دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی : ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 وشامل انتخاب مدل های متفاوتی به جهت وابسته بودن نتایج به مدل می باشد. در این راستا چهار معیار مطرح می شوند که بسیار سودمند می باشند.

 

۱) شکل مجموعه امکان تولید[۱]: مدلCCR مبتنی بر بازده به مقیاس ثابت است که بر مرز کارایی تحمیل گردیده است. در صورتی که در مدل BCC برای مرزهای مورد نظربازده به مقیاس متغیر فرض شده است، یعنی بازده به مقیاس صعودی یا نزولی.

۲)مدل های با ماهیت ورودی یا خروجی، کدام انتخاب شوند؟ اشاره گردید که در مدل های CCR  مقدار کارایی چه در ماهیت ورودی وچه در ماهیت خروجی یکسان می باشد ودر مدلBCC متفاوت می باشد یکی ازمهمترین اهداف DEA عبارت است از تصویر نمودن واحد های تصمیم گیرنده ناکارا روی مرز کارا که تصویرCCR برای ()۴) انتخاب ورودی ها و خروجی ها و تعداد آن ها: انتخاب ورودی ها و خروجی ها یکی از مسایل بسیار مهم است. چه ورودی ها و چه خروجی هاانتخاب شوند؟ آنچه مسلم است وقتی منظر ارزیابی عوض شود نوع ورودی و خروجی تغییر می کند. انتخاب ورودی و خروجی در رابطه با یک مدل بیشتر یک هنر است که با انتخاب هنرمندانه می توان نتایج قابل اطمینان به دست آورد. اما تعداد ورودی ها و خروجی ها به تجربه ثابت شده که بایستی خیلی کمتر از تعداد واحد های تصمیم گیرنده مورد ارزیابی باشند در این مورد رابطه ( s+m)3 n معرفی شود، که در آن n تعداد واحد های مورد ارزیابی، m تعداد ورودی ها و s تعداد خروجی ها می باشد. البته روابط دیگری نیز معرفی شده اند ولی هیچیک مبنای استدلال ریاضی ندارد و مبتنی بر تجربه کاریران می باشد.

بنابراین با توجه به داده های تحقیق جهت ارزیابی عملکرد بانک ابتدا نمرات کارایی برای کلیه شرکت‌ها با استفاده از مدلهای حالت BCC- و CCR با دو گرایش نهاده محور و ستاده محور محاسبه می شود تا مدل مطلوب جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به دست آید۶٫shape of the production possibility set

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه  با فرمت ورد ) :

 ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه  با    فرمتPDF ) :

 ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشدرشته مدیریت : ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها