پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

شرایط اساسی صحت قراردادها 1- قصد طرفین و رضای طرفین : بر طبق این اصل ، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را…

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

شرایط اساسی صحت قراردادها

1- قصد طرفین و رضای طرفین : بر طبق این اصل ، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می خواهند بیارایند ولی این آزادی نامحدود را هیچ قانونی نمی پذیرد، زیرا خود باعث تجاوز به آزادی است.[1]

2- اهلیت طرفین : برای آن که معامله صحیح واقع شود طبق ماده 210  قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند اهلیت بر دو قسم است است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. برای معامله کردن علاوه بر اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء نیز باید وجود داشته باشد یعنی شخص بتواند مال خود را بدیگری واگذار نماید و تعهد بر امری کند یا قبول انتقال و تعهد نماید، به همین دلیل ماده 210 قانون مدنی می گوید «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»[2]

3- موضوع معین که مورد معامله باشد : معامله باید دارای موضوعی باشد که مورد تعهد یا انتقال قرار گیرد . موضوع معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن، تعهد کند مانند تعهد به تسلیم کتاب  معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال ، تعهد به انتقال مال است.ممکن است موضوع معامله عملی باشد که متعهد تعهد به ایفا آن را بنماید، چنانکه کسی تعهد نماید خانه طبق نقشه معین برای متعهد له بسازد و ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را بنماید.

4) مشروعیت جهت معامله : جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. جهت امری است که هریک از متعاملین قبل از معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید جهت متعاملین را برمی انگیزد که معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود نائل گردند بنابراین جهت قبل از معامله تصور می شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد. [3]

گفتار دوم: قلمرو قرارداد

قرارداد، قانون خود ساخته متعاقدین است و چنانچه با مقررات امری قانون گذار متعارض نباشد، لازم الاجراست. گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانون گذار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است، امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب پذیر عقد وجود ندارد. بر همین اساس نیز ماده 219 قانون مدنی ایران مقرر می دارد:

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». [4]

همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است: «قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند، برای متعاقدین در حکم قانون هستند».

بنابراین، هرگاه قراردادی با رعایت مقررات قانونی منعقد گردد، طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن خواهند بود و اصولا هیچ یک از طرفین نمی توانند به بهانه عذری همچون تغییر اوضاع و احوال حاکم بر عقد و مشکل تر یا گرانتر شدن اجرای تعهد، به طور یکجانبه در مفاد عقد تغییری ایجاد یا از انجام وظیفه خود شانه خالی کند.

ضرورت پایبندی به عهد و پیمان قراردادی حائز چنان اهمیتی است که حتی در صورت پیش بینی وجه التزام که اصولا مقصود ثانویه طرفین عقد و جهت اجرای تعهد اصلی مورد پیش بینی قرار می گیرد- نیز، قانون گذار ایران، دخالت قاضی را جهت عادلانه ساختن مبلغ آن، ممنوع می سازد:

« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».

 1. 1. حائری شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدنی، جلد 1 ،کتابخانه گنج دانش، ص 170، چاپ سوم، 1376.
 2. 2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ص 429،چاپ پنجم ،تهران، 1353.
 3. 1. همان، منبع پیشین، ص 430.

[4] . بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چاپ دوم: پاییز 1388، ص 269.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه – نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی

در انتخاب مدل مناسب برای سنجش دلبستگی به خدا،  تاکید بر شناسایی مدل های  موجود اندازه گیری دلبستگی به خدا و انتخاب یک مدل مناسب برای این امر  ضروری به نظر می رسد.  چنین مدلی می بایست: (1) به لحاظ روش شناسی دقیق باشد (2) دارای مبنای مفهومی محکم و مبتنی بر ایده های کلیدی…

پایان نامه – نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی

در انتخاب مدل مناسب برای سنجش دلبستگی به خدا،  تاکید بر شناسایی مدل های  موجود اندازه گیری دلبستگی به خدا و انتخاب یک مدل مناسب برای این امر  ضروری به نظر می رسد.  چنین مدلی می بایست: (1) به لحاظ روش شناسی دقیق باشد (2) دارای مبنای مفهومی محکم و مبتنی بر ایده های کلیدی دلبستگی  باشد.  (3) فراتر از تمرکز بر جنبه های صرفا رفتاری ارزیابی دلبستگی حرکت کند،  با نظر به اینکه نمی توان خدا را مستقیما مشاهده کرد (4) و سرانجام یک مدل از ارزیابی که سازگار با دیدگاه رشدی دلبستگی باشد و روی استخراج مولفه های عاطفی،  رابطه ای و کمترخودآگاه تجارب دلبستگی افراد تاکید کند،  ضمن اینکه مسائل فرهنگی نیز می بایست لحاظ گردد(سیم و لوه،2003).

اغلب پژوهشهای مربوط به دلبستگی به خدا در چارچوب دیدگاه شناختی- اجتماعی و بافت و فرهنگ مسیحیت انجام شده اند و پژوهشگران این حوزه عموما از مقیاس های پیوسته،  قیاسی و اصلاح شده موجود برای سنجش دلبستگی انسانی در حیطه بزرگسالان و کودکانبرای دلبستگی بهخدا استفاده کرده اند.  برای مثال،  کیرکپاتریک،  پژوهشگر برتر در حوزه پژوهش روی دلبستگی به خدا،  برای اولین باراز مقیاس های قیاسی،  نظیر اقتباس مقیاس سه طبقه ایِ هازان و شیور درمورد دلبستگی بزرگسالان استفاده کرد.   در مطالعات بعدی کیرکپاتریک و همکاران مدل 4 طبقه ایِ بارتولمیو و گریفین و بارتولمیو در مورد دلبستگی بزرگسالان که دارای 4 طبقه اصلی از دلبستگی به خدا بود را اقتباس کردند.  همچنین مقیاس دلبستگی به خدا  پراکتور، (1998)،  اقتباسی از مقیاس دلبستگی بزرگسالانِ کالینز و ریداز این نوع هستند. رووات و کیرکپاتریک (2002)، نیزمقیاسی پیوسته و چندبعدی ساختند وپس از ساخت این مقیاس،  به منظور یافتن متغیرهای مخل،  رابطه بین دلبستگی به خدا و مقیاس های شخصیت و احساسات را مورد بررسی قرار دادند.  در مقایسه با مقیاس های طبقه بندی شده اولیه،  این مقیاس را می توان به عنوان پیشرفتی چشمگیر در اندازه گیریهای این چنینی در نظر گرفت.  به خصوص در مورد اینکه این مقیاس تمایز بین سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن را  در دلبستگی به خدا تشخیص می دهد. سایر مقیاس های موجود شامل: پرسشنامه دلبستگی به خدا،  بک و مک دونالد(2004) مقیاس دلبستگی به خدا سیم و لوه، (2003) می باشد.

تمامی این مقیاسها به منظور سنجش دلبستگی به خدا در فرهنگ مسیحیت ساخته شده اند.  از معدود مقیاس ها که با هدف سنجش دلبستگی به خدا  در بافت و فرهنگ اسلامی ساخته و هنجاریابی گردیده است،  پرسشنامه دلبستگی به خدا،  غباری و حدادی(1391)،  می باشد.  این پرسشنامه 37 سئوالی دارای چهار عامل یا مولفه اساسی  می باشد، که عبارتند از “پایگاه ایمن”،  “پناهگاه مطمئن” بودن موضوع دلبستگی،  “جوارجویی” به موضوع دلبستگی در مواقع استرسو “اعتراض به جدایی” موضوع دلبستگی.  این چهار عامل عملکرد سیستم دلبستگی در زیر دو الگوی درون کاری یعنی الگوی درون کاری از خود  و دیگری (خدا) جا می گیرند. در مجموع می توان این آزمون را از لحاظ روایی و پایایی یک آزمون نسبتا کارآمد تلقی کرد،  به ویژه اینکه در فرهنگ اسلامی  ساخت و هنجار یابی شده است. در پژوهش حاضر نیز از این پرسشنامه استفاده شده است.

 

 

2-8- تاب آوری

زندگی تمام انسان ها با فشار روانی و مواجه شدن با شرایط ناگوار همراه است.   این فشارها و استرس ها از منابع متعدد و گوناگونی سلامت فرد را تهدید می کنند.  با وجود این،   می توان در مقابل این فشارها تاب آورد و به زندگی ادامه داد.  تاب آوری نوعی قابلیت و فرایند مواجه شدن با شرایط پرفشار است که به فرد کمک می کند تا خود را در شرایط عادی نگه دارد.

تاب آوری به مفهوم انعطاف پذیری،  بهبود و بازگشت به حالت اولیه پس از رویارویی با شرایط ناگوار است.  این مفهوم معمولا سه پدیده را توصیف می کند؛ پیامد های رشدی خوب،   با وجود وضعیت مخاطره آمیز که فرد با آن مواجه است( مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین،  تحصیلات پایین و فقر)،  حفظ شایستگی و صلاحیت در شرایط تهدید آمیز و استرس زا( مانند طلاق و بیماری) و برگشت به حالت اولیه پس از تجربه ضربه روانی( گیلسپی، 2007).

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

پژوهش (پایان نامه) : سازش و داوری در امور حسبی -پایان نامه مقطع ارشد

موضوع سازش را در قانون مدنی می‌توان تحت عنوان صلح جستجو کرد؛ یا به عبارتی بهتر سازش در حقیقت همان صلح است که با واژه فارسی بیان شده است و بنابراین با صرف نظر از کاربرد ویژه روش سازش در حل و فصل اختلافات تجاری، مفهوم این دو اصطلاح را عیناً می‌توان بر یکدیگر منطبق…

پژوهش (پایان نامه) : سازش و داوری در امور حسبی -پایان نامه مقطع ارشد

موضوع سازش را در قانون مدنی می‌توان تحت عنوان صلح جستجو کرد؛ یا به عبارتی بهتر سازش در حقیقت همان صلح است که با واژه فارسی بیان شده است و بنابراین با صرف نظر از کاربرد ویژه روش سازش در حل و فصل اختلافات تجاری، مفهوم این دو اصطلاح را عیناً می‌توان بر یکدیگر منطبق نمود. در این بحث، مبانی سازش را در قانون مدنی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.

 

– «عقد صلح»

بر اساس ماده ٧۵١ قاون مدنی صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. چنانچه از طاهر ماده هم مشخص است، شارحین قانون مدنی صلح را بر دو قسم تقسیم می‌کنند: صلح بر دعوی و صلح بدوی. صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود. مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی خود را با او صلح نماید و مبلغی به عنوان مال‌الصلح دریافت کند یا ممکن است عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد. مانند آن که کسی ملکی را از دیگری می‌خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هز جهت نسیت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می‌کند. فرقی نمی‌کند که منشأ تنازع که رفع و یا جلوگیری از آن سبب صلح شده است، معامله باشد یا غیر آن. مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنانکه یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه موروث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

مشتریان امروزی نسبت به دهه های شصت و هفتاد میلادی که بازاریابی شکل نوین خود را به دست آورده بود از تظر تحصیلات، استرس، ویژگیهای خاص، طول عمر و آشنایی با فرهنگ دیگر ملل در سطح بالاتری قرار دارند. این مسأله همانطور که موجب پیدایش تجارت الکترونیکی، سیستمهای پویای سازمانی، و تغییرات فرهنگی گردیده، مشتری…

دانلود پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

مشتریان امروزی نسبت به دهه های شصت و هفتاد میلادی که بازاریابی شکل نوین خود را به دست آورده بود از تظر تحصیلات، استرس، ویژگیهای خاص، طول عمر و آشنایی با فرهنگ دیگر ملل در سطح بالاتری قرار دارند. این مسأله همانطور که موجب پیدایش تجارت الکترونیکی، سیستمهای پویای سازمانی، و تغییرات فرهنگی گردیده، مشتری گرانی را نیز برای سازمانها به صورت الزام درآورده است. سازمانها درصددند تا ترجیحات، نیازها و انتظارات مشتریانشان را هر چه بیشتر بشناسند.

امروزه برنامه ریزی، ایجاد و مدیریت با مشتریان به عنوان قطب استراتژی سازمانها و روشی کلیدی برای حفظ مشتریان شناخته می شود. CRM سازمانها را قادر می سازد تا محصولات و خدمات خاصی را به هر کدام از مشتریانشان ارائه دهند. در سطوح پیشرفته تر می توان مدیریت ارتباط با مشتری را برای ایجاد تجربه کاملاً شخصی و یک به یک با مشتری به کار برد، که این امر موجب می گردد تا مشتری از توجّهی که به او می گردد احساس رضایت نموده و همچنین با توجه به سوابق خرید وی و ترجیحاتش، فرصتهای بازاریابی جدیدی به وجود آید.

CRM همچنین یک استراتژی تجاری متمرکز بر مشتری می باشد که با ارائه خدمات شخصی تر به هر مشتری، وفاداری او را افزایش می دهد. برخی CRM را به عنوان یک رویکرد مدیریتی می دانند؛ که شامل شناسایی، جذب، توسعه و حفظ ارتباط موفق با مشتری به صورت همبستگی و در جهت افزایش سودآوری است تحقیقات نشان داده که 5% افزایش در حفظ مشتری، 95% افزایش در ارزش برای سازمان را در بر خواهد داشت.

دوره تکامل CRM به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود:

قبل از مرحله تجارت الکترونیک، شرکتها عمدتاً از تلفن و فاکس به عنوان کانال های مهم ارتباط با مشتری استفاده می کردند. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با call center هایی که جزء ابزارهای کاربردی در پیش خوان[1] سازمان هستند، مشخص می شدند. ظهور کسب و کار الکترونیکی، نقش مهمی را در وارد کردن مدیریت ارتباط با مشتری به پیشخوان بازی کرد.

با افزایش نیازهای مشتری برای پاسخگویی سریع و خدمات خاص به آنها، شرکتها شروع به پرداختن به جنبه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری در توسعه سازمانهایشان کردند.

در طی دوره کسب و کار الکترونیکی، پست الکترونیکی[2] ، و وب سایتها به عنوان کانالهای بزرگ ارتباط با مشتری علاوه بر کانالهای قدیمی مانند تلفن و فاکس بوجود آمد. سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در این مرحله با ابزارهای موجود در پیش خوان سازمان و تعاملات موجود در وب سایتها شکل گرفتند.

مشکل موجود، یکپارچگی کانالهای مختلف ارتباط با مشتریان می باشد. این رویکردهای مجزا باعث ایجاد نقاط برخورد مجزای مشتریان شده و ناتوانی برای ردیابی اطلاعات و فعالیتهای مشتری در کانالهای ارتباطی چندگانه را موجب می شود.

با رشد کسب و کار الکترونیکی، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به جای حرکت به سمت ابزارهای کاربردی ساده، به سطح استراتژیک سازمان حرکت کرد. سازمانها از سیستمهای CRM به عنوان ابزار توسعه سازمانی در جهت رسیدن به تعاملات منحصربفرد با مشتری در کلیه کانالهای ارتباطی، استفاده کردند. سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری با گردآوری اطلاعات مشتریان از طریق کانالهای چندگانه، شخصی سازی خدمات ارائه شده به مشتریان را میسّر می سازد. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ترکیب فعالیتهای پیش خوان سازمان با فعالیتهای پس خوان سازمان می تواند، با سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی ERP [3] و مدیریت زنجیره تأمین SCM [4] و ابزارهای تحت وب یکپارچه می شود. (گموا، 2001).       

جدول 2-1- دیدگاه­های مختلف نسبت به مدیریت ارتباط با مشتری (Pen, 2001)

تعریف پژوهشگر
ابزار بهینه سازی درآمد و سود از طریق ترکیب بخشهای مختلف (فلوس[5]، 2000)
گردآوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل اطلاعات رفتاری برای جذب و حفظ مشتریان (باتلر[6]، 2000)
فرایند تحصیل، نگهداری و مشارکت با مشتریان منتخب (گالیمی[7]، 2000)
به کارگیری فناوریهای اطلاعات در یکپارچه سازی فعالیتها و مستقل ساختن فرایندهای کسب و کار (پن[8]، 2001)

 

کوتنر و کریپس (1999) اظهار می دارند که مدیریت رابطه با مشتری قائم به چهار اصل مهم است :

 • بایستی به مشتریان به عنوان دارائیهایی بسیار مهم نگریسته شود.
 • سودآوری مشتریان متفاوت است و همه مشتریان مطلوب نمی باشند.
 • مشتریان دارای نیازها، ترجیحات، رفتارخرید و حساسیت های قیمتی متفاوتی هستند. شرکتها می توانند از طریق آگاهی از سودآوری، نیازها و علایق مشتری برای به حداکثر رسانی ارزش کلی مشتری محصولاتشان را سازگار و منطبق با آنها سازند.

  شکل 2-5- مدل مدیریت رابطه با مشتری (کونز و فیلیپس ، 1999)
  شکل 2-5- مدل مدیریت رابطه با مشتری (کونز و فیلیپس ، 1999)

در پایان این بخش مدل مهمی که واینر در سال 2001 ارائه داد را مطرح می کنیم. این مدل در ادامه بحث بیشتر مورد تحلیل قرار می گیرد.

[1] – front – office

[2] – E – Maile

[3] – Enterprise Resource Planning

[4] – Supply Chain Management

[5] . Fluss

[6] . Butler

[7] . Galimi

متن کامل : پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

خرید فایل پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی

فهرست مطالب Contents 1-1)مقدمه. 8 1-2) بیان مسئله. 10 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش…. 14 1-4) اهداف پژوهش: 16 1-4-1) هدف کلی : 16 1-4-2) اهداف فرعی.. 17 1-5) فرضیه های پژوهش…. 17 1-6) متغیر های پژوهش…. 17 1-7) تعریف مفاهیم اساسی پژوهش…. 18 1-7-1) تعاریف نظری: 18 1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها: 18 2-2) تعریف…

خرید فایل پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی

فهرست مطالب

Contents

1-1)مقدمه. 8

1-2) بیان مسئله. 10

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش…. 14

1-4) اهداف پژوهش: 16

1-4-1) هدف کلی : 16

1-4-2) اهداف فرعی.. 17

1-5) فرضیه های پژوهش…. 17

1-6) متغیر های پژوهش…. 17

1-7) تعریف مفاهیم اساسی پژوهش…. 18

1-7-1) تعاریف نظری: 18

1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها: 18

2-2) تعریف هوش… 22

2-3)  مفهوم هوش ٬ انواع و نفش تربیتی آن.. 24

2-4)  مـعنویت… 27

2-5) دیدگاه های روانشناسانه به معنویت… 27

2-5-1) دیدگاه رفتارگرایی شناختی نسبت به معنویت: 27

2-5-2) دیدگاه انسانگرایی نسبت به معنویت: 28

2-5-3) دیدگاه روانشناسی فرافردی نسبت به معنویت: 30

2-5-4) رویکردهای التقاطی و یکپارچه: 30

2-5-5) دیدگاه اِلکینز درباره معنویت… 31

2-6) پیشینه هوش معنوی.. 32

2-7) تعاریف هوش معنوی.. 33

2-8) تاریخچه هوش معنوی.. 36

2-9) دیدگاه های مختلف درباره مولفه های هوش معنوی: 37

2-9-1) دیدگاه کینگ درباره هوش معنوی.. 37

2-9-2) دیدگاه ایمونزدرباره هـوش مـعنوی.. 37

2-9-3) دیدگاه مک مولن درباره هوش معنوی.. 39

2-9-4) دیدگاه زوهر و مارشال(2000) درباره هوش معنوی.. 39

2-9-5) مدل وگان درباره هوش معنوی: 39

2-9-6) مدل بروس لیچفیل درباره هوش معنوی.. 40

2-9-7) مهارت های هوش معنوی (SQ) از دیدگاه سیندی ویلگزورث… 40

2-9-8) دیدگاه گاردنر درباره هوش معنوی.. 42

الف :هوش منطقی ـ ریاضی.. 43

ب: هوش زبانی‌ ـ کـلامی.. 43

پ :هوش دیداری ـ فضایی.. 43

ت: هوش موسیقیایی.. 44

ج: هوش بدنی ـ جنبشی.. 44

چ:هوش بـین فـردی.. 44

ح:هوش درون فـردی.. 45

خ: هوش وجودی.. 45

خ: هوش طبیعت گرا 45

2-10) مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 46

2-11) تعاریف کیفیت زندگی.. 48

2-12) تاریخچه کیفیت زندگی.. 51

2-13) عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. 53

2-14) ویژگی های کیفیت زندگی.. 54

2-15) مبانی نظری کیفیت زندگی.. 56

2-15-1) رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. 56

2-15-2) رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی.. 57

2-15-3) رویکرد اقتصادی به مفهوم کیفیت زندگی.. 58

2-15-4) رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی.. 59

2-15-5) رویکرد مکتب تضاد بر مفهوم کیفیت زندگی.. 60

2-15-6) رویکرد روان شناختی اجتماعی و جامعه شناختی مفهوم کیفیت زندگی.. 60

2-15-7)نظریه یادگیری اجتماعی.. 61

2-15-8) کنش متقابل نمادین و مفهوم کیفیت زندگی.. 62

2-15-9) دیدگاه بوم شناسی بر مفهوم کیفیت زندگی.. 64

2-15-10) رویکرد مطلوبیت گرایی.. 65

2-16) مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان.. 66

2-17) پیشینه پژوهش…. 70

2-17-1) تحقیقات داخلی انجام شده. 70

2-17-2) تحقیقات انجام شده خارجی.. 74

3-1) مقدمه. 78

3-2) روش تحقیق (روش اجرای تحقیق ) 78

3-3) روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق.. 78

3-4) جامعه آماری تحقیق.. 79

3-5) روش نمونه گیری  تحقیق.. 79

3-6) متغییرهای تحقیق.. 79

3-7) ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها ) 80

3-8) روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. 82

3-9) پایائی ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. 83

3-10) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 84

4-1) بخش توصیفی.. 86

4-2) یافته های پژوهش…. 89

5-1) بحث و نتیجه‌گیری.. 99

5-2) پیشنهادهای پژوهش…. 100

5-3) توصیف داده ها 102

5-4) تبیین داده ها 103

5-5) محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق.. 105

5-6) پیشنهادات… 105

5-6-1) پیشنهادهای پژوهشی.. 105

5-6-2) پیشنهادهای کاربردی.. 107

5-7) فهرست منابع. 109

5-7-1) منابع فارسی.. 110

5-7-2) منابع انگلیسی.. 113

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه  :  بررسی رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی  با کیفیت زندگی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ارشد: قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

انتخاب ضمنی (غیر صریح)[1] قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین در خصوص قانون قابل اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه  و در صورت پاسخ مثبت، همان قواعد، انتخاب ضمنی را تعریف و…

پایان نامه ارشد: قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

انتخاب ضمنی (غیر صریح)[1]

قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین در خصوص قانون قابل اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه  و در صورت پاسخ مثبت، همان قواعد، انتخاب ضمنی را تعریف و یا طریق محقق نمودن آن را معین خواهند نمود. امروزه در بسیاری از سیستمهای تعارض قوانین (داخلی و بین المللی)، انتخاب ضمنی قانون حاکم بر همان مبنای انتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است. بدین صورت که به طور واضح و مشخص قایل به انتخاب به طور صریح و انتخاب به طور ضمنی شده اند و مقرر می دارند که چنانچه نتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد اما اوضاع و احوال و شرایط و مفاد قرارداد دلالت بر وجود انتخاب قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته و حاکم بر قرارداد  فرض خواهد شد. به عنوان مثال بند 2 ماده 116 قانون مربوط به قواعد حقوق بین الملل خصوصی سویس مصوب 1987، مقرر می دارد: انتخاب قانون باید صریح باشد یا به وضوح از شرایط قرارداد یا اوضاع و احوال مشخص شود.[2] یا ماده 9 قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی 1963 چکسلواکی می گوید: طرفین قرارداد ممکن است حتی به طور ضمنی قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند چنانچه با توجه به اوضاع و احوال هیچ تردیدی در موضوع اراده اعلامی آنها وجود نداشته باشد.[3] به همین صورت ماده 59 قانون تعارض قوانین کویت مقرر می دارد که: چنانچه اوضاع و احوال دلالت کند که قانون حاکم چه بوده استف همان قانون حاکم بر قرارداد محسوب خواهد شد. یا ماده 35 قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی 1978 اتریش می گوید: اگر اوضاع و احوال نشان  دهد که طرفین مقررات قانون خاصی را به عنوان قانون تعیین کننده در نظر داشته اند، این امر معدل یک انتخاب ضمن خواهد بود.

سیستمهای حقوقی که انتخاب ضمنی را پذیرفته اند در عمل نظر به موردی دارند که یک انتخاب حقیقی توسط طرفین در قرارداد وجود دارد اما این انتخاب با کلمات و بیان صریح مشخص نگردیده است و بند انتخاب قانونی در قرارداد مشهود نیست. به عبارت دیگر مفاد قرارداد یا اوضاع و احوالی که قرارداد در آن منعقدگردیده حاکی است که طرفین این موضوع را که چه قانونی باید بر قراردادشان حاکم باشد در نظر داشته و حتی تصمیمی هم در خصوص آن اتخاذ نموده اند، اما آن را به گونه ای آشکار و روشن در قرارداد نگنجانده اند. مثلا استناد به قواعد قانونی یا نهدهای حقوقی کشور خاصی در قرارداد، به منزله انتخاب ضمنی قانون آن کشور محسوب خواهد شد. لذا چنانچه در قراردادی عبارتی مانند: گرچه قوه قاهره در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است…، ذکر شده باشد، این یک دلالت واضح است که فکر طرفین به قانون حاکم معطوف بوده است و تصمیم داشته اند که قانون ایران (حداقل در موضوع خاص قوه قاهره) حاکم باشد.

دانلود پایان نامه رشته حقوق :قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

     موارد زیادی وجود دارد که توافق بر صلاحیت دادگاههای یک کشور یا قراردادن محل داوری در یک کشور به عنوان انتخاب ضمنی طرفین بر حاکم بودن قانون آن کشور (مقر دادگاه یا داوری) تلقی شده است، یا استفاده از یک فرم استاندارد برای قرارداد (قرارداد در یک فرم استاندارد) که شناخته شده است که آن فرم تحت حاکمیت یک سیستم حقوقی مشخص است حتی بدون این که بیان صریحی نسبت به آن قانون (قانون حاکم) در فرم وجود داشته باشد، فرض شده است که طرفین به طور ضمنی آن سیستم حقوقی را برای حاکمیت بر قرارداشان انتخاب کرده اند.[4] به عنوان مثال در نظر دادگاههای انگلستان، انتخاب فرم بیمه نامه بیمه دریایی لویدز انگلستان برای قراردادهای بیمه، توسط بیمه گرها و بیمه گزاران غیر انگلیسی و بی ارتباط با انگلستان، دلالت بر این خواهد داشت که قرارداد بیمه روی این فرم تحت حاکمیت قانون انگلستان است. یا چنانچه قراردادی فاقد انتخاب صریح قانون باشد و دنباله و یا در ارتباط با قراردادهایی باشد که در جریان مبادلات بین طرفین بوده و اینها دارای انتخاب صریح قانون حاکم بوده اند، این وضعیت سابق می تواند دادگاه را هدایت کند بر این که قرارداد جدید باید تحت حاکمیت قانونی باشد که طرفین در قراردادهای قبلی خود انتخاب کرده اند.[5]

در سیستم حقوقی آلمان[6] و انگلستان[7] از مفهوم انتخاب ضمنی قانون برداشت گسترده ای وجود دارد. در انگلستان بر اساس تئوری قانون مناسب، دادگاهها برای تعیین قانون حاکم (مناسب) سه مرحله را ممکن است بررسی کنند. در مرحله اول برای یافتن انتخاب صریح طرفین به جستجو خواهند پرداخت. چنانچه انتخاب صریح وجود نداشته باشد، و نیز در موردی که طرفین تلاش کرده اند که انتخاب صریح داشته باشند اما به طور واضح و کافی چیزی مشاهده نمی شود، مرحله بعدی شروع می شود و آن بررسی این است که از شرایط و ماهیت قرارداد یا از اوضاع و احوال قضیه قصد طرفین را بر انتخاب قانون حاکم برداشت نمایند.[8] بررسی در این مرحله یک بررسی عینی[9] برای یافتن قصد (ذهنی)[10] طرفین می باشد. در رای صادره در خصوص پرونده [11] Amin Rasheed Shipping Corp. v. Kuwait Insurance که در آن در خوانده که یک شرکت بیمه کویتی بود، برای یک شرکت کشتیرانی لیبریایی که در خلیج فارس به فعالیت اشتغال داشت یک بیمه نامه دریایی صادر کرده بود و بیمه نامه مزبور بر اساس فرم استاندارد بیمه نامه دریایی لویدز بود گفته شد که گرچه در بیمه نامه انتخاب قانون انگلستان به طور صریح وجود ندارد اما از مقررات آن این نتیجه به وضوح حاصل می شود که قصد طرفین این بوده است که حقوق و تکالیف متقابل آنها در بیمه نامه، باید طبق قانون بیمه دریایی انگلستان تعیین گردد.

در واقع مرحله دوم که یافتن قصد ضمنی طرفین می باشد با بررسی در مرحله سوم که در فقدان انتخاب قانون توسط طرفین صورت می گیرد و این جستجو به عمل می آید که قرارداد با کدام کشور نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را دارد، اصطکاک و موارد تکراری و مشابهت بسیار دارد.[12] لذا در رویه قضایی انگلستان مواردی وجود دارد که حاکی است نتیجه مرحله دوم و سوم در عمل یکسان خواهد بود.

قابلیت انطباق مرحله دوم و سوم بر یکدیگر باعث شده که در میان حقوقدانان انگلیسی برخی بر این نظر باشند که مرحله ای پس از مرحله انتخاب صریح و ضمنی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا وقتی طرفین در نظر دارند که دارای تعهدات متقابل باشند، این امر ضرورتا” بر این معنا دلالت دارد که آنها قصد داشته اند تحت حاکمیت یک سیستم حقوقی خاصی باشند.[13]

لذا در جایی که قانون قصد شده ای صراحتا” در یک قرارداد تجاری بین المللی بیان نمی شود باید یک قصد ضمنی بر انتخاب قانون مناسب از بین قوانین مربوط که از نقطه نظر تجاری مفیدترین خوهد بود به طرفین اسناد داد. در واقع این قصد یک قصد برداشت شده ای خواهد بود که ممکن است قصد واقعی طرفین باشد و یا قصد اسناد داده ای به آنها باشد که تشکیل نشده است (قصد فرضی). در واقع این نظریه بر این اندیشه است که طرفین قرارداد تجاری معقول بوده و به گونه ای که از لحاظ تجاری مناسب ترین روش است عمل می کنند و قصد داشته اند که قرارداد آنها و همه شرایطش معتبر باشد و نیز فرض است که آنها از مفاد همه قوانین مربوطه در حدی که در زمان انعقاد قرارداد قابل حصول بوده آگاه بوده اند. بر اساس این نظریه وجود قاعده نزدیکترین ارتباط غیر ضروری و بی فایده می باشد.[14]

[1] implied choice

[2] The choice of law must be express or clearly evident from the terms of the contract or the circumstances.

[3] Article9 – 1, les contractantants puevent opter pour le droit a regir leurs rapports partimoniaux mutuels: ils puevent le faire meme tacitment, sil n y a pas de doute au sujet la volonte declare, eu egard aux circonstances respectives.

[4]  Dicey and morris, the conflict of laws, , 1980, p.758.or 12 ed., p.1223

[5]  گزارشگران عهدنامه 1980 رم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی، ضمن بیان وضعیت جریان مبادلات قبلی طرفین، بعنوان مثالی برای انتخاب ضمنی قانون حکم، اظهار می دارد که عدم تصریح بر قانون حاکم در قرارداد جدید نباید در اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر تغییر سیاست (قبلی) طرفین کند.

[6] Still schweigenede rechtswahl. Cf. BGH. 3.3. 1976 iprspr 1976 nr.134

[7] Whitworth street estates (Manchester) ltd. V. james miller and partners ltd., 1970 a.c. 583:

[8] Dicey and morris, 10 ed.,  stevens and sons limited, 1980, p.761.

[9] Objective.

[10] Subjective.

[11] (1984) A.C.50.

[12]  مثلا” اوضاع و احوال مربوط به قضیه، در هر دو مرحله دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرند؛ گفته می شود در مرحله دوم به منظور محقق نمودن قصد واقعی طرفین است در حالیکه در مرحله سوم به منظور یافتن سیستم حقوقی است که معامله با آن نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را دارد(قطع نظر از قصد طرفین) دیده می شود.

[13] Dicey and morris , 1993, p.1190.

[14] P.A. Stone, the proper law of a marin insurance policy (1984) 3 L.M.C.L.Q, 438 AT PP 441-442

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

خرید فایل پایان نامه : -اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان – فروش پایان نامه

اضطراب و پرخاشگری: پرخاشگری می تواند نشانه ای از تضادهای درونی باشد. گاهی کودکان در دوگانگی و تضادهای درونی قرار می گیرند . یا بهتر بگوییم گاهی بر سر دوراهی هایی گیر می کنند و نمی دانند کدام راه را انتخاب کنند و این حالت آنها را دچار تعارض  اضطراب  و خشم می کند .…

خرید فایل پایان نامه : -اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان – فروش پایان نامه

اضطراب و پرخاشگری:

پرخاشگری می تواند نشانه ای از تضادهای درونی باشد. گاهی کودکان در دوگانگی و تضادهای درونی قرار می گیرند . یا بهتر بگوییم گاهی بر سر دوراهی هایی گیر می کنند و نمی دانند کدام راه را انتخاب کنند و این حالت آنها را دچار تعارض  اضطراب  و خشم می کند . برای مثال کودکی که دوست دارد نزد مادرش در منزل بماند و از طرفی وقتی می بیند تمام کودکان به مدرسه می روند همزمان تمایل به مدرسه رفتن نیز دارد دچار دوگانگی می شود. به کودکان خود کمک کنیم که در دو راهی های زندگی مدتی طولانی قرار نگیرند آنها بایستی به سرعت و با دقت درست ترین کار را انجام دهند ( کریک و گراتپتر[1] 1995).

2-2-6- عوامل زیست شناختی موثر بر پرخاشگری:

الف:فرایندهای ژنتیک:در پژوهش های زیادی دو قلوهای یک تخمکی و دو تخمکی با استفاده از پرسشنامه های خود سنجی مقایسه شدند . در برخی از این پژوهش ها عاملی ژننتیکی برای پرخاشگری شناخته شده است . تعدادی از مطالعات نشان دادند که افراد متعلق به خانواده هایی که سابقه اختلالات روانپزشکی دارند  بیشتر مستعد ابتلا به اختلالات روانپزشکی و دست زدن به اعمال خشن در مقایسه با افراد فاقد این سوابق هستند . همچنین کسانی که نمرات بهره هوش پایین تر دارند به نظر می رسد بیشتر در معرض دست زدن به پرخاشگری هستند.

ب: نقش هورمون ها: یکی از هورمون های اصلی مرتبط با پرخاشگری  تستوسترون است. اگر چه پژوهش های بسیار نشان می دهد  که بین سطح تستوسترون  و پرخاشگری رابطه وجود دارد  اما نمی توان گفت پرخاشگری به تولید تستوسترون و یا تستوسترون به ایجاد پرخاشگری منجر می شود . در واقع این امکان وجود دارد که تستوسترون  موجب تداوم رفتار پرخاشگرانه شود.

ج: سازوکار عصبی:شواهد قابل ملاحظه ای پرخاشگری در حیوانات را به ساختارهای مختلف مغز مرتبط می سازد اما داده های به دست آمده از انسانها  اجازه چنین استنتاجی را نمی دهند نتایج جراحی روان شناختی نشان می دهد  که برداشتن لوب های گیجگاهی و بادامه  اثر آرام کننده چشمگیری دارد. این نتایج به نقش تعیین کننده بادامه در پرخاشگری اشاره دارد. بادامه نتها موجب راه اندازی پاسخ گریز و فرار بلکه موجب راه اندازی اعمال دفاعی بدون درگیری کامل کورتکس نیز می شود.

نقش نوروترانسمیترها: نوروترانسمیترها موادی هستند که از سلول عصبی ترشح شده و رابط بین دو سلول عصبی می باشند. یکی از نوروترانسمیترهای اصلی در مغز سروتونین  می باشد که نقش قابل توجهی در بروز پرخاشگری دارد. مطالعات نشان داده است که ناهنجاری در میزان سروتونین در بین افرادی که اقدام به خود کشی یا خود کشی موفق داشته اند و هم چنین در افرادی که رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می دهند  مخصوصا افراد مستعد پرخاشگری پیش بینی شده  یا تکانشی یا تحریک پذیر مشاهده شده است. مشاهدات بیانگر آن است که کاهش عملکرد سرتونرژیک  مغزی سبب مهار گسیختگی در رفتار می شود که از جمله آنها پرخاشگری تکانشی  خود کشی و سوء استفاده از مواد یا سایر اختلالات روانی مرتبط با کنترل تکانه می باشد. نوروترانسمیتر مهم دیگر که در پرخاشگری نقش دارد  نوراپی نفرین می باشد. داروهای موثر بر نوراپی نفرین  یا گیرنده های آن نشان می دهند که این ترانسمیتر می تواند بروز رفتارهای پرخاشگرانه را تسهیل کند . کاهش سطوح نور اپی نفرین می تواند الگوی پرخاشگرانه مجرمانه یا دفاعی را بهبود بخشد.

بعضی بیماری ها به مصرف دارو نیاز دارد و ممکن است از عوارض جانبی داروها کج خلقی و رفتارهایی باشد که خشونت را بر می انگیزند .(کریک ، کاساس و ماشر2003).

2-2-7- درمان پرخاشگری

برای درمان پرخاشگری در کودکان اولین گام این است که نوع پرخاشگری آنها و علت آن را بر اساس توضیحاتی که ارائه شد شناسایی کنیم و پرخاشگری را به صورت موردی بر طرف نماییم . در مورد کودک پرخاشگری که الگو پذیری عامل این گونه رفتار بوده  باید روی الگو ی کودک  کار کرد  و راه های دیگری  جز پرخاشگری  را به آن الگو آموخت . اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده باشد  بایستی  کودک  ناکام  را در رسیدن  به اهداف  مطلوب  و دوست داشتنی کمک کنیم . در مواردی که علت پرخاشگری اضطراب  است  باید نگرانی درونی  و اضطراب  کودک مطلع شویم . به کودکان مضطرب باید فرصت صحبت کردن  بدهیم  تا نگرانی درونی  خود را ابراز کنند  و تا حد امکان  بایستی سعی کنیم در جهت رفع نگرانی  ای که آنها را  آزرده است  قدم برداریم . ورزش کردن برای این کودکان بسیار موثر است  و باعث تخلیه هیجانی می شود. در کشمکش های درونی بایستی کودک را از حالت دوگانگی خارج ساخت . کمک به کودکان در تصمیم گیری  باعث می شود که بیاموزند به حالت های دوگانه درونی خود پایان بخشند. در پاره ای موارد  کودک افسرده  پرخاشگری شدیدی از خود نشان می دهد. در این میان لازم است به این نکته پی ببریم که او چه چیز دوست داشتنی را از دست داده و چگونه می شود مورد از دست رفته را برای او جبران کنیم . در مورد پرخاشگری  شیطنت  و مصرف دارو  بایستی حتما با پزشک متخصص ارتباط داشته باشیم تا کودک از نزدیک مورد معاینه قرار گیرد . هنگامی که کودک قربانی خشونت در مدرسه شده است  بایستی  با مسئولان مدرسه صحبت کنیم و لازم است که ایشان طبق قانون  و مقررات خاص با کودکان خشونت گرا برخورد کنند  و نیز کودکانی را که قربانی خشونت شده اند بر اساس رفتارهای خوبشان  مورد تشویق و تایید قرار دهند . چنانچه نوع پرخاشگری  کودک خصمانه است  بایستی  کودک را از آزار و اذیت کردن دور کنیم  تا مجبور نباشد  برای تلافی  و انتقام  افراد دیگر را اذیت کند  و اگر پرخاشگری  از نوع وسیله ای است  بایستی  راههای دیگری  را جهت مطرح کردن کودک برگزینیم  تا او ناچار نباشد  از روش  خشونت برای جلب توجه  استفاده کند  به طور کلی خشونت  و پرخاشگری بیشتر عامل بیرونی دارد و فقط در موارد خاص به علل درونی مربوط می شود . والدین در درجه اول  بایستی  محرک های محیطی  را که باعث تحریک خشم  و ایجاد  خشونت در فرزندشان می شود  شناسایی و سپس برای رفع آن به کمک روانشناسان و متخصصان اقدام نمایند.(گرسی[2] 2009).

2-2-8- روش های پیشگیری از خشونت کودکان و راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری:

روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت به منظور آموزش کودکان و پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز آنان  روش های آموزشی  گوناگونی ارائه کرده اند که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:

1-شیوه های کنترل خشم

2-آموزش های ضد تبعیض

3-روش های موثرحل اختلاف

4-روش های ایفای نقش

5-عدم مداخله بیش از اندازه

6-روش های تقویت عزت نفس

7-روش های کسب مهارت های اجتماعی

8- قصه درمانی. (لوبر و هی 1997)[3].

1-شیوه های کنترل خشم

خشم و عصبانیت بخشی از احساسات و هیجانات طبیعی انسان است و بدیهی است که هر فردی در شرایطی خاص دچار آن خواهد شد . این عصبانیت می تواند به صورت خفیف آن (مثل رنجاندن دیگران) یا با شدت بیشتری ظاهر شود . تنها زمانی احساس خشم مشکل ساز است که از کنترل فرد خارج شود و مثل نیرویی مخرب به روابط شخصی و اجتماعی او لطمه بزند. بیشتر روش های کنترل خشم  بر پایه گروه درمانی های شناختی – رفتاری استوار است . در این گروه ها عمدتا تاکید بر سه نکته است :

ادراک:چه عاملی باعث خشم خود کودک می شود ؟

احساسات : نگرش و برداشت احساسی کودک در قبال عصبانیت و به هیجان آمدن خودش و دیگران چیست؟

رفتار : عکس العمل کودک هنگام بروز خشم چیست؟

این روش بر رابطه بین افکار  احساسات  و رفتار کودک تاکید دارد روش های پیشگیری مطرح شده از سوی این شیوه بیشتر برشناخت بحران خشم  پاسخ های سازنده به منظور کاستن از خشونت تمرین و آموزش و روش های کنترل هیجانی و پیش بینی پیامدهای رفتاری استوار است.

2-آموزش های ضد تبعیض

گاهی کینه و نفرت موجب خشم افراد و اعمال پرخاشجویانه آنان می شود. در نظر داشته باشید تبعیض بین کودکان می تواند تبدیل به خشمی درونی  در آنها شود و آنان را به رفتارهای خشن  و تلافی جویانه تحریک کند . این اختلاف ها و درگیری ها می تواند ناشی از تبعیض های قومی   نژادی   مذهبی   جنسی   یا حتی سنی بین کودکان باشد. هدف از ارائه این آموزش ها آن است که کودکان به تفاوت های گروه های بشری پی ببرند و آن را امری طبیعی  تلقی کنند. دکتر  لوین[4]  (1994) اساس طرح های خود را برای رسیدن به اهداف این دوره های  آموزشی  به این ترتیب بیان کرده است :

0 بحث پیرامون نکات مشترک و تفاوت های بین افراد و از بین بردن هرگونه تصورات قالبی و
کلیشه ای .

0 ایجاد محیطی امن و عاری از هر گونه تفاوت گذاری بی مورد   به منظور تقویت اعتماد به نفس   امنیت و خود ارزشی کودکان .

0 آموزش کودکان به منظور کسب یادگیری  نقش های مناسب اجتماعی و حفظ عدالت و مساوات اجتماعی.

کودکان  معمولا  از سن  شش سالگی  به بعد هویت ملی (قومی نژادی و…)را می شناسند و می توانند درگروه های مختلف  آموزشی – تفریحی شرکت کنند .دیدگاه و نگرش والدین  تاثیرات محیطی  و تبعیض بین کودکان می تواند منشاء تعصب و یک جانبه نگری افراد از یک سو  و از سوی دیگر الگویی  برای خشونت و  پرخاشگری در کودکان باشد .تحقیقات اخیر بر نقش والدین و قدرت نفوذ آنها در ایجاد روحیه فرا گروهی و بالا بردن حس خودادراکی  کودکان تاکید فراوان دارند. امروزه روش های گوناگونی برای کمک و حمایت از والدین به منظور پیشگیری های اولیه و ممانعت از بروز خشم  و پرخاشگری کودکان ارائه  شده است . آموزش مادران  پدران و مربیان و حمایت از کمک های آنان می توان روحیه اعتماد به نفس و حس رقابت سالم را در خانواده و مراکز آموزشی تقویت کرد . محور اصلی  این گونه آموزش های ضد تبعیض گرایانه این است به کودکان و نوجوانان بیاموزند که ((افراد با یکدیگر متفاوتند )) . آنان می توانند با بحث و گفتگو پیرامون آداب  رسوم  و ارزش های مختلف هر گروه  خصوصیات و ویژگی های آن گروه را بشناسند و با  یک دید واقع بینانه و منطقی بر اندیشه های برتری جویانه خود فائق آیند.

3-روش های موثر حل اختلاف

کودکان هم مثل بزرگسالان هنگام بازی و فعالیت های گروهی دچار اختلاف نظر و سلیقه می شوند . عوامل به وجود آورنده اختلاف و تعارض در بیشتر کودکان 6 تا 11سال عبارتند از:

پشداوری و یک جانبه نگری – رقابت – روابط  نامناسب

ناتوانی در بیان احساسات  عواطف  و هیجانات درونی (چه مثبت و چه منفی ) احترام نگذاشتن به نظرات و افکار دیگران.

 

گاهی عدم توانایی کودک در عمومیت بخشیدن به روش های حل اختلاف ناشی از رفتارهای هیجانی و بازداری اوست . در اغلب موارد نیز کودکان روش های حل اختلاف را یاد نگرفته اند . در حالی که با استفاده از روش های حل اختلاف می توانند از راه حل های کوتاه مدت حل مسئله استفاده و اختلاف های بین خود را حل کنند . زمانی که والدین روش های حل اختلاف  را به فرزندانشان می آموزند  در حقیقت به آنها یاد می دهند که اگر با دوست یا همکلاسی شان اختلاف نظر پیدا کردند  چگونه  مشکل  بین خود را حل کنند. گفتنی است که یادگیری  روش های حل اختلاف  نیازمند کسب مهارت های اجتماعی است. مهارت هایی مثل دوست یابی  همدردی   گوش دادن  تشخیص احساسات خود و دیگران تشخیص روابط بین افراد وکنترل هیجان های تند  درونی. کودکی که که بتواند این گونه مهارت های خود را به موقع و مناسب استفاده  کند  رفتار  و سلوکی اجتماعی  خواهد داشت و می تواند در زندگی آینده  خود  به موقعیت های اجتماعی بسیاری برسد . کودکان با استفاده از روش های  گوناگون حل اختلاف  نه تنها نحوه رو به رو شدن با اختلاف  عقیده های مختلف  را می آموزند بلکه  یاد می گیرند که چگونه با دیگران به همدردی و نوع دوستی بپردازند.(سلحشور 1387).

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی اثر قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی

 

 

 

[1] – Crick&Grotpeter

 

[2] – Gersie

[3] – Loeber,R.&Hay,D.,1997

[4] – Levin

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

تاثیر آموزش کنترل پرخاشگری والدین بر کاهش علائم نافرمانی در کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله ای

در این روش درمانگر فرد را به بازگشت به دوران کودکی تشویق می کند و تجربه های آن دوران را مورد بررسی قرار دهد. این تجربه ها غالباً در ناخود آگاه است و به همین دلیل رفتار بیمار تحت تاثیر آن قرار دارد(شاملو، 1380) درمان رفتاری شناختی روش تفکر فرد درباره زندگی خود تاثیر عمیق…

تاثیر آموزش کنترل پرخاشگری والدین بر کاهش علائم نافرمانی در کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله ای

در این روش درمانگر فرد را به بازگشت به دوران کودکی تشویق می کند و تجربه های آن دوران را مورد بررسی قرار دهد. این تجربه ها غالباً در ناخود آگاه است و به همین دلیل رفتار بیمار تحت تاثیر آن قرار دارد(شاملو، 1380)

 • درمان رفتاری شناختی

روش تفکر فرد درباره زندگی خود تاثیر عمیق و فراگیری بر روی نوع رفتار و احساس او دارد. شناخت شامل تفکرات فرد از جمله باورها، فرضیات، انتظارات، اسسنادها و نگرش های اوست. بنابراین روش های رفتاری- شناختی سعی می کنند شناخت فرد را در حوزه گسترده ای از اختلالات و مشکلات روانشناختی و رفتاری تغییر دهد(کلارک و فربورن، 1380 ترجمه کاویانی).

 • مشاوره گروهی

مشاوره گروهی یک فرایند انسانی پویا است که در آن تکنیک های مشاوره به کار گرفته می شود. اعضای گروه همراه با مشاور فعالانه به بررسی مشکلات و احساسات خود درباره آن می پردازند. هدف از این کوشش، تفسیر نگرش ها و ارزش هاست به گونه های که بهتر قادر به مقابله با مسائل و موقعیت های تربیتی و تکاملی گردند(نوابی نژاد، 1370).

 • آموزش والدین

آموزش والدین[1] در دهه های 60 و 70 شروع به پیشرفت کرد. تحلیل های رفتاری انجام شده، تا به طور اخص تاریخچه برنامه های آموزش والدین را مورد بررسی قرار دهد. از سال 1995 بیش از 400 نشریه بر تحقیق تجربی در مورد آموزش والدین وجود دارد. کازدین(1990) در مروری که بر تحقیقات انجام شده در 20 سال گذشته داشته ، دریافت که حداقل 95 درصد از تحقیقات تجربی بر تجارب رفتاری مبتنی است(ایواتا[2]، 2002). از بین مداخله های روانی- اجتماعی برای کودکان با مشکلات رفتاری، آموزش والدین بیشترین تحقیق و حمایت تجربی در مورد اثر بخشی را داشته است (ولمر[3]، 2002). تحقیقات اخیر نشان داده اند که آموزش والدین یک مداخله بسیار مناسب برای اختلالات رفتاری با منشأ بیرونی مانند اختلال نافرمانی مقابله ای است (بارکلی 1997، فوت[4]، ایبرگ 1998، آلجینا[5] 1998، دوماس 1996، وبستر- استراتون 1997 به نقل از ولمر، 2002). تعدادی از مطالعات استفاده از آموزش والدین را به عنوان مداخله برای مشکلات رفتاری کودکان در سنین متفاوت حمایت کرده اند. در صورتیکه آموزش والدین براساس اصول علمی، برنامه ریزی شود قطعاً تاثیر چشمگیری در پیشگیری از مشکلات رفتاری خواهد داشت. به نظر می رسد هرچه آموزش والدین زودتر آغاز شود احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود. آموزش والدین را باید زمانی آغاز کرد که شخصیت کودکان هنوز کاملاً شکل نگرفته است و امکان اصلاح الگوهای رفتاری والدین وکودکان بیشتر است. در برنامه های آموزش والدین از روش های مختلف جهت کنترل وابستگی، به کارگیری مهارت های حل اختلاف  و برقراری تعامل بهتر با کودک به والدین آموزش داده می شود. (گاستس[6]، 2006)در خانواده هایی که کودکان با اختلالات رفتاری از جمله اختلال نافرمانی دیده می شوند، رفتار منفی پیامد مثبت و رفتار اجتماع پسند تنبیه در پی دراد(پترسون 1997 به نقل از بار کالو[7]، 2007) پترسون و فلاشیمن[8] (1979 به نقل از باری، 2001) این فرضیه را مطرح کرده اند که اختلال در تعاملات اجتماعی اعضای خانواده، احساس ناکامی، عصبانیت و درماندگی را القاء می کند. پس برنامه های آموزش والدین بر ابداع روشهایی برای کاهش درگیریی ها و نزاع بین اعضای خانواده، افزایش تعاملات مثبت و کاهش شدت تنبیه والدین تاکید دارد. هادسون و بلین[9] (1985) هشت مادر و کودک را در محیط درمانگاه و هشت مادر و کودک را در محیطی خارج از درمانگاه مورد مشاهده قرار دادند، مشاهدات آنها نشان داد عناصر غیر کلامی مانند فاصله مادر از کودک، موقعیت بدن مادر نسبت به کودک ، تماس چشمی مادر و کودک، لحن مادر، موضع گیری مادر نسبت به اهداف مندرج در دستور العمل ها با میزان فرمانبرداری کودکان ارتباط داشته است(پتی و میک، 2008).

آموزش والدین علاوه بر بهبود مهارت های تربیتی والدین و کاهش رفتارهای منفی کودک، ممکن است به تغییرات مثبت در عملکرد خانواده منجر شود (مایر، 2006) تعداد زیادی از تحقیقات استفاده از آموزش والدین را برای خانواده های کودکان سنین پیش دبستانی که به اختلالات رفتاری مبتلا هستند حمایت کرده اند(بارکلی، 1997 و باری، 2001).

مرور تاریخچه نشان می دهد که آموزش والدین برای کودکان با مشکلات اجتماعی منجر به افزایش سطوح مهرت والدین، روش های انضباطی مثبت و کاهش قابل ملاحضه مشکلات اجتماعی کودکان شده است. علاوه بر این کاهش نزاع بین والدین، بهبود سطوح ناشایستگی و کاهش اضطراب  و افسردگی والدین را می توان جزء اثرات آموزش والدین برشمر(مایر، 2006).

کازدین (1995 به نقل از فابیانو و پلهام و آرنولد[10]، 2006) اشاره کرده است که آموزش والدین احتمالاً بهترین درمان برای اختلالات رفتاری است. در ده سال اخیر بررسی های زیادی در مورد امکان استفاده از والدین و اثربخشی آموزش به آنان در درمان اختلالات رفتاری انجام شده است. مرورهای صورت گرفته (هربرت 1994، دوماس 1989، مورلند و همکاران 1982 به نقل از ایواتا، 2002) نشان داده اند که آموزش والدین مداخله ای موثر برای درمان اختلالات رفتاری می تواند باشد. پترسون (1989) مطرح کرده است که درمان پسران پیش از رسیدن به نوجوانی نسبت به پسران نوجوان اثر بخشی بیشتری دارد و احتمالاً موفقیت آمیزترین مداخله درمانی برای کودکان دارای علائم اختلال نافرمانی، آموزش والدین است(آگدن وهاگ، 2008). در صورتیکه آموزش والدین براساس اصول علمی برنامه ریزی شود قطعاً تاثیر چشم گیری در پیشگیری از مشکلات رفتاری خواهد داشت.

بررسی تاثیر آموزش کنترل پرخاشگری والدین بر کاهش علائم نافرمانی در کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله ای

2-3 بخش دوم: آموزش والدین

2-3-1 توضیح برنامه آموزش والدین

آموزش والدین براساس تئوری یادگیری اجتماعی و روش های شرطی سازی شامل کاربد نتیجه به دنبال یک رفتار است که احتما آنکه رفتار تکرار شود را کاهش یا افزایش می دهد. آموزش بر این نظر کلی استوار است که رفتار منفی به طور غیر  عمد ایجاد می شود و از طریق تعاملات غیر انطباقی والدین در خانه استمرار می یابد. درواقع والدین نوجوان نافرمان از روش های انضباطی متعددی استفاده می کنند که رفتار پرخاشگرانه را افزایش می دهد و بروز رفتار جامعه پسند را مانع می شود. این روشها تقویت رفتار پرخاشگرانه، استفاده مکرر از دستورات و عدم تقویت رفتارهای جامعه پسند را در بر میگیرد. آموزش والدین، الگوهای تعاملی بین والدین و کودک را تغییر می دهد به طوری که رفتارهای مثبت کودک افزایش یابد (بارکلی، 1997 نقل از باری، 2001)

[1]- Parent Trianing- PT

[2]- Iwata

[3]- Wolmer

[4]- Food

[5]- Algina

[6]- Gustis

[7]- Barcalow

[8]- Patersoon & Flayeshman

[9]- Hadson & Blean

[10]- Fbiano‚ Pelham & Arnold

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه ارشد: روان شناسی دین- رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان

هر چند تاریخچه رسمی پیدایش روان شناسی دین به اواخر قرن نوزدهم – تقریباً مقارن ایجاد روان شناسی علمی- می رسد اما تأملات روان شناختی درباره دینداری انسان، سابقه ای دیرینه دارد. این تأملات گاهی جنبه توصیفی دارند، همانند کتاب های مقدس ادیان بزرگ و میز کتاب های دینی ای که برای تربیت معنوی تدوین…

دانلود پایان نامه ارشد: روان شناسی دین- رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان

هر چند تاریخچه رسمی پیدایش روان شناسی دین به اواخر قرن نوزدهم – تقریباً مقارن ایجاد روان شناسی علمی- می رسد اما تأملات روان شناختی درباره دینداری انسان، سابقه ای دیرینه دارد. این تأملات گاهی جنبه توصیفی دارند، همانند کتاب های مقدس ادیان بزرگ و میز کتاب های دینی ای که برای تربیت معنوی تدوین شده اند، نظیر کتاب اعترافات [1] آگوستین قدیس [2] ، مثنوی مولوی و احیاء علوم الدین غزالی و نوشته های برخی فیلسوفان و متألهان ، مانند جاناتان ادواردز [3](1703-1785)، فردریک شلایر ماخر[4] و سورن کیرکگور[5] (1813- 1855). گاهی نیز این تأملات به تبیین پیدایش دین مربوط می شود، رد پای این جنبه دوم را دست کم در سه قرن پیش از میلاد می توان یافت. در دوره جدید، روان شناسی دین به طور عمده در سه سنت قابل پیگیری است.

1- سنت انگلیسی- آمریکایی: رویکرد توصیفی و حتی آزمایشگاهی و تجربی به دین مهم ترین ویژگی این سنت است. گالتون[6] ، استانلی هال[7]، لوبا[8]، استاربوک[9]، جرج کو[10]، ویلیام جیمز[11] و جیمز برت[12] مهم ترین روان شناسان در این عرصه اند که تحقیق و تألیف  در این زمینه داشته اند.

2- سنت آلمانی : رویکرد تبیین و انتقادی به دین و نگاه فلسفی در این سنت غلبه دارد. ویلهلم[13] ، فروید[14] ، یونگ[15] ، آدلر[16] و ویکتور فرانکل[17] از مهم ترین روان شناسان در این عرصه اند.

3- سنت فرانسوی : عمده آثار در این سنت به روان شناسی مرض پرداخته اند. شارکو[18]، فلورنو[19]، ژرژ برژه[20] و ژان پیاژه[21] در این سنت قرار دارند.(آذربایجانی، 1390)

روان شناسی دین از دهه 1930 تا 1960 به افول گرایید  ،ولی این دوران بی مهری دوامی نیافت و از دهه 1970 مجدداً توسعه یافت. در حال حاضر  ،از نظر جغرافیایی و زبان آثار در این زمینه بسیار گسترده و متنوع شده اند ( گورساچ[22] ، 1998) .

مذهب و بهداشت روانی

در گذشته روان شناسان به طور سنتی نسبت به اهمیت مذهب در بهداشت روانی و روان درمانی اعتماد اندکی داشته اند ، لیکن این موضوع امروزه تغییر کرده است. امروزه اعتقاد بر این است که جهت گیری مذهبی نوعی راهبرد است که به وسیله آن مردم می توانند مسایل زندگی خود را هدایت کنند . از جمله جیمز (1958) و سایر روان شناسان متقدم به این موضوع علاقه مند گردیدند. امروزه روان شناسان خواهان تخصص در زمینه مذهب هستند. پژوهش نشان می دهد که صداقت مذهبی ( چه در یهودیت، اسلام ، مسیحیت، بودایی یا ادیان دیگر) می تواند واقعاً موجب افزایش میزان بهداشت روانی در برخی از موارد گردد.

امروزه به اعتقاد روان شناسان ، مذهبی بودن یکی از عوامل مراقبت کننده در پیش گیری از ابتلای به اختلالات روانی است، به طوری که مذهب به عنوان یک مؤلفه درمانی در مراکز بهداشت روانی وارد شده است و بیماران را وادار می کند تا به نوعی مذهب یعنی اعتقاد به خداوند گرایش یابند . این موضوع در برنامه های مذهبی مربوط به سلامتی سالمندان و در مطالعات انجام شده بر روی افراد مبتلا به اختلال روانی که به طور سرپایی تحت درمان قرار می گیرند ، مورد تأیید واقع شده است. افزون بر این، نقش مذهب در حفظ سلامتی جسمانی و افزایش طول عمر نیز مورد تأیید واقع شده است (کلاری[23]، 1996).

همچنین نشان داده شده است که مذهب در مقابل مسایلی مانند رفتارهای جنایی و بالقوه خطرناک به سلامت افراد کمک می کند. برخی از روان شناسان معتقدند که مذهب می تواند در درمان ، تأثیر تعیین کننده داشته باشد. بنابراین لازم است که ارزش های مذهبی در فرآیند درمان مورد بررسی قرار گیرند و بر نقش درمانی آنها در فرایند روان درمانی تأکید شود (خدا رحیمی و بیت مشعل، 1376).

الیس[24] (1981) معتقد بود که مذهب با غیر منطقی بودن در ارتباط است. به اعتقاد او افراد مذهبی نوعی تفکرات و رفتارهای جزمی دارند که موجب نا به سامانی وضع روانی آنها می شود. او معتقد است افراد مذهبی بهداشت روانی ضعیف تری دارند. این اعتقاد الیس ، برخی از اندیشمندان را بر آن داشت تا به کنکاش در مورد درستی یا نادرستی این فرضیه بپردازند. برگین و همکاران با فراتحلیل 24 مقاله پژوهشی ، به بررسی رابطه بین دین و مذهب با بهداشت روانی پرداختند. آنها در سال 1991 نتایج این پژوهش را ارائه کردند (برگین[25]، رینولدز[26] و سالیوان[27] 1991).

پژوهش های انجام شده در این مورد به طور کلی نشان داده اند که مذهب تأثیر منفی بر بهداشت روانی ندارد. در مجموع رابطه بین مذهب و بهداشت روانی مثبت می باشد، با این وجود ، افرادی که دارای مذهب درونی هستند یعنی معتقدند که مذهب در ذات آنها ریشه دارد، در مقایسه با افرادی که مذهب بیرونی دارند یعنی مذهب را وسیله ای برای دستیابی به چیزی دیگر می دانند، بهداشت روانی مثبت تری دارند. افراد دارای مذهب درونی ، سلامت روان بالاتری دارند و افراد دارای مذهب بیرونی احتمالاً پی آمدهای منفی تری را تجربه می کنند (دوناهو[28]، 1985).

برگین (1991) به این نتیجه رسیده است که مذهب گرایی درون زاد با ویژگی های فوق در ارتباط است. به همین دلیل نیز تجربه افراد دارای مذهب درونی و بیرونی از رویدادهای زندگی متفاوت است. طبیعی است که افراد دارای مذهب درونی سعی دارند رویدادها را به شکل مثبت تر و به شکل آزمایشهای الهی در نظر بگیرند و در نتیجه آنها را فرصتی برای رشد و پیشرفت به شمار آورند. این افراد به دلیل قابلیت هایی که دارند سعی می کنند تا از الگوهای شخصیتی مشابه سخت کوشی روان شناختی برای مبارزه با بحران های زندگی استفاده کنند. می دانیم که سخت کوشی روان شناختی دارای سه مؤلفه مشارکت، کنترل و مبارزه است. به همین دلیل نیز با توجه به ویژگی های سخت کوشی روان شناختی و صفات مطرح شده فوق در خصوص افراد دارای مذهب درونی ، این افراد تونایی بهتری برای مقابله با فشار روانی و رویدادهای زندگی دارند.

[1] Confessions

[2] Confessions

[3] Edwards, J.

[4] Schleiermacher

[5] Kierkegaard, s.

[6] Galton

[7] Hall

[8] Leuba

[9] Starbuck

[10] George

[11] James

[12] Bert

[13] Wilhelm

[14] Freud

[15] Jung

[16] Adler

[17] Frankl

[18] Charcot

[19] Flournoy

[20] Berguer

[21] Piajet

[22] Gorsuch

[23] Clay

[24] Ellis

[25] Bergin

[26] Rinoulds

[27]Salivan

[28] Donahue

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه ارشد بازاریابی خدمات بانکی

بطور کلی فرایند اجرای بازاریابی رابطه مند در بانک دارای چهار مرحله شناسایی،‌متمایز سازی، تعامل و تطبیق با مشتری است.مشتریان خود را بشناسید : بانکها نمی توانند با کسانی که نمی شناسند ارتباط برقرار کنند. لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است . شناختی که به ما اجازه می دهد مشتری را با جزئیات کامل در…

دانلود پایان نامه ارشد بازاریابی خدمات بانکی

بطور کلی فرایند اجرای بازاریابی رابطه مند در بانک دارای چهار مرحله شناسایی،‌متمایز سازی، تعامل و تطبیق با مشتری است.
مشتریان خود را بشناسید : بانکها نمی توانند با کسانی که نمی شناسند ارتباط برقرار کنند. لذا شناخت فردی مشتریان حیاتی است . شناختی که به ما اجازه می دهد مشتری را با جزئیات کامل در تمام مکان ها و در بین تمام کانالهای ارائه خدمت شناسایی کنیم. اگر بانکی نتواند حداقل اطلاعات مشتریان مهم را جمع آوری کند، نخواهد توانست برنامه های بازاریابی رابطه مند را به اجرا درآورد. در همین ارتباط بانک «فرست یو.اس.ای» برنامه ای تحت عنوان «به محض تقاضای شما» برای مشتریان خود ارایه کرده است. کارکرد برنامه «به محض تقاضای شما» از این قرار است که پس از اینکه مشتری به مدت یکسال از کارتهای اعتباری صادر شده توسط این بانک استفاده می کند، برای او پرسشنامه ای ارسال و از نام و تاریخ تولد افراد نزدیک او سؤال می شود. همچنین در مورد سرگرمی ها، مجلات، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی مورد علاقه شما سوال میشود. سؤالاتی نظیر تاریخ وقایع مهم شخصی، سالروزها و حتی وقت ملاقات ها نیز مطرح میشود و در پایان پرسیده می شود که از طریق چه وسیله ای می خواهد پیغام بانک به وی ارسال شود. تلفن، فاکس و یا اینترنت. این خدمات در بخشهای مالی، سفر و تفریحات و اطلاعات عمومی، هدیه ها و یادآوری ها ارائه می شود و پس از آن بانک به صورت مداوم با مشتری در تماس بوده و خدمات منحصر بفردی به محض تقاضای مشتری ارائه خواهد داد.
مشتریان خود را متمایز کنید: مشتریان از دو نظر تفاوت دارند. اول از نظر تفاوت ارزشی آنها نزد بانک (سوددهی آنها) و دوم از نظر تفاوت در نیازهایشان. پس از شناسایی مشتریان ضروری است تا آنها را متمایز کنید. این تمایز به ما امکان می دهد تا انرژی خود را صرف مشتریان با ارزش تر کنیم. همانگونه که مشخص است ما در اینجا از یک نظام ارزیابی و رتبه بندی مشتری بر مبنای سوددهی آنها و شاخص رده بندی مشتریان صحبت می کنیم. اما این نکته نیز قابل ذکر است که مشتریان را بر مبنای نیازهای متفاوتشان گروه بندی و بر مبنای همین تفاوتها نیز عمل و خدمات خود را به آنها ارائه خواهیم کرد .
با مشتریان خود تعامل داشته باشید: برای اجرای برنامه بازاریابی رابطه مند باید کارایی و اثربخشی هزینه های ارتباطات خود را با مشتریان بهبود ببخشید. هر ارتباطی با مشتری می بایست در راستای ارتباطات قبلی با همان مشتری باشد. هر صحبتی با مشتری باید ادامه صحبت های قبلی باشد. این تعامل شامل برخورد متمایز و ویژه با مشتری است . در کنار آگاهی از تغییر نیازهای مشتریان، بایستی به متدولوژی روز مجهز باشیم و با کمک آنها بتوانیم بازخورد تعاملی با مشتریان برقرار کنیم. براساس اطلاعات دریافتی از این ازخوردها، از نیازهای مشتریان آگاه شده و می توانیم به آن جواب دهیم .
بعضی از رفتارهای سازمان (بانک) خود را با مشتری تطبیق دهید: با وارد کردن مشتری به فرایند ارتباط آموزشی، بایستی بعضی از رفتارهایش را به منظور تطبیق با نیازهای مشتریانش تغییر دهد. بر این اساس ارائه خدمت به مشتریان بایستی بر اساس نیازهای ابراز شده مشتری و در هنگام ارتباط با واحد بازاریابی بانک صورت پذیرد. بنابراین در صورت اجرای رویکرد جدید بازاریابی رابطه مند در بانک می توان به مشخصه های ذیل دست یافت:
در این نظام، ارزش هر مشتری بر مبنای میزان استفاده او از کلیه خدمات بانک به صورت یکپارچه سنجش می شود نه بر مبنای میزان استفاده او از هر یک از خدمات به صورت مجزا
فرایندهای فروش، بازاریابی و ارائه خدمات کاملاً مکانیزه خواهند شد و سهولت و سرعت حرف اول را خواهند زد .
اطلاعات مشتری در کل شرکت، جاری و از سوی واحدها و افراد ذیربط قابل استفاه خواهد بود.
مدیران با بهره گیری از پایگاه داده های قابل اتکا،‌ گسترده، یکپارچه و همگون می توانند فعالیتهای مشتریان را با شاخص های مناطق جغرافیایی، اطلاعات جمعیت، درآمد،‌خرده بازارها و متغیرهای گوناگون دیگر ردیایب کنند .
کلیه افراد مرتبط با مشتری به گونه ای آموزش می بینند که بتوانند حداکثر بهره برداری و استفاده را از تکنولوژی های اطلاعاتی همزمان و یکپارچه بانک بنماید. در هر مرحله مشتری ردگیری می شود و داده های ارزشمند وی ثبت می شود و در زمان مناسب از آن استفاده خواهد شد .
صرفاً در چنین محیط مملو از ارتباطات است که فرصت حفظ و نگهداری مشتری، فروش و سودآوری بوجود خواهد آمد. بنابراین اجرای فلسفه بازاریابی رابطه مند نیاز به فرهنگ سازمانی و نگرش کل گرا دارد و تغییر آن نیز یک فرایند سخت و طولانی است و لازمه انجام آن نیز درک همه شرایط و ایجاد تفاهم در درون سازمان است

 دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد : نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک‌های ایران

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:07 توسط مدیر سایت  |