پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

پایان نامه ارشد: عدالت مراوده ای-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد

عدالت مراوده ای بیز ومواگ (1986) با تأکید بر اهمیت کیفیت رفتار بین فردی در هنگام اجرای رویه های  سازمانی، پیشرفت تازه ای را درادبیات عدالت با عنوان عدالت مراوده ای یا کنشگرانه معر فی کردند. در واقع عدالت مراوده ای، جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل رعایت ادب، صداقت و احترام بین منبع…

پایان نامه ارشد: عدالت مراوده ای-بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد

عدالت مراوده ای

بیز ومواگ (1986) با تأکید بر اهمیت کیفیت رفتار بین فردی در هنگام اجرای رویه های  سازمانی، پیشرفت تازه ای را درادبیات عدالت با عنوان عدالت مراوده ای یا کنشگرانه معر فی کردند.

در واقع عدالت مراوده ای، جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل رعایت ادب، صداقت و احترام بین منبع و دریافت کننده را در بر می گیرد به عبارت دیگر عدالت مراوده ای به کیفیت رفتار میان اشخاص که به وسیله هر فردی احساس می شود برمی گردد(افجه،1385،ص 332). رفتارهایی بخصوص، مناسب و منصفانه تشخیص داده می شوند، حال آنکه سایر رفتارها نامناسب و غیرمنصفانه. عدالت مراوده ای به عنوان عدالت نوع سوم و مستقل در مقایسه با عدالت توزیعی و رویه ای معرفی شده است. امروزه اغلب از عدالت مراوده ای بعنوان زمینه ای یا بخشی از عدالت رویه ای استفاده می شود؛ هر چند برخی از محققان این طرح را زیر سؤال می برند. مجرد از اینکه عدالت مراوده ای به طور مستقل یا بعنوان جزیی از عدالت رویه ای دیده شود، خود دو بخش دارد: جزء فرعی اول که حساسیت میان شخصی است. رفتار منصفانه و مناسب باید مودبانه و محترمانه باشد. مخاطبان رفتار غیراحساسی مستعد صفات ضعیف و درگیری و عملکرد ناچیز هستند.جزء فرعی دوم، که شامل توضیحات یا گزارش های اجتماعی می شود. توضیحات به مخاطبان می گوید چرا برخی اتفاقات ناگوار یا ناخوشایند رویداد و توضیحات بازدارنده را فراهم می کند. افراد هنگامی که به اندازه کافی با حقایق آشنا شوند، بسیار باگذشت ترند تا در زمان عدم بیان حقایق. بنابراین دو بخش عدالت مراوده ای عبارتند از: عدالت بین فردی  (رفتار محترمانه ،درخور و مناسب شأن و منزلت افراد) و عدالت اطلاعاتی(درستی و صداقت در ارایه اطلاعات و توضیحات درباره اعمال ناگوار و ناخوشایند)

خرید فایل کامل:

برخی دیگر این دو جزء عدالت مراوده ای را ابعادی مستقل برای عدالت در نظر می گیرند .

کاکویت ( 2001) یک مدل چهار بعدی برای عدالت معرفی می کند که دو بعد آن عدالت توزیعی و رویه ای و دو بعد دیگر آن عدالت اطلاعاتی و بین فردی است.

عدالت بین فردی رفتار توأم با احترام و به دور از سیاسی کاری صاحبان قدرت در سازمان می باشد در حالی که عدالت اطلاعاتی به اتخاذ تصمیمات روشن و ارایه توضیحات و دلایل کافی درباره آنها اشاره دارد. محققان معتقدند که توضیحات روشن درباره رویه ها یی که از طریق آنها پیامدها تخصیص می یابند باعث ارتقای ادراک عدالت در افراد می شود.

توضیحات باید دارای اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی جنبه ساختاری فرایندهای تصمیم گیری و چگونگی اتخاذ آنها باشد. این توضیحات باید صادقانه و بدون هیچ قصد و انگیزه دیگری،بر مبنای دلایل و اطلاعات مرتبط و منطقی بوده و از مشروعت کافی برخوردار باشد. تا باعث تقویت ادراک عدالت در افراد گردد

گرین برگ ( 1994 ) در ارزیابی کارایی و اثربخشی عدالت اطلاعاتی و بین فردی در گسترش پذیرش ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط کار به نتایج جالب توجهی دست یافت. دو اطلاعیه ممنوعیت استعمال دخانیات جهت کارکنان در یک شرکت بزرگ تهیه گردید. اطلاعیه ها در میزان اطلاعات داده شده درباره نیاز به ممنوعیت و درجه حساسیت بین فردی نشان داده شده برای رفتار شخص به ممنوعیت متفاوت بودند. بعضی از کارکنان اطلاعات وسیعی را درباره دلایل ممنوعیت استعمال سیگار دریافت کردند(احمدی آزرم،1388).

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

اصولاً جرم بودن بزه دیده یا مجنی علیه وجود ندارد و مجنی علیه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا حتی امر اعتباری و قراردادی باشد. مثلا: توهین به مقدسات، دین به عنوان بزه دیده معلوم است و یا در قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف، مجنی علیه شخص حقیقی است ولی در برخی…

پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

اصولاً جرم بودن بزه دیده یا مجنی علیه وجود ندارد و مجنی علیه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا حتی امر اعتباری و قراردادی باشد. مثلا: توهین به مقدسات، دین به عنوان بزه دیده معلوم است و یا در قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف، مجنی علیه شخص حقیقی است ولی در برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. مجنی علیه (شخص حقیقی یا حقوقی) وجود ندارد که به آن ها جرایم «بدون بزه دیده[1]» می گویند.

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی

بزه دیدگی در قوانین کیفری ایران با واژه مجنی علیه یا شاکی مورد توجه قرار گرفته است. اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند[2]. بزه دیده به شخصی گفته می شود که به دنبال رویداد جرم آسیب و زیان می بیند. بزه دیده کسی است که جرمی به ضرر او وارد شده است. امروزه رنج بردن بزه دیده معیار ارزیابی اخلاقی است در حالی که در قرن 19 و قبل از آن به بزه دیده با بی اعتمادی نگریسته می شد. بزه دیدگی مجرمانه، تنها جنبه بزه دیدگی اجتماعی است که از دل فقر و نابرخورداری اجتماعی بر میخیزد یعنی شرایطی که در ضمن آن ها به یکدیگر منجر می گردد. بزه دیدگی دارای آثار متفاوتی است و شامل آثار روانی و آثار حقوقی، آثار اقتصادی، آثار جسمی و آشفتگی شناختی می گردد.

 

خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

بند اول: تعریف بزه دیدگی

بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند که هانس فون هانتینگ پدر علم بزه دیده شناسی بزه دیده را چنین تعریف می کند. بزه دیده جرم مانند کسی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است. آماج و اوضاع و احوالی است که گذر به عمل مجرمانه را تسهیل می کند. خطر گذر به عمل مجرمانه ناشی از ایجاد ارتباط بین یک نشانه فریبنده بدون محافظ با یک مجرم بالقوه ای است که عموما به تحلیل استراتژیک منافع و خطرات این عمل می پردازد.

الف: بزه دیدگی اولیه

قربانی شدن ممکن است در پی یک عامل غیر انسانی (طبیعت، حیوانات و…) رخ دهد. همچنان امکان دارد از رهگذر رفتار مجرمانه انسانی روی دهد که در این صورت به آن قربانی شدن مجرمانه یا بزه دیدگی می گویند و به عبارت دیگر بزه دیده مستقیم یا نخستین شخصی است که آماج رفتار مجرمانه قرار می گیرد. قربانی بی واسطه بزهکار شناخته می شود. مانند مقتول در جرم قتل، مال باخته در بزه سرقت یا کلاهبرداری، دختر یا زن مکره به جرم تجاوز جنسی.

[1] Victimeles crime

[2] لپژ، ژژار، فیلزدیلا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند، احمد محمدی، تهران، مجد، 1388، ص 96

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

فروش فایل پایان نامه : بزه دیدگی و بزهکاری زنان

نقد دیدگاه جامعه شناختی توجه بیش از اندازه به نقش محیط اجتماعی در گرایش افراد به سمت بزهکاری باعث شد برخی جامعه شناسان چنین تصور کنند که بزهکاران آسیب دیدگان به هنجار جامعه ناهنجارند. یعنی فرد از لحاظ فردی و شخصیتی هر چند هم حاکم و مثبت باشد اگر بر محیط نابهنجار قرار گیرد بزهکاری…

فروش فایل پایان نامه : بزه دیدگی و بزهکاری زنان

نقد دیدگاه جامعه شناختی

توجه بیش از اندازه به نقش محیط اجتماعی در گرایش افراد به سمت بزهکاری باعث شد برخی جامعه شناسان چنین تصور کنند که بزهکاران آسیب دیدگان به هنجار جامعه ناهنجارند. یعنی فرد از لحاظ فردی و شخصیتی هر چند هم حاکم و مثبت باشد اگر بر محیط نابهنجار قرار گیرد بزهکاری او امری حتمی خواهد بود. در حالی که این نظر خیلی یک سویه است و قابل پذیرش به نظر نمی رسد. از سوی دیگر حتی اگر محیط و شرایط اجتماعی مستعد بزهکاری باشد بازهم به طور قطع نمی توان گفت موثر در بزهکاری است چرا که بسیاری از افرادی هستند همین محیط رشد می کنند و مدارج ترقی را سپری می کنند. بی آنکه رفتار مجرمانه در پرونده آنها ثابت شده باشد.

ساترلند از جمله جامعه شناسانی بود که با طرح نظریه معاشرتهای ترجیحی معتقد بود که بزهکاری امری اکتسابی و قابل یادگیری از طرف گروههای مجرمانه است. این نظر هم با انتقاد مواجه شده است. چرا که اولا به نقش اراده فردی بی توجه بوده است. هر چند گروههای مجرمانه در اطراف فرد بسیار حضور داشته باشد ولی با این حال فرد دارای اراده و اختیار است. به طوری که می تواند خوب و بد سره و ناسره را از هم تشخیص دهد. از سوی دیگر در کار محیط و گروههای اجتماعی سایر عواملی که در نهادینه کردن اصول و ارزشهای جامعه و لو اینکه ارزشهای منفی باشد مهم هستند نباید چشم پوشی کرد همچون رسانه ها وسایل ارتباط جمعی. امروزه می توان مشاهده نمود که افرادی بدون ارتباط حضوری از طریق وسایل ارتباط جدید مانند اینترنت و تلفن با دیگران وارد ارتباطات گسترده ای می شود. هر چند ارتباطی ناهنجار و منفی باشد. موضوع دیگر این است که براساس رویکردهای اجتماعی یکی از دلایل میزان جرایم زنان ندادن فرصتهای اجتماعی لازم برای زنان و دور ساختن آنها از موقعیتهای اجتماعی است. یعنی اگر شرایطی فراهم شود که زنان هم در جامعه بر میزان مردان فعال باشند و صاحب مشاغل سمتهای مردانه شوند به همان میزان هم مرتکب جرم خواهد شد و برای دفاع از نظراتشان هم به افزایش آمار بزهکار زنان در زمان جنگ اشاره می کند. این نظر هم قابل نقد است. چرا که با نگرش یک جانبه شرایط اجتماعی زنان را هر تحلیل قرار می دهد و محروم شدن از فرصتها را تنها ضعف زنان در مقابل مردان می داند در حالیکه چنین نیست.

دلیل این مساله کم ماندن آمار جرایم زنان در دهه های اخیر علی رغم رفع موانع حضور زنان بر جامعه است. به ویژه در جوامع غربی که شاهد افزایش حضور زنان بر جامعه است.

آماری که از افزایش جرایم زنان در موقع جنگ حکایت می کند نمی تواند مستدل باشد چرا که اولا به خاطر درگیر شدن نهادهای عدالت کیفری در مسائل مربوط به جنگ امکان ثبت آمار محکومین. آن هم پرونده های که زنان درگیر آن بوده اند مشکل به نظر می رسد اگر هم که بپذیریم بزهکاری زنان در ای زمان مرد به افزایش می رود به خاطر شرایط جنگ نوعی حالت اضطراری و ضرورت برای زنان است که ممکن است برای بدست آوردن غذا دست به سرقت بزنند یا برای دفاع از خود دست به قتل بزنند.

بنابراین این عقیده که چون زنان به خاطر جنگ مجبورند وارد جامعه شوند و پستهای رابه طور موقت در دست بگیرند لذا بیشتر مرتکب جرم خواهند شد به شدت زیر سوال خواهند رفت.

مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی

مطالعات جرم شناسی تا دهه 1960 منشا پدیده بزهکاری را در امور زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی دنبال کرد. اما در این دهه در رویکردهای جرم شناختی تحولاتی مشکل گرفت که متاثر از مکتب جرم شناسی سوسیالیستی و انتقادی رویکرد جدیدی ایجاد شد. این نظرات هرگونه واکنش به جامعه و نهادهای حاکم بر دستگاه عدالت کیفری در پیش می گیرند می تواند در مواردی جرم زا باشد. این نگرش نگاهی متفاوت را در جرم شناسی سبب شد.

گفتار اول: نظریه بر چسب زنی

نظریه برچسب زنی[1] یکی از گرایشات اصلی جرم شناسی واکنش اجتماعی می باشد که در دهه 1960 مطرح شد.

این نظریه با تاکید بر روند واکنش اجتماعی معتقد است که همین واکنش اجتماعی ممکن است فرد را به ارتکاب جرم ترغیب کند. تاکید اولیه روی انحراف اولیه و انحراف ثانویه و تاثیر واکنش اجتماعی تر مردم انحراف ثانویه در افراد و کشیده شدن آنها به انحراف واقعی بود. در این نظریه جرم به عنوان یک روند اجتماعی می باشد که در اثر کنش و واکنش بین بزهکار و بزه دیده و مقامات قضایی به وجود می آید. جرم را به عنوان یک واقعیت عینی کرخی در ذات وجود دانست را قبول نمی کردند. بلکه امری نسبی می دانستند که فرایند متقابل دستگاه عدالت کیفری و افراد منحرف در قالب برچسب برآن ما نهاده رشد پس از برچسب خوردن آسیب های اجتماعی و روحی و روانی بسیاری بر افراد وارد می شد. در اثر برخورد مقامات قضایی فردی که دارای انحراف اولیه است ممکن است وارد جریانی شود که دچار تحولاتی روحی و روانی شده و انحراف ثانویه را تجربه نماید سی مرت درکتاب آسیب شناسی اجتماعی مساله برچسب زنی را مورد توجه قرار داد. توجه او به انحراف ثانویه پدیده ای که به خاطر کارکرد دستگاه عدالت کیفری افراد ایجاد می شود.

بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی

تجردی حاصل گوش جمعی برای مبارزه با هنجارشکنی است. مبارزه با کجروی سبب شکل گیری گروهی از افراد می شود که به هنجار شکنی واقعی روی می آورند. هاوارد بیکر توجه خود را بیشتر روی انحراف اولیه متمرکز نمود. انحراف از نظر او عبارت است از «عدول از ارزش و اصول شناخته شده یک گروه اجتماعی ». انحراف توسط گروههای اجتماعی تعیین می شود. اکثر افراد متناسب با موقعیتها و فرصتهای آن درگیر انحراف هستند اما تنها یک عده قربانی عدالت می شوند و وارد پروسه حرفه ای شدن می شوند. گروه ، گروههای اجتماعی که ابزار قدرت را دوست دارند با استفاده از برچسب زنی آنها را فدای اجرای ظلم در جامعه می کنند. به این ترتیب مجرمی پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجرای توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان مجرد تعیین برچسب نموده است می باشد. جرم را نباید در عملی که از فرد سرزده است جستجو کرد بلکه باید دید چه فرایندی عملی که زمانی مشروع بوده نامشروع شده چرا در فرآیند زیادی کیفری عده ای برچسب خورده ولی عده ای از این فرایند می گریزند.

او با نقد روند سابق در مطالعات جرم شناسی که به علت شناسی پدیده مجرمانه می پرداخت معتقد بود که جرم شناسان پیشین با تفاوت قائل شدن بین بزهکاران و غیر بزهکاران در صدد یافتن علائم و عوامل بزهکاری در افراد مجرم بوده اند. در حالی که اینگونه نیست. و در اثر عملکرد جریان واکنش اجتماعی عده ای مجرم و بزهکار می شدند نقد دیگر بلکه بر آمار ظاهری بود چرا که با تاکید بر آن ها نمی توان پدیده بزهکاری بویژه بسیاری از آنها را که عنوان آمار رقم سیاه دارند تجزیه و تعطیل نمود. او مدت واقعی جرم شناسی را نه تحلیل شخصیت مجرم بلکه توجه به نماد حاکم که سرگیر در فرایند بر چسب زنی هستند می داند. کجروی یک فرایند کنشی میان کجروان و ناکجروان است غیر مادی که وظیفه خلق نظم و قانون را دارند ضوابطی بر چسب زنی را فراهم می سازد. در این راستا کسانی که قدرت بیشتری دارند بالطبع اثر گذاری بیشتری نیز خواهند داشت . مثلاً ثروتمندان نسبت به فقرا یا مردان نسبت به فقرا یا مردان نسبت به زنان بیشتر از این ابزار استفاده می کنند. کسانی که نماینده نیروهای نظم و قانون هستند وظیفه برچسب زنی را عهده دارد هستند. براساس این نظریه افراد در برابر قانون 4 دسته هستند.

1-همنوایان: کسانی که از قوانین سرپیچی نمی کنند و مطابق با نقشی که بر جامعه دارند رفتار می کنند.

2-کجروان واقعی: افرادی که قوانین را زیر پا می گذارند و تنبیه و جریمه می شوند.

3-کجروان پنهانی: انتخابی که در خفا قانون شکنی می کنند و مجازات نمی شوند مانند کسانی که جرایم چنینی انجام می دهند

4-متهمان بیگانه: کسانی که قانون شکنی می کنند ولی به گونه ای رفتار می کنند که انگار چنین کاری نکرده اند.

اکثر افراد جامعه شامل 3 گروه اخیر هستند یعنی کسانی که به نحوی مرتکب کجروی ویژه می شوند اما تنها تعداد قلیلی هستند که برچسب خلافکار خورده اند و باید در مقابل افراد جامعه پاسخگو باشند. برخی از جرم شناسان فمینیستی معتقد بودند که نظریه برچسب زنی برای فهم بزهکاری زنان نظریه با ارزش بود. کمک این نظریه می توان جنبه های سیمای نهفته قانون، سنی بودن آن و راههای متفاوت اجرای آن را دید[2](لیزار محققین این عرصه در بررسیهای خود، دختران و نحوه ی انگ خوردن آنها از سوی مردان را یکی از سازو کارهای پرقدرت کنترل اجتماعی بر مبنای معیار جنسیتی معرفی می کند. اهمیت دیگر جرم شناسی بود که نظریه بر چسب زنی را بهترین وسیله برای تبیین درک و الگوی بزهکاری زنان مردانست وقتی زنان انگ خلافکاری می خورند با رفتار پرخاشگرایانه واکنش نشان می دهند. زنان زیر پانهادن قوانین از یک سو و از سوی دیگر. به خاطر طرد زنانگی از جامعه تنها مانده و منزوی می شوند. علت بزهکاری نزد آنها همان برچسبی است که خورده اند.

بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی

نظریه برچسب زنی دستاوردهای مهمی برای جرم شناسی داشت، چراکه به بررسی روند بر چسب زنی توسط دستگاههای حکومتی بر بزهکاران می پرداخت و آنرا عاملی برای تشدید بزهکاری افراد می دانست. اما علیرغم این با انتقادات بسیار مواجه شد. یکی از نقدهای وارد این بود که این نظریه سایر عوامل مثل شخصیت مجرم و محیط اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهد. به همین دلیل که عده ای تمایل به نقص هنجارها دارند وعده ای دیگر به خاطر تاثیر عوامل قوانین و هنجارها را زیر پا نمی گذارند.

ایراد دیگر این است که نظریه بر چسب زنی سازوکارهایی که واکنش اجتماعی برای برخورد با انحرافات و کجرویی ارائه می دهد را رد می کند. اما خودش سازوکار مشخصی که بشود با این قبیل ناهنجاریها مقابله کرد را ارائه نمی دهد و معتقد است که دستگاه عدالت کیفری صرفاً باید سکوت کند چون که از طریق کجروی خود به خود حل می شود[3]

این نظریه جرم را امری نسبی می داند در حالی که برخی اعمال هستند که در همه جوامع و فرهنگ ها صرف نظر از علایق و سلایق بین مردم به عنوان عمل مجرمانه شناخته می شدند مانند قتل، سرقت، تجاوز به عنف… اعمالی که من در ذات جرم هستند و نتیجه فرآیند برچسب زنی نیستند.خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

آنتونی گیدنز با تحلیل این نظریه این سوال را مطرح می کند که آیا برچسب زنی واقعاً باعث افزایش بزهکاری می شود؟ در پاسخ می گوید بزهکار مکن است نه به خاطر این فرایند بلکه به خاطر روند کنش متقابلی که با سایر بزهکاران دارد یا به خاطر یادگیری بزهکاری از بزهکاران با سابقه و حرفه ای دارد این عرصه بشود. انتقاد دیگر این است که نظریه  حاضر به انحراف ثانویه می پردازد. چرا که انحراف واقعی پس از روند بر چسب زنی شکل می گیرد. اما انحراف اولیه که منشا پیدایش جرم وی است را متذکر شده است. علت بزهکاری را پیگیری آن می داند. اما تصور نمی کند دیگران چگونه به این سرنوشت دچار می شوند. انتقاد دیگر توسط ویلسون مطرح شد. او پس از تحقیق روی خلافکاری فردی ساده به این نتیجه رسید که اگر سیستم نظم اجتماعی در جامعه ای به هم خورده باشد در این صورت شاهد جامعه ای بی هنجار خواهیم بود که چرا از بی نظمی اکثر کسانی که مرتکب این کجروی ها می شوند همانا کسانی هستند که سابقه ارتکاب جرایم شدید را دارا هستند. او قائل به اعمال سیاست منافع صفر است. یعنی باید با شدت با خاطیان نظم برخورد کرد حتی اگر مرتکب جرایم خود شده باشند. ایراد دیگر توسط جرم شناسان فمینیستی مطرح شد[4] (آنها معتقدند که چرا اصلاً نظریه به این موضوع نپرداخته است که علت بزهکاری چیست؟ این نظریه به اندازه کافی به موضوع قدرت، مناسبات طبقاتی و مرد سالارانه در جوامع سرمایه داری نمی پردازد).

[1]-Leblinq tneory

[2]-وظیفه-علیرضا. جنسیت و بزهکاری.ص86

[3]-همان ص84

[4]-همان ص88

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

مزایا ومعایب بادبند BRB مزیت­های BRB در مقایسه با قاب­های خمشی یا بادبندی، بصورت زیر می­باشد: BRBها کمانش­های نامطلوب را، بوسیله فراهم کردن استهلاک انرژی بیشتر و پایدارتر در تحریکات ناشی از سطوح لرزه­ای بالا تحت فشار و کشش، حذف می­کنند. BRBها نصب اقتصادی بهتر را، از طریق اتصالات پیچی و پینی به گاست پلیت…

عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

مزایا ومعایب بادبند BRB

مزیت­های BRB در مقایسه با قاب­های خمشی یا بادبندی، بصورت زیر می­باشد:

BRBها کمانش­های نامطلوب را، بوسیله فراهم کردن استهلاک انرژی بیشتر و پایدارتر در تحریکات ناشی از سطوح لرزه­ای بالا تحت فشار و کشش، حذف می­کنند.

BRBها نصب اقتصادی بهتر را، از طریق اتصالات پیچی و پینی به گاست پلیت فراهم می­کند.

بادبندها همانند فیوزهای قابل تعویض سازه­ای عمل می­کنند و همچنین خسارات را با المان­های دیگر به حداقل می­رساند و بادبند خسارت دیده پس از زلزله جایگزین می­شود.

بعلاوه مدل کردن رفتار چرخه­ای BRB ها در تحلیل غیر­خطی آسان می­باشد.

در بهسازی لرزه­ای،  BRBها می­توانند مزایای بیشتری نسبت به سیستم مهاری معمولی بادبندی داشته باشد [11] این مزایا عبارتند از:

1-سختی جانبی الاستیک بالای بادبندهای BRB در تحریکات ضعیف زمین در مقایسه با قاب­های خمشی ارضاء محدودیت DRIFT آیین­نامه­ها را تسهیل می­کند.

2-بادبندهای BRB کمانش نامطلوب بادبندهای هم محور را حذف کرده و به همین سبب استهلاک انرژی بیشتر و پایدارتری در زمین لرزه­های قوی فراهم می­کنند.

متن کامل فایل در لینک زیر :

3-بادبندهای BRB اگر به وسیله اتصالات پیچی به گاست پلیت متصل شوند از لحاظ اقتصادی قیمت­های مربوط به جوشکاری کارگاهی به همراه نظارت آنرا حذف می­کنند.

4-بادبندهای BRB مانند یک فیوز سازه­ای قابل تعویض عمل می­کنند که خرابی را در المان­های سازه­ای دیگر کمینه کرده و قابلیت تعویض بعد از زلزله­های بزرگ را دارا می­باشد.

5-بادبندهای BRB برای مقاوم­سازی بسیار مناسب­تر از بادبندهای مرسوم به دلیل الزامات طراحی ظرفیتی برای سیستم آتی در فراهم آوردن فونداسیون پرهزینه و تقویت دیافراگم کف می­باشند.

در طرف مقابل بادبندهای BRB معایب زیر را به دنبال دارد:

1-  بادبندهای BRB در انحصار شرکت­های خصوصی قرار دارند.

2- اگر در ساختن هسته مرکزی از فولادهایی با بازه مقاومت جاری شدن وسیع استفاده شود، نیروهای اضافه­ای به سازه اعمال می­شود.

3- نصب کارگاهی این نوع بادبندها از نصب بادبندهای هم محور به دقت بیشتری نیاز دارد.

4- ممکن است تغییر شکل­های ماندگار بزرگ در بادبندهای BRB تحت زلزله­های بزرگ اتفاق بیفتد.

5- نیاز به معیارهایی برای تشخیص خرابی و تعویض بادبندهای BRB است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

خرید فایل پایان نامه : بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

چکیده امروزه در کشورهای لرزه­خیز جهت اتلاف انرژی لرزه­ای وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلک کننده انرژی توصیه شده است. یکی از این ابزارها، میراگرهای اصطکاکی دورانی می باشد. به دلیل اینکه در آیین نامه­های کنونی مقداری برای ضریب رفتار قاب­های مجهز به این میراگر­ها ارائه نشده، در این پایان­نامه سعی شده…

خرید فایل پایان نامه : بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

چکیده

امروزه در کشورهای لرزه­خیز جهت اتلاف انرژی لرزه­ای وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلک کننده انرژی توصیه شده است. یکی از این ابزارها، میراگرهای اصطکاکی دورانی می باشد. به دلیل اینکه در آیین نامه­های کنونی مقداری برای ضریب رفتار قاب­های مجهز به این میراگر­ها ارائه نشده، در این پایان­نامه سعی شده تاثیر استفاده از آنها بر روی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور چندین قاب خمشی فولادی با شکل­پذیری متوسط با تعداد طبقات مختلف طبق ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملی ایران، طراحی شده است. سپس با استفاده از تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی افزایشی و به کمک نرم­افزار Sap2000-V15، ضریب رفتار و پارامترهای آن برای قاب­های اولیه و مجهز به میراگربدست آمده و با یکدیگر مقایسه شدند.

تغییرات ضرایب مقاومت­افزون و شکل­پذیری با­توجه به نتایج آنالیز قاب­های با و بدون میراگرنشان می­دهد که تاثیر میراگرهای اصطکاکی دورانی برضریب مقاومت­افزون سازه­های کوتاه بیشتر از ضریب شکل­پذیری آنها است. در طبقات بلندتر شرایط عکس آن است به صورتی که تاثیر میراگر بر ضریب شکل­پذیری به نسبت مقاومت­افزون بیشتر است. در مجموع میراگر سبب افزایش ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی به مقدار 60/7 و 23/55 درصد، به ترتیب تحت آنالیز استاتیکی و دینامیکی غیرخطی می­گردد.

 

واژگان کلیدی: ضریب رفتار، میراگرهای اصطکاکی دورانی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی، قاب­های خمشی فولادی

 

 

1         فصل اول

مقدمه

(کلیات تحقیق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزه مبنای طراحی لرزه­ای سازه­ها به گونه­ای است که سازه مقداری امکان تغییر شکل پلاستیک داشته باشد(مثلاً به کمک ایجاد مفاصل پلاستیکدر تیرها و سپس در ستون ها). این عمل باعث اتلاف مقدار زیادی از انرژی ورودی به سازه شده و در نهایت ایمنی مورد نیاز را تامین می کند. اعمال این خصوصیت برای سازه­ها علاوه­بر غیراقتصادی بودن میزان صدمات سازه­ای و غیرسازه­ای را افزایش می­دهد. به جهت از­ بین­ بردن و کاهش خسارت وارده به اعضاء اصلی سازه(تیرهاوستون­ها)دستگاه­های خاصی باداشتن قابلیت­هایی نظیر استهلاک انرژی ورودی سازه، تغییرشکل پلاستیک و … درمکان­های معینی نصب می­شوند. یکی از این نوع دستگاه­ها، سیستم­های اصطکاکی می­باشند که به دلیل پتانسیل بالا در جذب و اتلاف انرژی وارده بر سازه و همچنین هزینه پایین در نصب و نگهداری آنها امروزه کاربردهای متنوع­ای در مهندسی عمران بخصوص سازه مورد استفاده قرار گرفته اند.

باتوجه به گرایش بیشتر طراحان به سمت تحلیل و طراحی سازه ها به روش استاتیکی معادل به­دلیل سهولت و کم­هزینه بودن آن، بیشتر آیین­نامه­های کنونی نیز این روش را مبنای طراحی قرار داده­اند. هر چند که در آیین­نامه­های کنونی بخصوص استاندارد 2800 ایران نگاهی اجمالی به روش طراحی غیرخطی شده و می­خواهند کاربران را به سوی طراحیغیرخطی راهنمایی کنند. به­هرحال مبنای طراحی لرزه­ای کنونی برای سازه­های متعارف قبل از تحلیل­های غیرخطی، تحلیل الاستیک می باشد.

در طراحی الاستیک  نیروی طراحی خطی ساختمان را از یک طیف خطی که وابسته به پریود طبیعی ساختمان و شرایط خاک محل احداث ساختمان است، بدست می­آورند و برای ملحوظ کردن اثر غیرخطی و اتلاف انرژی در اثر رفتار هیسترتیک، میرایی و اثر مقاومت­افزون سازه، این نیروی خطی را بوسیله ضریب اصلاح رفتار سازه(ضریب رفتار) به نیروی طراحی تبدیل می کنند.

1-1. ضرورت تحقیق

در آیین­نامه­های کنونی که بر مبنای تحلیل خطی استوارند(مانند استاندارد 2800 ایران) ضریب رفتار برای انواع ساختمان­های متعارف ارائه شده است اما به ضریب رفتار سایر سیستم­های سازه­ای بالاخص سازه­های موضوع این تحقیق (سازه­های مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی) اشاره­ای نشده است. شاید دلیل این امر این است که اصول طراحی چنین سازه­هایی با­توجه­به کاربردشان متفاوت می­باشد. مثلاً میراگرهای اصطکاکی، با افزایش میرایی و اتلاف انرژی ورودی به سازه، منجر به کاهش نیاز سازه می­شوند. همچنین با افزایش سختی جانبی آن موجب افزایش ظرفیت سازه می­گردند. به همین دلیل روش طراحیسازه­های مجهز به این میراگرها معمولا به روش طیف ظرفیت و روش­های غیرخطی انجام می­شود. البته به کمک طراحی الاستیک، با تعیین سختی موثر میراگر با یک آزمون سعی و خطا نیز می­توان این چنین سازه­هایی را طراحی نمود.بنابراین به نظر می رسد با داشتن معیار اولیه­ای همچون ضریب رفتار، به طراح این امکان را فراهم می­کند تا بتواند ارزیابی سریع و اولیه­ای از سازه­های جدیدالاحداث مجهز به میراگر، برای تعیین مقاطع اولیه آن داشته باشد. همچنین در بحث مقاوم­سازی ساختمان­های موجود نیز به منظور کنترل تاثیر میراگر بر ظرفیت مقاطع داشتن چنین معیاری کاربردی به نظر می رسد.

 

 

1-2. اهداف

همانطور که در بالا اشاره شد، در آیین­نامه­ها و تحقیقات کنونی ضریب رفتاری برای سازه­های مورد بحث ارائه نشده است.هرچند که ضرایب رفتار پیشنهاد شده برای سازه­های متداول نیز از دقت کافی برخوردار نمی باشد. مسئله مهم در این بحث پس از محاسبه و تخمین مقادیر شکل­پذیری و مقاومت­افزون (به­عنوان پارامترهای مهم ضریب رفتار) و همچنین ضریب رفتار سازه­های مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی، مقایسه آن با مقادیر ضرایب بدست آمده برای قاب­های اولیه می­باشد. به­طور کلی نمی­توان برای یک نوع سازه و برای تمام محدوده­های پریودی آن یک ضریب مقاومت­افزون و شکل­پذیری یکسان درنظر گرفت. این مقادیر به نوع سازه و خصوصیات قاب آن بستگی دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

در سازه­های مجهز به وسایل اتلاف انرژی به­دلیل اینکه از میراگرها با ظرفیت­های مختلفی باتوجه به نیاز آنها در ساختمان استفاده می­گردد، تاثیر آنها بر میرایی و جذب و اتلاف انرژی و رفتار هیسترتیک سازه نیز متغیر بوده و در نتیجه مقادیر ضرایب شکل­پذیری و مقاومت­افزون متغیری نیز بدست می­دهند.

در این تحقیق سعی شده ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط مجهز به این میراگرهای اصطکاکی دورانی با ظرفیت متعارف(توصیه شده آیین­نامه­ها) محاسبه شده و با ضریب رفتار سازه­های اولیه مقایسه و تاثیر این میراگرها بر پارامترهای حاکم بر ضریب رفتار سنجیده شود.

 

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی   پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری گرایش: معماری   عنوان: خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت     3 اهمیت موضوع اهمیت این موضوع به معنای اهمیت کودکان در شکل دهی دنیای فردا می باشد. اعضای کوچک و جوان جامعه که قابلیت…

دانلود پایان نامه : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش: معماری

 

عنوان:

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

 

 

3 اهمیت موضوع

اهمیت این موضوع به معنای اهمیت کودکان در شکل دهی دنیای فردا می باشد. اعضای کوچک و جوان جامعه که قابلیت تاثیر گذاری بر شکل دهی محیطشان را با بیان نیازها و تمایلات خودشان دارند ولی در این مهم نیاز به کمک بزرگسالان دارند. این حقیقت انکار ناپذیر است که کودکان در سنین طفولیت تنها به مراقبت و تامین نیاز های جسمانی نیاز ندارند بلکه باید همه ابعاد وجودی آنها(جنبه های روانی، عاطفی، شخصیتی، هوش و شناختی و اخلاقی) مورد توجه قرار گیرد.

تمام ادیان الهی، بخصوص دین اسلام، همه انسانها را به تعلیم و تربیت دعوت نموده و آنها را ترغیب نموده اند که از دوران کودکی به این امر مهم اهتمام ورزند؛ زیرا که کودکان در این دوران دارای ویژگیهایی هستند که بزرگسالان از آن بی بهره اند و آن، آمادگی پذیرش بسیار زیاد برای یادگیری است که در قلب و ذهن آنان وجود دارد.در روایات نیز اهمیت توجه به مراحل رشد انسان قابل بررسی است. از امام صادق (ع) نقل شده است: فرزندت را تا هفت سالگى بگذار بازىکند و هفت سال او را ادب ‏آموز و در هفت سال سوم او را ملازم و همراه خود دار. یکى از اهداف تعلیم و تربیت فرزند در خانه و مدرسه، آماده سازى او براىزندگى در اجتماع و تعقیب اهداف جامعه الهى است. همچنین آمده است: اگر کودک می دانست که خداوند متعال چه استعدادی در وی نهاده است که براساس آن می تواند خود را به اوج قله معرفت برساند، شادمانه آواز رهایی سرمی داد و با تلاش تمام سعی می کرد خود را به نهایت این شناخت برساند (ژاله فر، 1384).

از آنجا که پرورش خلاقیت باید از کودکی انجام گیرد تا درآینده افراد خلاقی برای جامعه باشند، باید عواملی که در افزایش قدرت خلاقیت موثر است را بررسی کردو در جهت تحقق آن گام برداشت. خلاقیت یک نیروی ذاتی است که در همه افراد وجود دارد و راههای بیشماری برای پرورش آن وجود دارد آنچه مسلم است اینکه فضا در کیفیت آموزش و پرورش و بروز خلاقیت نقش بسیار مهمی‌ایفا می‌کند.

 

 

1-4 سوالات تحقیق

سوالاتی که برای این تحقیق در نظر گرفته شده است عبارتند از:

 • چه شناخت و ویژگی های از کودکان می تواند به افزایش پویایی، خلاقیت و رشد شخصیتی آنها کمک کند؟
 • چه کیفیت فضایی می توانند بر بهبود توانایی های مورد نظر در کودکان موثر باشد؟
 • چگونه می توان مواد آموزشی خاص کودکان را در تعاملی که آن ها با محیط دارند گنجاند؟
 • حضور چه عناصری در فضا آن ها را به هیجان می آورد و قدرت تخیلشان را به کار می گیرد؟

 

1-5 اهداف تحقیق و طراحی

همانگونه که در قسمت های قبل بیان شد با توجه به تحقیقات انجام شده در سال های اخیر، عوامل متعدد تاثیر گذاری در رشد خلاقیت کودک، شیوه های آموزشی، جنبه های عاطفی –شناختی کودکان ونیزمسایل تربیتی مورد بررسی قرارگرفته اند،امابه تاثیرکیفیت فضای معماری درپرورش خلاقیت کمتر توجه شده است. هدف این تحقیق طراحی”خانه کودک” می باشد که در آن فضاها متناسب با روحیات و شرایط جسمی کودکان، با تکیه بر اصول فنی، بهداشتی، اجتماعی و مکانی جهت رشد و پرورش خلاقیت در آنان می باشد. جهت دستیابی به این مقصود باید اصول و مفاهیم معماری کودکان با دقت بررسی شود تا مراحل طراحی به صورت علمی و با آگاهی کامل از نیاز کودکان صورت پذیرد.یکی از منابع مهم الهام برای معماری کودکان شناخت رفتار و واکنش های کودکان است.کودک برای رشد، قبل هر چیز به ارضاء عاطفی واحساس پیوند با محیط فیزیکی و اجتماعی خود نیازمند است.معمار به عنوان خالق فضا تاثیر زیادی بر فضای فیزیکی خواهد داشت و لازم به ذکر است که فضای فیزیکی می تواند ایده بر انگیز و متنوع باشد و در رشد خلاقیت بسیار اثر گذارد.

در طراحی “خانه کودک” تلاش می شود مشخصه های لازم برای طراحی محیطی مناسب و ایجاد محرک ها و انگیزه های مورد نیاز هر مرحله از رشد کودک مد نظر قرارگیرد. استفاده هوشمندانه از ابزارهای مشخصی همچون نور،رنگ، مصالح، فرم، بافت و …به پرورش تخیل و خلاقیت کودکان، راههای به نمایش گذاشتن این تصورات و تخیلات وشکوفایی ذهنی کودکان کمک نموده و آن ها را در مسیر هویت یابی فردی یاری می دهد .

اهداف این طرح عبارتند از:

 • استفاده از پژوهشهای جدید و درک روانشناسی کودکان جهت بهبود طراحی فضایی با رویکرد خلاقیت محور در گروهسنی کودک.

 

 • ایجاد فضاهای بازی با محوریت آموزشی برای کودکان در جهت رشد استعدادها و ارتقای تعاملات اجتماعی آن ها.

 

 • استفاده از محیط طبیعی و ارتباط فضای بیرون و درون که سبب تقویت ادراک حسی کودک و تعامل بهتر او با محیط پیرامونش می باشد.

 

1-6 ابزار و روش تحقیق

جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق وطراحی، از تحقیقات و مطالعات  اسنادی و کتابخانه ای، میدانی،مصاحبه،مشاهده وشبکه های کامپیوتری استفاده خواهد شد. این تحقیقات پیرامون بهبود عملکرد فضایی معماری با توجه به اهداف بیان شده می باشد. در این پژوهش نمونه های طراحی و اجرا شده معماری از نظر عملکرد و جنبه های روانشناختی مورد نقد، بررسی و مقایسه قرارگرفته و با استفاده از نتایج بدست آمده، اصول جامعی جهت طراحی این فضای مهم بیان خواهد شد.

 

 

1        فصل دوم

مرور منابع و تحقیقات

 

در این فصل به بررسی مفاهیم بنیادین و شاخص در ارتباط با موضوع طراحی و همچنین ارتباط این مفاهیم با هم می پردازیم. در گام اول کودک به عنوان مخاطب اصلی مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی و شناخت ویژگیها ، توانایی ها و نیازهای کودکان ما را در طراحی فضای مناسب رشد و پروش و شکوفایی استعدادهایشان بسیار یاری می رساند. در گام بعد به بررسی مفهوم آموزش و پرورش، تاریخچه مهد کودک و آموزش کودکان در ایران و جهان و در نتیجه اهمیت و اهداف آموزش و پرورش کودکان می پردازیم. در گام سوم مفهوم خلاقیت ، اهمیت آن در رشد احساسی ، فیزیکی و عقلانی کودک و خلاقیت به عنوان نیاز کودک امروز بررسی می شود. راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان و ابزارهای آموزشی موثر در رشد و پروش خلاقیت کودکان مطرح می شود. در گام آخر به چگونگی معماری برای کودکان در جهت دستیابی به فضایی که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را داشته باشد، فضایی که زمینه ای مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد میپردازیم. در ابتدا لازم است با تعاریف واژگان مورد استفاده در این بخش آشنا شویم.

 

2-1 کودک

مراحل رشد انسان از نظر فیزیولوژیک و روانشناسی به چند مرحله تقسیم میشود که تعریف کودکی برای افراد بر حسب فرهنگ حاکم بر جامعه ایشان متفاوت است. به بیان ساده کودکی را می توان گستره ی سنی یکپارچه ای دانست که به صورتی متمایز از سایر دوره ها ی زندگی از تولد تا نوجوانی ادامه دارد. طبق تعریف فرهنگ فارسی معین،کودک به معنای کوچک،صغیروفرزندی که به حد بلوغ نرسیده  )پسریادختر(  یاطفل آورده شده است .طبق تعاریف حقوقی جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی درتبصره یک ماده1210مصوبه1360مجلس شورای اسلامی،سن بلوغ رابرای پسران پانزده سال وبرای دختران نه سال قمری ذکرکرده است.کنوانسیون حقوق کودک که مفاد آن درسال 1368به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحدرسیده ومجلس شورای اسلامی ایران نیز درسال1372آنرا پذیرفته است،درماده یک خود اشاره به آن دارد که کودک کسی است که دارای سنی کمتر از18سال باشد،مگرآنکه طبق قانون اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمترتشخیص داده شود. ازنظرمرکزآمار ایران کودک به کسی گفته می شودکه اجازه فعالیت شغلی نداشته باشدکه دراین تعریف سن کودک حداکثر15سال تمام شمسی است.

با دخالت عوامل گوناگونی کودکی به گامهای کوتاه تری تقسیم شده است. مطالعه نیازهای بهداشتی ، بررسی نیازمندی های آموزشی و پایش رشد شناختی و اجتماعی کودک از عوامل دخیل در دوره بندی کودکی بوده است. این دوره ها را می توان به صورتی که در ادامه بیان می شود تقسیم بندی نمود.

 

 • دوره نو نهالی ( 3 تا 6 سالگی )

با پشت سر گذاشتن دوره شیر خوارگی کودک به آزادی و بی نیازی گرایش دارد و در عین حال به راحتی های دوره شیر خوارگی نیز بی میل نیست ، کودک در این دوره ناتوان و درمانده نیست و به تدریج فضای حیاتی و فعالیت های اجتماعی اش را گسترش می دهد . در آغاز این دوره رشد کودکان به لحاظ بدنی، عقلی و اجتماعی سریع و قابل ملاحظه است . در میانه این دوران تشکیل گروه های بی نظم و ناپیوسته دوستی اتفاق می افتد . گنجینه لغات کودک در نقش ابزاری برای ایجاد ارتباط عمل می کند . علی رغم تلاش همیشگی در جهت سر در آوردن از محیط پیرامون پیروی از دیگران بخش قابل توجهی از رفتارهای ایشان را شکل می دهد و برای کسب حمایت بزرگتر ها برای بر آوردن نیاز هایشان آگاهانه تلاش می کنند.تسلط بر اندام های حرکتی ، مهارت کار با ابزارها و توان جست و خیز را فراهم می آورد . در بازی های گروهی شرکت فعال دارد و قادر است با تمرکز داستان های بلند را بشنود ، سوال های جدی تر  می پرسد و جواب های جدی می خواهد.

 

 • دوره نوباوگی ( 6 تا 12 سالگی )

از اتفاقات عمده ی این دوره آغاز رسمی آموزش های آکادمیک است ، رشد فیزیکی در این دوره نسبت به دوران نونهالی و نیز نوجوانی کندتر می شود ، تصویر کودک از خودش در این دوره روشن تر شده، او موقعیت خود در تعامل با محیط اجتماعی را در می یابد . در مدرسه اولین قدم ها برای ارزش گذاری توانمندی های فردی کودک برداشته می شود ، او بنابر آنچه انجام می دهد در گروه پذیرفته می شود و از خلال باز خوردهای دریافتی خود را ارزیابی می کند روابطش را گسترش می دهد . در نیمه دوم این دوران کودکان جدی تر و فعال تر عمل می کنند ، ضمن انتقاد از بزرگترها به انجام کارهای مخصوص آن ها علاقه مند است . ویژگی عمده این دوران را می توان پیدایش روح همکاری گروهی و در عین حال رقابت کودکان با یکدیگر است . دوستی های این دوره می تواند به صمیمیت منجر شود.

 

2-2روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد

همه موجودات زنده در طول زندگی خود دچار تغییر و تحولاتی می شوند. معمولا رشد بدنی تا زمان معینی پس از تولد ادامه می یابد، ولی رشد جنبه های روانی همواره و به صورت های گوناگون ادامه دارد . رشد انسان در دوره کودکی و در همه جنبه ها  با سرعتی بیش از دوره بزرگسالی ولی به صورت پیوسته ادامه می یابد. رشد انسان در دوره کودکی و با گرایش فطری و غریزی به سوی کمال، متاثر از عوامل درونی و شرایط زیست محیطی بوده و درشکل گیری خصوصیات انسان در دوره های بعد بسیار موثراست. برای رشد تعاریف گوناگونی بیان شده است ، یکی از عام ترین تعاریف به این شرح است رشد عبارت است از همه تغییر و تحولاتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان رخ می دهد. رشد حرکتی مستمر، دائمی و پیوسته بوده و گاهی آهسته و زمانی همراه با آهنگی سریع صورت می پذیرد.

قبل از قرن 18 اهمیت محیط در رشد و تکامل انسان چندان مورد توجه قرار نمیگرفته است. اما امروزه تحقیقات نشان داده اند که غیر از چند صفت مربوط به گروهای خونی، هیچ یک از صفات وراثتی موجود در انسان از نفوذ عوامل محیطی بر کنار نیست. تمام صفات جسمانی و روانی ، نتیجه کنش متقابل و دائمی دو عامل وراثت و محیط هستند(احدی و بنی جمالی، 1382).

محیط کودک باید در حد امکان بر انگیزاننده و مناسب باشد تا کودک بتواند استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت در آورد. هر چه محیط زندگی و اجتماعی کودک، غنا و آرامش بیشتری داشته باشد، استعدادهایش بهتر رشد می کنند .(مقدم، 1358).

اهمیت رشد در دوران کودکی از نظر برخی مشاهیر اینچنین آمده است، ((آلبرت انیشتین)) در خاطرات خود بیان می کند : نظریه نسبیت نمی توانسته در دوران بزرگسالی من شکل گرفته باشد، زیرا آدمی در بزرگسالی فرصتی برای اندیشیدن به فضا و مکان ندارد. این ها چیزهایی است که وقتی کودک بودم به آن ها فکر کرده ام.((اریک برن)) از موجودی درون انسان نام می برد که به آن پروفسور کوچولو می گوید . پروفسور کوچولو به جستجو گری مشغول است و در این زمان تنها باید شرایطی را برای کودکان برنامه ریزی کرد که این پروفسور کوچولو تخریب نشود و همین دانشمند وجود آدمی است، که می تواند زمینه ساز تبدیل یک کودک به دانشمندی عالی قدر و انسانی متکامل و خلاق شود . از این رو باید به کودکان خود با دید دیگری بنگرید زیرا بنای یک جامعه سعادتمند با تلاش همین کودکان بذاته خلاق ریخته       می شود.

 

دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

پرورش: پرورش تغییراتی است که بر اثر آموزش و تاثیرات عوامل محیطی در انسان به وجود می آید . پرورش تغییر در جنبه های رفتاری انسان است ، در صورتی که رشد ، تغییرات کمی و کیفی در جسم و روح اوست .( احدی و بنی جمالی، 1382).

پختگی (رسیدگی): به تغییرات خاصی اطلاق می شود که عامل اساسی در آن گذشت زمان همراه با تکامل و نظام یافتگی سیستم های عصبی است. انسان قادر نیست رفتاری را فرا گیرد مگر اینکه به مرحله ای از نمو رسیده باشد . به عبارت دیگر برای ظهور هر رفتاری دستیابی به حداقلی از رشد ، تکامل و آمادگی ضروری است . پختگی به تجربه کودک از محیط اطرافش بستگی چندانی ندارد . خصوصیات و تغییراتی که در کودک به وجود می آید، محصول تعامل بین رسش و یادگیری است. رسش تغییراتی است که بر اثر تکامل نیوهای بالقوه ایجاد می شود و تجربه در آن نقشی ندارد ، در حالی که یادگیری ، تغییراتی است که بر اثر تجربه به وجود می آید ( مقدم، 1358 و اتکینسون و دیگران، 1378).

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

چند نکته قبل از خرید آینه دستشویی و حمام

آینه دستشویی در تمام سبک‌ها، اشکال و اندازه‌ها آمده است اما کدام یک برای حمام مناسب است؟ در این راهنمای ما نگاهی به سبک‌های مختلف موجود می‌کنیم. یک-آینه‌های ساده در این مدل‌ها معمولاً یک آینه تراش‌خورده است که در قسمت پشت برای نصب آینه آویزی تعبیه‌شده است گاهی اوقات در طراحی‌های مینیمال این نوع آینه‌ها سرویس بهداشتی به شدت موردتوجه قرار می‌گیرند این نوع مدل معمولاً ارزان‌ترین مدلی هست که می‌توان انتخاب نمود این نوع از آینه‌های دستشویی معمولاً درسرویس بهداشتی‌های عمومی استفاده می‌شود دو-آینه‌های ساده با قاب تفاوت این مدل‌ها با مدل قبل در قاب…

چند نکته قبل از خرید آینه دستشویی و حمام

آینه دستشویی در تمام سبک‌ها، اشکال و اندازه‌ها آمده است اما کدام یک برای حمام مناسب است؟ در این راهنمای ما نگاهی به سبک‌های مختلف موجود می‌کنیم.

یک-آینه‌های ساده

در این مدل‌ها معمولاً یک آینه تراش‌خورده است که در قسمت پشت برای نصب آینه آویزی تعبیه‌شده است گاهی اوقات در طراحی‌های مینیمال این نوع آینه‌ها سرویس بهداشتی به شدت موردتوجه قرار می‌گیرند این نوع مدل معمولاً ارزان‌ترین مدلی هست که می‌توان انتخاب نمود این نوع از آینه‌های دستشویی معمولاً درسرویس بهداشتی‌های عمومی استفاده می‌شود

آینه دستشویی

دو-آینه‌های ساده با قاب

تفاوت این مدل‌ها با مدل قبل در قاب آن هست که معمولاً این قاب در مدل‌های قدیمی از جنس پلاستیک می‌باشد و مدل‌های جدید با قاب پی‌وی‌سی می‌باشد درمدل‌های با قاب پی‌وی‌سی معمولاً یک زیر آینه (اتاژور) هم وجود دارد این مدل‌ها بیشتر در سرویس حمام استفاده قرار می‌گیرد

آینه دستشویی

سه- مدل‌های باکس آینه‌ای

این نوع از آینه دستشویی معمولاً باکسی هست (کمد و یا کابینت) که بر روی درب آن آینه وجود دارد در این مدل چون در پشت آینه باکس تعبیه‌شده هم آینه و هم باکس بزرگ می‌باشد. معمولاً این مدل‌ها در دو جنس پلاستیکی و هم پی‌وی‌سی در بازار موجود می‌باشد اگر وجود آینه بزگ و باکس نظم‌دهنده بزرگاز ضرورت های سرویس بهداشتی می‌باشد و از در سرویس بهداشتی فضای کافی برای آینه و باکس بزرگ ندارید این مدل بهترین انتخاب می‌باشد.

آینه دستشویی

چهار-آینه باکس

در این مدل‌ها معمولاً از سه قسمت آینه قسمت تزئینی و باکس تشکیل‌شده تنوع در این نوع از آینه باکس‌ها زیاد می‌باشد این نوع آینه‌ها در سایزهای مختلف تولیدمی‌شود و در سرویس‌های بهداشتی با فضای کم طرفداران زیادی دارد جنس این مدل معمولاً از جنس پی‌وی‌سی می‌باشد

آینه دستشویی

پنج-مدل آینه‌های سلطنتی

این نوع آینه‌ها با قاب‌هایی از جنس ABS و در طرح‌های خاص منبت کاری شده در بازار وجود دارد اگر به طراحی آینه دستشویی بیشتر از کاربرد آن توجه دارید و نبود باکس و طبق تزئینی اهمیت ندارد این مدل بهترین انتخاب برای آینه‌های دستشویی می‌باشد

صنعت و هنر تجسم فعالیت خودش رو در سال 84 آغاز کرد و در حال حاضر شامل کارگاه تولیدی است که به تولید آینه روشویی ، روشویی کابینتی ، آینه های دکوراتیو ، و تراش آینه مشغول هستند تجسم متشکل از تیمی با تجربه ، تحصیل کرده و خلاق است که با توکل بر خدا سعی دارد قدمی در مسیر تولید ملی بردارد.

برای مشاهده تصاویر بیشتر به سایت صنعت و هنر تجسم مراجعه کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

از نظر شکل گیری فضایی ، بازارهای شهرهای ایران را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد : بازارهای شهرهای گرمسیر و سردسیر ، اغلب سرپوشیده و محصور بوده و دارای بافت فشرده ای می باشند . بازارهای شهرهای مناطق پر باران که به صورتی گسترده و روباز روی بسترهای زراعی قرار گرفته اند…

-طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

از نظر شکل گیری فضایی ، بازارهای شهرهای ایران را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد :

 • بازارهای شهرهای گرمسیر و سردسیر ، اغلب سرپوشیده و محصور بوده و دارای بافت فشرده ای می باشند .
 • بازارهای شهرهای مناطق پر باران که به صورتی گسترده و روباز روی بسترهای زراعی قرار گرفته اند . بازارهای فوق در عین تشابه معنوی و کاربردی با یکدیگر ، دو نوع فضای کالبدی کاملاً متفاوت را عرضه      می کنند ( فلامکی ، 1387 : 183-184) .

2-4-3- بازارها از لحاظ زمان شکل گیری

 • بازارهای دایمی : این بازارها به صورت ثابت ، در طول سال و در فضاهای ساخته شده ، تشکیل می شدند .
 • بازارهای ادواری : بعضی از بازارها به صورت دوره ای تشکیل می شدند . هفته بازارها نوع بسیار مهمی از بازارهای ادواری بودند که غالباً به صورت هفته ای یا یک روزه بوده و معمولاً به نام همان روز نامیده می شدند . نوع دیگری از بازارهای ادواری ، بازارهای سالانه بود که به مناسبت های گوناگون فصلی ، ملی و مذهبی برقرار می شد ( سلطان زاده ، 1366: 38) .
 • بازارهای کوتاه مدت : برخی از بازارها به مناسبت نوع محصولاتی که در آن عرضه می گشت ، در مدت کوتاهی از روز تشکیل می شد . برخی از این گونه بازارها در کنار فضاهای تفریحی در میدان ها ، در کنار پل ها و رودخانه های درون شهری برپا می شد ( سلطان زاده ، 1366: 39) .

 

2-5-عملکردهای اجتماعی بازار

بازار یکی از مهم ترین فضاهای اجتماعی است که در شهرهای ایرانی وجود دارد . وجود مراکز مذهبی و مساجد، امکان ایجاد برخورد بین طبقات مختلف مردم را تشدید  می نموده است .

خرید از بازار برای مردم تنها یک عمل فیزیکی به شمار نمی رفت و جزیی از زندگی مردم را تشکیل می داد و عملکردهای اجتماعی بازار به هیچ وجه منفک از عملکردهای اقتصادی و تجاری بازار نبود .

بازارهای کهن و تاریخی را از لحاظ نحوه کارکرد کنونی آنها می توان به سه گروه عمده طبقه بندی کرد : نخست بازارهای شهرهای بزرگ مانند تهران ، اصفهان ، تبریز و مانند آن که امروز حیاط اقتصادی آنها تداوم یافته و جاذبه های جهان گردی و تاریخی نیز موجب اهمیت یافتن آنها شده است ، اما به سبب تراکم برخی از    کاربری ها غالباً دگرگونی های نادرستی در آنها صورت گرفته است . گروه دوم بازارهای بعضی از شهرهای متوسط و کوچک است که حیاط اقتصادی آنها وابسته به نیاز بخشی از مردم شهر بوده و در سطحی محدود مورد استفاده قرار می گیرند و بخش هایی از آنها متروک و نیمه متروک شده اند . بازارهای شهرهای قزوین و سمنان از این گونه هستند . گروه سوم بعضی از بازارهای شهرهای کوچک را در بر می گیرد که به دلیل جابجایی مرکز شهر و دگرگونی های اساسی در مسیرهای راه های اصلی شهر و مراکز خرید ، به طور عمده متروک شده اند و برخی از فضاهای آنها در حال ویرانی است . بازارهای شهرهایی مانند نایین و زواره نمونه هایی از این گونه بازارها هستند ( سلطان زاده ، 1366: 109) . متاسفانه امروزه هیچ فضایی در شهرها وجود ندارد که از نظر کارکردهایاقتصادی-اجتماعی ، قدرت ، و سعت و دامنه نفوذ آن در حیات اجتماعی شهر ، مانند بازار در شهرهای قدیم باشد ( سلطان زاده ، 1366: 35) .

2-6- مراکز خرید در جهان

مراکز تجاری از مهم ترین فضاهای خدماتی هر شهر محسوب می شوند که نحوه ساماندهی آنها به منظور پاسخ گویی به بخش مهمی از توقعات و نیازهای انکار ناپذیر شهروندان ، نیازمند برنامه ریزی جامع و دقیق است . همچنین این مراکز را نمی توان از قلمرو زندگی اجتماعی منفک فرض کرد ، بلکه همانند همه مکان ها و فضاهای موجود در زندگی ، می توانند کلیت جامعه را بازنمایی کنند . در ادامه به شرح مختصری از چگونگی تغییر مراکز تجاری ، هم پای تغییر و تحول جامعه پرداخته و همچنین انواع مختلف مرکز تجاری با توجه به نیازهای گوناگون کاربران مورد بررسی قرار گرفته است .

2-6-1-سیر تحول مراکز خرید در جهان

مراکز خرید به منظور پاسخ گویی به تغییرات آب و هوایی ، در طول تاریخ تحول یافته و به شکل های مختلفی درآمده اند ؛ به گونه ای که طبقه بندی آنها بیش از پیش پیچیده شده است .اگرچه طبقه بندی سنتی بر اساس حوزه عملکردی ساختمان بود ، اما امروزه ویژگی های مهم دیگری چون موقعیت جغرافیایی ، گستردگی کالاهای ارائه شده ، فن فروش و فرم کالبدی از عوامل مهم در طبقه بندی گونه های مراکز تجاری محسوب می شوند .

این متغیرها شبکه پیچیده ای از امکانات و قابلیت های مورد نیاز هر مرکز خرید را به وجود می آورند که باید در فرآیند طراحی لحاظ گردند تا به نیازهای ساختمان به خوبی پاسخ داده شود (Maitland, 1990:11 ).

از زمان تمدن های اولیه تا کنون ، فروشندگان برای فروش اجناس و ارائه خدمات در مکان هایی تجمع        می نمودندکه عموم مردم به آن دسترسی داشتند . در قرن دوم میلادی در یونان باستان ، آگوراها مراکز خریدی در قلب منطقه تجاری شهر بودند . در سال 110 بعد از میلاد مسیح ، در زمان امپراطور تراجان برده ای یونانی به نام آپولودروس که به حرفه معماری اشتغال داشت ، مرکز خریدی مجاور میدان عمومی شهر روم ( فوروم ) بنا نمود . این مرکز از دو طبقه حجره های جلوباز تشکیل شده بود که در برگیرنده یک هال سرپوشیدهو حدود 150 مغازه مستقل با تهویه مناسب و بسیار مشابه مفهوم امروزی مرکز خرید بود (De chinra,1990:779 ) .

بازارهای خیابانی لندن در قرون وسطی و بازارهای خاورمیانه نمونه هایی از شکل گیری اولیه فروشگاه هایی هستند که به شکل متمرکز فعالیت می کردند . این مکان های دادوستد که سازماندهی آنها توسط مالک صورت می گرفت ، شباهت زیادی با مراکز خرید امروزی داشت . موقعیت این بازارهای قدیمی بستگی به محل زندگی مردم و دسترسی آنها از طریق معابر داشت و این دو ، عامل حیات فروشگاه ها محسوب می شدند . طی سه دهه اخیر ، تحولات بسیار سبب پدید آمدن نوع جدیدی از مراکز تجاری شده است . در ابتدا ، رشد جمعیت منجر به توسعه شهرها به سمت حومه گردید . افزایش اتومبیل ها ، ناکافی بودن گنجایش خیابان ها و شلوغی بیش از حد مراکز شهر ، منجر به ضعیف شدن کار تجارت در مناطق مرکزی شهر شد و به تدریج تجار برای تامین آسایش مشتریان خود به سمت حومه شهرها حرکت کردند .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

تغییر عمده دیگر ، ساخت بزرگراه هایی بود که رقابت شدیدی را بین مراکز خرید ایجاد نمود . هم زمان با این امر و کاهش تدریجی خرده فروش ها ، فرسایش ساختمان های تجاری در مناطق مرکزی و نیاز به رقابت با مراکز خرید حومه ، سبب شد تا اقداماتی در جهت احیای مناطق مرکزی شهر صورت گیرد . مجموع دو  عامل بالا منجر به توسعه مراکز خرید امروزی در دو جهت عمده گردید . اول ، مراکز خرید حومه که در حال تبدیل به ابرمرکزها هستند و هر روزه با وجود فروشگاه های زنجیره ای بزرگ ، دفاتر کار ، هتل ها ، سرگرمی های جدید و تامین پارکینگ های کافی توسعه می یابند و دوم ، حوزه های تجاری مرکزی که با ساخت راه های سریع السیر جدید ، پارکینگ های طبقاتی و انجام پروژه های مرمتی با مراکز خرید حومه به  رقابت می پردازند (De Chiara , 1990: 779 ) .

خطوط فکری معماری جدید به آنجا ختم شد که طرح معماری بازارها و مراکز خرید برخلاف بازارهای سنتی ، متاثر از معماری محیط نبوده و دارای سبک خاصی از معماری باشد . این مراکز خرید شامل گروهی از   فروشگاه های زنجیره ای ، سوپر مارکت ها و فروشگاه های تخصصی همراه با خدمات مختلفی از قبیل بانک ، بیمه، هتل ، سینما ، محل بازی کودکان و رستوران می باشد که با گشودگی فضاهای ارتباطی ، محیط جدیدی را از نظر فعالیت های اجتماعی در کنار فعالیت های اقتصادی و تامین نیازهای روزمره افراد پیاده به وجود        می آورند . مراکز خرید می توانند مجموعه ای از فروشگاه ها در یک فضای سبز باشند که موجب افزایش جذابیت خرید کردن برای افراد و تشویق آنها به استفاده بیشتر از این مراکز می گردند .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

سازواره های طبیعی : طراحی مجتمع تجاری-تفریحی -معماری

مطالعه تاریخ همواره پلی است میان گذشته و حال برای حرکت به سمت آینده . از این رو در این بخش به بررسی سیر تعامل انسان و طبیعت می پردازیم . مواجهه انسان با طبیعت در طول تاریخ دارای فراز و نشیب بسیاری بوده که بسته به موقعیت جغرافیایی دارای تفاوت هایی بنیادین است اما…

سازواره های طبیعی : طراحی مجتمع تجاری-تفریحی -معماری

مطالعه تاریخ همواره پلی است میان گذشته و حال برای حرکت به سمت آینده . از این رو در این بخش به بررسی سیر تعامل انسان و طبیعت می پردازیم . مواجهه انسان با طبیعت در طول تاریخ دارای فراز و نشیب بسیاری بوده که بسته به موقعیت جغرافیایی دارای تفاوت هایی بنیادین است اما به طور کلی سه نظریه در رابطه با این مواجهه مطرح است که عبارتند از :

 • نظریه فرازگرا ( Optimism )
 • نظریه فرودگرا ( Pessimism )
 • سیر تناوبی

3-3-مدلهای تعامل انسان با طبیعت در گذر تاریخ

در این بخش برای ایجاد ارتباط میان سیر ارگانیک تعامل انسان و طبیعت ، و الگوهای رفتاری انسان و نمود این الگوها در فرهنگ و هنر هر دوره از تاریخ ، چهار مدل تعریف شده اند که در ادامه به بیان ویژگی های هر یک پرداخته خواهد شد .

3-3-1- مدل ارگانیک (Organic )

این مدل به دوره شکار از زندگی انسان نیز شهرت دارد . در این مدل نیازهای انسان در پایین ترین سطح خود یعنی امنیت برآورده می شوند . در این دوره طبیعت بر انسان حاکم است بطوریکه تمام هستی او را در بر گرفته و بر همه ابعاد زندگی او مسلط است . افعالی که از انسان این دوره سر می زند همه در جهت پاسخ دادن به نیازهای ابتدایی او که به حکم غریزه به سمت آنها کشیده می شود هستند . این نیازها عبارتند از : خوراک، پوشاک ، مسکن ، تولید مثل ، عبادت و … . به خاطر ارتباط تگاتنگ انسان این دوره با طبیعت ، خدای او نیز از جنس طبیعت پیرامون او هستند ، مانند : خورشید ، باران و … . انسان این دوره مکانی را برای زندگی خود خلق نمی کند بلکه معماری را انتخاب می کند ، برای مثال درون غارها ، بالای درختان و … . اگر هم ساخت و سازی اتفاق افتاده ، از مصالح سبک مانند پوست و استخوان حیوانات ، چوب و … بهره گرفته شده است .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

3-3-2-  مدل فرا ارگانیک ( Hyper Organic )

این مدل را می توان به دو بخش زندگی سیار ( دوره دام ) و زندگی ساکن ( دوره کشاورزی ) تقسیم کرد . در این مدل انسان دیگر تنها به دنبال امنیت نیست و سطحی بالاتر از آن یعنی آسایش را دنبال می کند .

« در این دوره انسان با طبیعت در تعامل است . نقش جدید طبیعت از طریق توجه انسان به « زمین » و استعدادهای آن به ظهور می رسد . در این تغییر رویکرد ، « تولید » مفهوم دیگری یافته و « کشاورزی » به ظهور می رسد . کشاورزی به مفهوم ارتزاق انسان از چیزی است که در تولید آن خود انسان نقش مستقیم دارد . این مفهوم دقیقاً در برابر تعریفی که از « شکار » آورده شد ، قرار می گیرد » (کوششگران ، 1384  : 23  ) .

گرچه در این دوره ارتباط انسان با طبیعت کمتر می شود ولی هنوز مهمترین رکن زندگی انسان است . انسان در قبال بهره برداری از طبیعت به آباد کردن آن می پردازد . دیگر خدا تنها نقش امنیت بخش ندارد و انسان برای یک زندگی بهتر ، او را در تمام عرصه های زندگیش به شکلی نمادین وارد می کند . انسان این دوره برای هماهنگ کردن خود با شرایط آب و هوایی ، انواع معماری های همساز با اقلیم را به وجود آورد و نیز برای حفاظت دوستاها در برابر تهدیدهای خارجی ، معماری تدافعی را شکل داد .

 

3-3-3- مدل سلطه بر طبیعت (High Technologic )

این مدل را می توان دوره صنعت نامید . در این دوره دیگر آسایش ، انسان را قانع نمی کند ، بلکه او به دنبال حداکثر رفاه و لذت طلبی است . به همین جهت تلاش می کند تا حداکثر بهره برداری از طبیعت را به عمل آورد و در این راه خطر آسیب دیدن طبیعت را فراموش می کند .

« در این حالت ، طبیعت به عکس حالت پیشین ، دیگر تعمل دو سویه و برابر با انسان را نمایندگی نمی کند ، بلکه به شدت منفعل از اعمال یک سویه انسان قرار می گیرد » (نصر ، 1384: 8) .

پیشرفت علمی بایدها و نیابدها و مقدسات را زیر سوال می برد . اتومبیل باعث تغییر مقیاس انسانی به مقیاس اتومبیل شد و مقیاس شهرها را نیز تغییر داد . کانون هنر و معماری این دوره چیرگی بر طبیعت و در اختیار نهادن آن برای انسان است . دیگر رابطه بین معماری و طبیعت چندان اهمیتی ندارد و انواع هنر از جمله موسیقی ، نقاشی و … ماشینی می شود .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  | 

بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان -فروش فایل

اولین نمونه­های شبکه ­های حسگر برای کاربردهای نظامی طراحی و اجرا شدند تا نیروهای ارتشی بتوانند در یک منطقه جدید، بدون نیاز به برپا کردن تجهیزات خاص مرتبط با زیر ساخت شبکه با هم ارتباط داشته باشند. طبیعت پویا و متغیر محیط فعالیت ارتش­ها باعث می­شود استفاده از تجهیزات شبکه­های ثابت چندان مناسب به نظر…

بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان -فروش فایل

اولین نمونه­های شبکه ­های حسگر برای کاربردهای نظامی طراحی و اجرا شدند تا نیروهای ارتشی بتوانند در یک منطقه جدید، بدون نیاز به برپا کردن تجهیزات خاص مرتبط با زیر ساخت شبکه با هم ارتباط داشته باشند. طبیعت پویا و متغیر محیط فعالیت ارتش­ها باعث می­شود استفاده از تجهیزات شبکه­های ثابت چندان مناسب به نظر نرسد. از سوی دیگر روش­های دیگر ارتباطات بیسیم در فرکانس­های بالای Mhz100 کار می­کنند، پس تنها هنگامی که دید مستقیم وجود داشته باشد ارتباط برقرار است. این مشکلات به خوبی با استفاده از شبکه­های حسگر برطرف می­شود. زیرا ارتباط در این شبکه­ها چندگامه است یعنی بین مبدا و مقصد لازم نیست دید مستقیم وجود داشته باشد و یا حتی این دو در محدوده امواج یکدیگر باشند، بلکه با استفاده از تعدادی گره­ میانجی، ارتباط مبدا و مقصد برقرار می­شود. لازم به یادآوری است که اجزای تشکیل دهنده شبکه­های حسگر تنها همان گره­ها هستند و نیازی به تجهیزات از پیش تعیین شده ندارند.

خرید و دانلود متن کامل:

پایان نامه ارشد کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد ساری:بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

پایان نامه ارشد کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه آزاد ساری:بهبود خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان

تاریخچه‌ی شبکه‌های حسگر به دوران جنگ سرد (اواسط دهه‌ی 1950 میلادی)[3] و سیستم نظارت صوتی باز می‌گردد. این سیستم توسط ایالات متحده و به منظور شناسائی و ردیابی زیردریائی‌های اتحاد جماهیر شوروی در بستر اقیانوس ارام شمالی تعبیه شده بود. این شبکه یک توری گسترده از هایدروفونها می‌باشد که توسط کابل به یکدیگر متصل شده و محیط اقیانوس را تحت پوشش قرار داده‌اند. این سیستم در حال حاضر توسط مؤسسه‌ی ملی  [1]NOAA  به منظور نظارت بر پدیده‌های جاری در بستر اقیانوس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روند استفاده از شبکه­های حسگر در سال­های پایانی دهه 80 و سال­های اغازین 90 توسط وزارت دفاع امریکا،  DARPA[2] و چند کشور دیگر ادامه داشت و نوآوری­هایی هم توسط      گروه های تحقیقاتی در دانشگاه­ها انجام می­شد. در اواسط دهه 90 با تعریف برخی استانداردها از جمله IEEE[3] 1999 فناوری‌های تجاری هم پا به عرصه وجود گذاشتند و گروه­های مختلف تحقیقاتی فعال در زمینه ارتباطات بی­سیم وارد بازار وسیع بالقوه غیرنظامی شدند. در حقیقت نمونه­هایی هم که اکنون کاربرد تجاری پیدا کرده­اند حاصل تلاش­های انجام شده در محیط­های تحقیقاتی سال­های نخستین بوده است.

2-3 .ساختار هر گره حسگر

شبکه های سنسور بی سیم[4] در دامنه گسترده ای از کاربردهای بالقوه استفاده می شوند همچون کنترل محیط، عملیات ارتشی، مسیریابی هدف، سیستم نظارت، کنترل حرکت وسایل نقلیه، تشخیص زلزله، سیستم های کنترل بیماری، سیستم کنترل آلودگی و غیره. این شبکه ها شامل گره حسگر هایی[5] هستند که قادر به کنترل و پردازش داده ها از مکان های جغرافیایی خاص و ارسال موارد مشابه به مکان های دور دستی می شود که ایستگاه پایه[6] نامیده می شود. WSN شامل ابزار الزامی منابع به صورت کوچک و ارزان است که در میان یکدیگر با استفاده از ارتباطات بی سیم چند مرکزی مرتبط می شوند. هر گره از WSN بعنوان SN نامیده می شود که حاوی یک سنسور، پردازشگر موجود، حافظه محدود شده، رادیوی کم – توان است و بصورت نرمال با باتری کار می کند. از انجا که گره حسگر بعنوان کوچکترین عنصر خودمختار یک شبکه حسگر شناخته می­شود، برای طراحی الگوریتم‌ها و پروتکل‌های مناسب برای این شبکه‌ها لازم است که اجزاء و تجهیزات یک گره و محدودیت­های سخت­افزاری آن شناخته شود. در این بخش پس از معرفی اجزاء یک گره حسگر، مشخصات یک نمونه گره واقعی بیان می­شود.

 

 

[1] National Oceanic and Atmospheric

[2] Defense Advanced Research Projects Agency

[3] Institute of electrical and electronic engineers

[4] Wireless Sensor Networks(WSN)

[5] Sensor Node(SN)

[6] Base Station

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  |