دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

روشهای پارامتری هم از لحاظ محاسباتی و هم از لحاظ منطقی محدودیتهایی دارند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه های بعدی در این مدل اشکال گوناگونی از روشهای ارزیابی را تشکیل داد که هر یک خواص و ویژگی های خاصی را در ارزیابی بیان می‌کنند.

مدل CCR  بعنوان مدل پایه ای تحلیل پوششی داده‌ها، روشی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی است که قادر است کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده را که دارای ورودی‌ها و خروجی های چندگانه هستند در مقایسه با هم محاسبه کند. کارایی در این روش به عنوان نسبت خروجی به ورودی تعریف می‌شود. در حالتی که ورودی‌ها و خروجی‌ها چندگانه می‌باشند کارایی به صورت مجموع وزن دار شده خروجی‌ها به مجموع وزن دار شده ورودی‌ها تعریف می‌شود. اگر ارزش ورودی‌ها و خروجی‌ها معلوم باشد آنگاه کارایی به سادگی به صورت زیر قابل محاسبه است.

که در آن vi ارزش ورودی و ui ارزش خروجی واحد i ام است. اما مشکل در تعیین ارزش ورودی‌ها و خروجی‌ها است. اگر واحدهای تحت ارزیابی، واحدهای تولیدی باشند ارزش دهی یا قیمت گذاری ورودی‌ها و خروجی‌ها مشکل نیست اما اگر واحدها، تولیدی نباشند تعیین ارزش واقعی ورودی‌ها و خروجی‌ها مشکل و شاید غیر ممکن باشد. مثلاً اگر برای یک مدرسه اگر ورودی را میانگین معدل دانش‌آموزان هنگام ثبت‌نام و خروجی را تعداد قبولی در دانشگاه‌ها در نظر بگیریم آنگاه ارزشدهی به این نوع ورودی‌ و خروجی‌ها به طوری که به خوبی بیانگر میزان تاثیر آنها در کارایی واحد باشد به راحتی میسر نیست. لذا در روش CCR2-1-19- نتایج حاصل از بکارگیری ارزیابی به روش تحلیل پوششی داده‌ها

علاوه بر اندازه کارایی بعنوان نمره ای از کارایی برای واحد های تحت ارزیابی و وزنی که هر واحد برای هر شاخص ورودی یا خروجی اش بدست می‌آورد، دو نتیجه مهم دیگر که حاصل از به کارگیری این مدلها است، تعیین واحدهای الگو برای واحدهای ناکارا و اهداف مورد انتظار در هر یک از شاخصها برای واحدهای ناکارا می‌باشد.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه  با فرمت ورد ) :

 ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه  با    فرمتPDF ) :

 ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشدرشته مدیریت : ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها