پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

پایان نامه مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی جلفا

گروه مهندسی عمران

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش : خاک و پی

عنوان :

مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهرآذرشهر

استاد راهنما :

دکتر رضاقلی اجلالی

 

بهمن 1393


چکیده :

ظرفیت باربری مجاز یا ظرفیت باربری مطمئن عبارت از یک فشار مجازی است که محدوده اطمینانی را در برابر فروریختگی ناشی از گسیختگی برشی تأمین می کند و معمولاً ظرفیت باربری مجاز کسری از ظرفیت باربری نهایی خالص می باشد که باربری نهایی خالص نیز حداکثر تنش فشاری است که خاک می تواند تحمل کند. با این توصیف، مبنای اصلی احداث هر بنای، تعیین دقیق ظرفیت باربری خاک بوده و باید بطور دقیق مشخص گردد. با عنایت به زمان بر و پرهزینه بودن روش های مرسوم(در جا و آزمایشگاهی) برای تعیین ظرفیت باربری خاک، در این تحقیق نشان خواهیم داد که به کمک شبکه های عصبی مصنوعی می توان ظرفیت باربری خاک را در حد قابل قبول و مورد اطمینان، پیش بینی کرد. برای رسیدن به بهترین جواب سه مدل شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار1، لایه برگشتی2 و همبستگی آبشاری3 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین شبکه، یعنی مدل شبکه عصبی مصنوعی همبستگی آبشاری برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک در محدوده مورد مطالعه انتخاب و پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی : ظرفیت باربری خاک، شبکه عصبی مصنوعی، همبستگی آبشاری

 

 

 

 • Feed-Forward backpropagation
 • Layer Recurrent
 • Cascade-Forward backpropagation

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   2
 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • ضرورت و اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………… 5
 • هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….      12

2-2 تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     12

فصل سوم : روش ها و مواد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:22 توسط مدیر سایت  | 

پایان‌نامه بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی نقشه‌برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی عمران – نقشه‌برداری


چکیده
طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری همیشه به علت قابلیت برقراری ارتباط عناصر انسانی با محیط‌های فیزیکی و استفاده در مدیریت بهتر منابع دارای اهمیت بوده و هست. نیاز به دانش به‌روز، صحیح و دارای جزئیات از اطلاعات پوشش اراضی شهری حاصل از داده‌های سنجش از دور به طور فزاینده‌ای در میان بسیاری از جوامع احساس می‌شود. با پیشرفت‌های اخیر در داده، فن‌آوری، و نظریه‌های سنجش از دور، ضرورت این امر بیشتر نیز می‌شود. پیشرفت سنجنده‌های جدید، پتانسیل بالایی برای طبقه‌بندی شهری را نشان می‌دهد. با این وجود، عملکرد روش‌های طبقه‌بندی مرسوم و قدیمی به علت پیچیدگی تفسیر تصویر، محدود بوده؛ و مطالعه روش‌های جدیدتر برای رفع این محدودیت‌ها بیشتر احساس می‌شود. از طرف دیگر، روش‌های جدید در بازشناسی الگو همانند جنگل تصادفی (RF )، به عنوان یک الگوریتم یادگیری ماشینی جدید، توجه بسیاری را در زمینه طبقه‌بندی تصویر و بازشناسی الگو به خود جلب کرده است. چندین تحقیق نیز مزایای RF در طبقه‌بندی کاربری اراضی را نشان داده است. با این حال، تعداد کمی از این تحقیقات در زمینه شهری و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای جدید و لیدار تمرکز داشته است. در این تحقیق یک صحنه شهری با روشی جدید مبتنی بر تلفیق روش شی‌گرا و طبقه‌بندی RF برای بهبود طبقه‌بندی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه، روش‌های طبقه‌بندی مرسوم نیز انجام شده است. در طبقه‌بندی پیکسل-مبنا با الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی، RF بالاترین دقت کلی را در حدود 82%، و در طبقه‌بندی شی-مبنا SVM بالاترین دقت کلی را در حدود 79% و RF دقت 77% را تولید کرد. در طبقه‌بندی ویژگی‌های شی-مبنا برای اشیا حاصل از قطعه‌بندی یک سطح با روش پیشنهادی دقت کلی الگوریتم RF از 75% به 76%، دقت کلی الگوریتم SVM از 75% به 78%، دقت کلی شبکه عصبی از 70% به 75% و دقت کلی الگوریتم بیشینه شباهت از 44% به 77% ارتقا داده شد. بنابراین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند عملکرد طبقه‌بندی را از نظر دقت و سرعت بهبود بخشد.
واژگان کلیدی: طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری، قطعه‌بندی تصویر، ویژگی‌های شی‌گرا، الگوریتم جنگل تصادفی، انتخاب ویژگی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه‌های عصبی، سنجش از دور

فهرست مطالب
فصل 1 مقدمه 2
1-1 پیشگفتار 2
1-2 ضرورت‌ها، انگیزه‌ها و ویژگی‌های تحقیق 4
1-3 اهداف و سؤالات تحقیق 5
1-4 روش تحقیق 6
1-5 معرفی اختصاری سایر فصول 7
فصل 2 مروری بر تحقیقات پیشین 10
2-1 مقدمه 10
2-2 مروری بر روش‌های طبقه‌بندی پوشش اراضی 10
2-2-1 فن‏های طبقه‏بندی شی‏گرا 11
2-2-2 فن‏های طبقه‏بندی نظارت‏نشده پیکسل-مبنا 12
2-2-3 فن‏های طبقه‏بندی نظارت‏شده پیکسل-مبنا 12
2-3 مروری بر روش‌های طبقه‌بندی جدید در سنجش از دور 13
2-3-1 طبقه‌بندی با شبکه‌های عصبی مصنوعی 14
2-3-2 طبقه‌بندی با درختان تصمیم 15
2-3-3 طبقه‌بندی با روش‌های مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان 15
2-3-4 فن‌های طبقه‌بندی دانش-پایه 17
2-3-5 طبقه‌بندی با الگوریتم‌های ترکیبی 18
2-4 روش‌های انتخاب و کاهش فضای ویژگی 21
2-5 خلاصه فصل 22
فصل 3 مفاهیم و روش‌ها 25
3-1 مقدمه 25
3-2 مفاهیم پایه 25
3-3 الگوریتم‌های یادگیری متداول 27
3-3-1 آنالیز جداسازی خطی 27
3-3-2 درخت‌های تصمیم 28
3-3-3 شبکه‌های عصبی 31
3-3-4 طبقه‌بندی‌کننده بیز ساده 33
3-3-5 روش‌های مبتنی بر ماشین‌های بردار پشتیبان و کرنل 34
3-4 روشهای دسته جمعی 39
3-5 تقویت 41
3-6 روش Bagging 42
3-6-1 دو الگوی گروهی 42
3-6-2 الگوریتم Bagging 43
3-6-3 جنگل تصادفی 47
3-6-4 انتخاب ویژگی با کمک شاخص تعیین اهمیت ویژگی RF 51
3-7 قطعه‌بندی تصویر 53
3-7-1 قطعه‌بندی به روش چند رزولوشنه 54
3-7-2 روش برآورد مقیاس مناسب برای قطعه‌بندی تصویر 58
3-8 برآورد دقت طبقه‌بندی 59
3-8-1 ماتریس ابهام 60
3-9 خلاصه 62
فصل 4 روش تحقیق و نتایج 64
4-1 مقدمه 64
4-2 داده‌ها و منطقه مورد مطالعه 64
4-3 روش پیشنهادی تحقیق 66

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:22 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

عنوان:

بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

1391


 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در این مطالعه اثر برخی از پارامترهای مؤثر بر مقاومت های بتن پلیمری بر پایه رزین اپوکسی شامل سخت کننده، فیلر و حلال مورد بررسی قرار گرفته است. خاکستر پوسته برنج و خاکستر ساقه جارو به عنوان فیلر و مخلوط استون- تولوئن با نسبت 50-50% به عنوان حلال در ساخت نمونه ها بکار رفته است. بر طبق نتایج آزمایش ها، افزودن مقادیر مناسبی از فیلر موجب بهبود مقاومت های فشاری، خمشی و شیمیایی بتن پلیمری می شود. در نمونه های حاوی 4/18 درصد پلیمر، افزودن خاکستر پوسته برنج با نسبت فیلر- مصالح 075/0 موجب افزایش 21 درصدی در مقاومت فشاری می گردد. نمونه های حاوی خاکستر ساقه جارو، با نسبت فیلر- مصالح 09/0 و 4/18 درصد پلیمر، 27 درصد بهبود در مقاومت خمشی را نسبت به نمونه فاقد فیلر نشان داده اند. نتایج آزمایشات بر روی حلال نشان می دهد که افزودن مقادیر بهینه ای از حلال موجب بهبود کارایی و افزایش مقاومت های فشاری و خمشی بتن می شود اما استفاده از مقادیر زیاد حلال به دلیل امکان کاهش در چسبندگی پلیمر ممکن است اثر منفی بر بتن پلیمری داشته باشد. همچنین تغییر نوع سخت کننده و نسبت اختلاط سخت کننده- رزین موجب تغییر در خواص مقاومتی بتن پلیمری شده است. سخت کننده آمینی با وزن اکی والان پایین تر موجب 27 و 13 درصد بهبود در مقاومت های فشاری و خمشی و نیز افزایش مدول الاستسیته نمونه ها نسبت به نمونه های حاوی سخت کننده آمینی با وزن اکی والان بالاتر گردیده است.

 

واژه های کلیدی: بتن پلیمری، رزین اپوکسی، فیلر، حلال، سخت کننده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

فصل اول- مقدمه                                                           

1-1 اهداف تحقیق                                          4

1-2 ساختار پایان نامه                                                                                                                                            5                          

فصل دوم- ادبیات موضوع و مروری بر مطالعات انجام شده

2-1 بتن سیمانی                                                                                                                                                   6

2-1-1 خصوصیات بتن سیمانی                                                                                                                       7

2-2 آشنایی با پلیمر و تاریخچه کاربرد در بتن                                                                                                         10

2-2-1 تعریف پلیمر                                   10

2-2-2 تاریخچه کاربرد پلیمر                          15

2-3 بتن های حاوی پلیمر                                 16

2-3-1 بتن پلیمر تزریقی                            16

2-3-2 بتن پلیمر- سیمان                             18

2-3-2-1 خواص مکانیکی بتن پلیمر- سیمان              21

2-3-3 بتن پلیمری                                                                                                                                          27

2-3-3-1 رزین پلی استر                             28

2-3-3-2 رزین اپوکسی                               30

2-3-3-3 رزین پلی متا کریلات                                                                                                                 34

2-3-3-4 سخت کننده ها                               34

2-3-3-4-1 تعیین نسبت استوکیومتری (برای رزین اپوکسی) 35

2-3-3-5 دلایل استفاده از اپوکسی                    35

2-3-3-6 سنگدانه                                   36

2-3-3-7 فیلر (پرکننده)                             37

2-3-3-8 نظریه تشکیل ساختمان در بتن پلیمری         37

2-3-3-9 خواص مکانیکی و شیمیایی بتن پلیمری         38

2-3-3-9-1 مقاومت فشاری و خمشی               38

2-3-3-9-2 تأثیر دما بر بتن پلیمری           39

2-3-3-9-3 مقاومت در برابر پدیده یخ- ذوب                           41                                                  

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:19 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه مقایسه رفتار سیستم¬های مختلف سازه¬ای تحت اثر خرابی پیشرونده

دانشگاه شمال

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته عمران- سازه

 

عنوان پایان نامه:

مقایسه رفتار سیستم­های مختلف سازه­ای تحت اثر خرابی پیشرونده

با استفاده از تحلیل دینامیکی

 

 اساتید راهنما:

دکتر سیروس غلام­پور

دکتر رضا تقی پور

 

زمستان1392


چکیده

در سال های اخیر تعداد ساختمان هایی که در اثر از دست دادن اعضای باربر ثقلی خود دچار خرابی شده اند، افزایش پیدا کرده است. بنابراین طراحی سازه ها به طوری که علاوه بر اثرات زلزله در مقابل خرابی پیشرونده نیز مقاوم باشند، اهمیت پیدا کرده است. یکی از عواملی که در طراحی سازه ها در مقابل خرابی پیشرونده بسیار حائز اهمیت می باشد، نوع سیستم سازه ای و پیکربندی ساختمان و همچنین مقاوم سازی این سازه ها و رفتار سازه مقاوم سازی شده در مقابل خرابی پیشرونده
می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مسیر جایگزین و تحلیل دینامیکی غیر خطی بر اساس آیین نامه UFC به ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در دو مدل با سیستم سازه ای ترکیبی قاب خمشی مهاربندی با دو آرایش مهاربندی مختلف که با استفاده از آیین نامه های ایران طراحی شده اند، پرداخته شده است. پس از آن این دو مدل با حضور کمربند خرپایی در طبقه پشت­بام  مورد تحلیل در برابر پدیده خرابی پیشرونده قرار گرفته و نقش مؤثر این نوع مقاوم سازی در کاهش احتمال خرابی سازه در برابر خرابی پیشرونده مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه همان سازه با سیستم قاب خمشی و همچنین قاب مهاربندی شده با اتصالات مفصلی در حالات دو بعدی و سه بعدی مورد بررسی قرار گرفت پس از مدل سازی و تحلیل انجام شده مشاهده شد که سازه هایی که بر اساس آیین نامه های ایران در برابر زلزله طراحی شده بودند، توانایی مقاومت در برابر خرابی پیشرونده را ندارند و نیاز به مقاوم سازی دارند. پس از مقاوم سازی سازه های مذکور مشاهده شد که سازه با ترکیب مهاربند و کمربند خرپایی توانایی مقابله با خرابی پیشرونده را دارد. با توجه به اینکه در این  روش بادبندهای سازه در عین حالیکه اعضای باربر جانبی هستند مقاومت سازه در برابر خرابی پیشرونده را نیز بالا می برند، میزان افزایش جرم اسکلت سازه مقاوم شده در برابر خرابی پیشرونده نسبت به سازه طراحی شده بر اساس آیین نامه زلزله ایران چندان زیاد نیست.

 

کلمات کلیدی: خرابی پیشرونده، تحلیل دینامیکی غیرخطی، روش مسیرهای جایگزین، سیستم باربر ترکیبی،
کمربند خرپایی.

 

 

                 فهرست مطالب

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:18 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه رفتار پایداری استاتیکی سازه¬های فضاکار کِش¬بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها

بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه­های فضاکار کِش­بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها

 

  

پایان­نامه کارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 

 

اردیبهشت ماه 1394

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:16 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا استفاده از سیستم استنتاج فازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران آب (M.Sc)

موضوع

پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا استفاده از سیستم استنتاج فازی


فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :. 4

1-4 سوال تحقیق :. 4

1-5 اهداف تحقیق :. 4

1-6 فرضیات تحقیق:. 5

1-6 ساختار پایان نامه:. 6

فصل دوم: پیشینه تحقیق. 8

2-1مقدمه. 9

2-2تاریخچه مختصری از سیستم فازی . 9

2-3 مروری بر تاریخچه استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) در ادبیات فنی   10

2-4 مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در ادبیات فنی 15.

فصل سوم : روش شناسی تحقیق. 17

3-1 مقدمه. 18

3-2 معیارهای کمی و کیفی ارزیابی بارش و خشکسالی. 18

3-2-1 نمایه شدت خشکسالی پالمر PDSI .. 18

3-2-2 نمایه درصدی از نرمال PN. 19

3-2-3 نمایه دهکها Deciles 19

3-2-4 نمایه استاندارد شده بارش SPI 19

3-2-5 نمایه رطوبت محصول CMI 19

3-2-6 شاخص خشکسالی احیایی RDI 20

3-2-7 نمایه بارش موثر ERI 20

3-3 نمایه استاندارد شده بارش. 20

3-4 بررسی ارتباط آماری تغییرات متغییرهای جوی و SPI 28

3-5 تئوری فازی . 30

3-5-1 مقایسه مجموعه های کلاسیک و فازی . 31

3-5-2 مبانی کلی و ریاضیات منطق فازی. 31

3-5-2-1 تابع عضویت. 31

3-5-2-2 انواع تابع عضویت. 32

3-5-2-3 عملیات ریاضی در مجموعه های فازی. 34

3-5-3 روابط فازی. 35

3-5-4 قواعد فازی IF THEN. 35

3-5-5 روشهای غیر فازی ساز . 36

3-5-5-1 روش های تبدیل یک کمیت فازی به کمیت کلاسیک. 36

3-6 سیستم استنتاج فازی. 38

3-6-1 روش استلزام ممدانی. 38

3-6-2 مراحل ساخت FIS. 39

 

فصل چهارم : مطالعه موردی. 40

4-1 مقدمه. 41

4-2 معرفی منطقه مورد مطالعه و اطلاعات مورد استفاده. 41

4-2-1 منطقه مورد مطالعه. 41

4-2-2 اطلاعات مورد استفاده . 47

4-3 انتخاب پارامترهای موثر هواشناسی در پیش بینی شاخص SPI 49

4-4 ساختار سیستم FIS و مدلهای ایجاد شده.. 58

4-4-1 تعریف ساختار کلی FIS. 59

4-4-2 مدلهای ساخته شده به تفکیک حوضه های آبریز. 60

4-5 نتایج پیش بینی خشکسالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه. 65

فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادات. 76

5-1 جمع بندی. 77

5-2 پیشنهادات. 78

منابع و مآخذ. 80

منابع فارسی:. 80

منابع لاتین:. 80

پیوست الف . 83

پیوست ب . 90

پیوست ج . 106

 

فهرست جداول

(جدول 3-1) : مقادیر SPI مختلف و احتمالات تجمعی مرتبط با آن.. 27

(جدول 3-2) : مقادیر SPI و وضعیت اقلیمی متناظر با آن . 27

(جدول 3-3) : (جدول 3-3) نمونه ای از یک سیستم قاعده – بنیاد فازی   36

(جدول 4-1) : تعداد سالهای قرار گیری حوضه های آبریز استان تهران در دسته بندی های SPI از سال
1355 تا 1385.
50

(جدول 4-2) : ارتباط آماری مقادیر SPI حوضه های آبریز با یکدیگر در فاصله زمانی سالهای 1355 تا 1385 به تفکیک سناریو بر اساس ضریب همبستگی  51

(جدول 4-3) : حدود جغرافیایی هر یک از زون های مورد استفاده در تحقیق  54

(جدول 4-4) : َشماره زون های جغرافیایی و ماه هایی که متغیرهای هواشناسی آنها ارتباط آماری قوی تری را با نمایه بارش استاندارد شده نشان داده اند  56

(حدول 4-5) انتخاب موثر ترین پارامتر ورودی و سناریو مربوطه به تفکیک حوضه آبریز…………………………………………… 58

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:12 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه مقایسه روش¬های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری

گرایش ژئودزی

 

عنوان

مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

 

استاد راهنما :

دکتر بهزاد وثوقی

اسفند ماه  1393

فهرست مطالب


چکیده.. 1


فصل اول   مقدمه

1-1  معرفی موضوع تحقیق.. 2

1-2  مروری بر مطالعات انجام شده.. 4

1-3   اهداف تحقیق.. 6

1-4  معرفی فصل­های بعدی.. 9


فصل دوم   روش­های سرشکنی مشاهدات در شبکه­های ژئودزی.. 10

2-1  مبانی سرشکنی.. 10

2-1-1  خاصیت نا اریبی.. 11

2-1-2  خاصیت کمترین واریانس.. 11

2-1-3  خاصیت بیشترین درست نمایی.. 12

2-2  سرشکنی به روش کمترین مربعات.. 12

2-2-1  کمترین مربعات وزندار ( )   14

2-2-2  کمترین مربعات (  ).. 15

2-2-3  خصوصیات روش کمترین مربعات.. 16

2-3  تعریف دیتوم.. 16

2-3-1  حل مسائل منفرد و اضافه کردن قیود در معادلات.. 18

2-3-2  سرشکنی آزاد (سرشکنی با قیود داخلی).. 19

2-4  آزمون­های آماری.. 21

2-5  آزمون­های بعد از سرشکنی.. 24

2-5-1  آزمون فاکتور واریانس ثانویه.. 24

2-5-2  آزمون باقیمانده­های استاندارد شده.. 27

2-6  معیارهای طراحی شبکه­های کنترل جابه­جایی.. 28

2-6-1  معیارهای دقت.. 29

2-6-1-1  معیارهای عمومی ( کلی) دقت.. 29

2-6-1-2  معیارهای منطقه­ای (محلی) دقت.. 29

2-6-1-2-1  بیضی خطای مطلق.. 30

2-6-1-2-2  بیضی خطای نسبی.. 31

2-6-2  معیارهای اعتمادپذیری.. 31

2-6-2-1  اعتمادپذیری داخلی.. 31

2-6-2-2  اعتمادپذیری خارجی.. 32

2-6-3  معیار هزینه.. 34

2-6-4  معیار حساسیت شبکه.. 34


فصل سوم   روش­های تعیین میدان جابجایی در شبکه های کنترل جابجایی

3-1  شبکه­های کنترل جابجایی.. 36

3-2  روش تست ثبات کلی شبکه.. 38

3-3  روش مینیمم کردن نرم اول.. 45

3-4  روش آنالیز زیرشبکه.. 50

3-4-1  آنالیز زیرشبکه با روش تست ثبات کلی.. 52

3-4-2  آنالیز زیرشبکه با روش مینمیم­کردن نرم اول.. 52


فصل چهارم   معرفی داده­های شبیه سازی شده و واقعی از یک شبکه کنترل جابجایی

4-1  داده­های شبیه­سازی شده.. 54

4-2  داده­های واقعی مورد استفاده در این تحقیق.. 55

4-2-1  آماده­سازی دستگاه­ها برای عملیات صحرایی.. 58

4-2-2  دریافت و ثبت داده­ها.. 58

4-2-3  فاصله زمانی بین مشاهدات دو اپک.. 59

4-2-4  پردازش مشاهدات GPS. 59


فصل پنجم   نتایج عددی و مقایسه روش­های تعیین میدان جابجایی

5-1  شبکه کنترل جابجایی شبیه سازی شده.. 62

5-1-1  شبکه منظم با جابجایی­های مشخص.. 63

5-1-1-1   نتایج بدست آمده برای سناریوی اول.. 68

5-1-1-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم.. 69

5-1-1-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم.. 71

5-1-2  شبکه منظم با جابجایی­های تصادفی.. 72

5-1-2-1 نتایج بدست آمده برای سناریوی اول.. 73

5-1-2-2  نتایج بدست آمده برای سناریوی دوم.. 75

5-1-2-3   نتایج بدست آمده برای سناریوی سوم.. 76

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:12 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه توسعه منحنی¬های شکنندگی در سازه¬های بلند بتن¬آرمه با هسته مرکزی

دانشکده مهندسی عمران

 

توسعه منحنی­ های شکنندگی در سازه­های بلند بتن­آرمه با هسته مرکزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریکات لرزه­ای دوجهته

 

رساله دکتری مهندسی عمران1394


دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی عمران

 

رساله دکتری مهندسی عمران آقای ******

تحت عنوان


توسعه منحنی­های شکنندگی در سازه­های بلند بتن­آرمه با هسته مرکزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریکات لرزه­ای دوجهته

 

در تاریخ 5/2/1934 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهائی قرارگرفت.تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

نمادگذاری (Nomrclature)

پارامتر تعریف­کننده شاخص خسارت تجمعی
مساحت
مساحت بتن
ضریب افزایش شاخص خسارت کل
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت نسبت به جهت
مساحت فولاد
سطح مقطع فولاد­های قطری
ضریب تشدید پیچش اتفاقی
ضریب افزایش شاخص جابجایی
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی نسبت به جهت
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری کل
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری نسبت به جهت
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
ضریب افزایش نیاز شکل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریک
پارامتر A95
بیشینه شتاب تحریک زمین
بیشینه شتاب تحریک زمین در آستانه فروریزش سازه
بیشینه شتاب تحریک زمین در سطح تسلیم سازه
جذر میانگین مربعات شتاب
ضریب ماتریس­ جرم
ضریب ماتریس سختی
ضریب وزن چرخه­های پلاستیک در شاخص خسارت تجمعی
فروریزش
میرایی
قدر مطلق تجمعی سرعت
تابع توزیع تجمعی احتمال
ضریب تشدید تغییرمکان
مرکز جرم
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شکل­پذیری کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شکل­پذیری طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت کل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:02 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته عمران – گرایش سازه

عنوان:

طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

 

 

93


فهرست مطالب

 

1  مقدمه 2

1-1   مقدمه 2

1-2     ضرورت انجام تحقیق 3

1-3   اهداف تحقیق 4

1-4   نوآوری 4

1-5     ساختار پایان نامه 4

2  مروری بر تحقیقات گذشته 7

3  کلیات و تئوری 13

3-1   مقدمه 13

3-2   الگوریتم‌های بهینه‌یابی 14

3-3   طراحی بهینه سازه‌های اسکلتی 15

3-3-1    روش اعمال محدودیت‌ها 16

3-3-2    طراحی بهینه قاب فولادی 17

3-4   پیش‌زمینه‌های تحقیقاتی 21

3-4-1    بهینه‌یابی سازه‌ها 21

3-4-2    نحوه عملکرد الگوریتم ICA 28

3-4-3       چند مثال از بهینه‌یابی با استفاده از الگوریتم ICA 35

3-5   ابزار‌های تحلیل 38

3-5-1    آشنایی با نرم افزار MATLAB 38

3-5-2    مختصری در مورد کاربرد نرم افزار MATLAB در این پروژه 40

3-5-3    معرفی روش اجزا محدود 41

3-5-4    آشنایی با روش اجزا محدود 42

4  الگوریتم‌های پیشنهادی 46

4-1   الگوریتم پیشنهادی EICA – الگوریتم اصلاح شده‌ی رقابت استعماری 46

4-1-1    مقدمه: 46

4-1-2    الگوریتم پیشنهادی EICA 46

4-1-3    فلوچارت الگوریتم پیشنهادی EICA : 48

4-1-4    مراحل الگوریتم پیشنهادی EICA : 50

4-1-5       مزایای الگوریتم پیشنهادی EICA 51

5  نتایج و بحث 58

5-1   نمونه‌ی طراحی قاب 3 طبقه و دو دهانه 58

5-2   نمونه‌ی طراحی قاب ده طبقه و یک دهانه 61

5-3     نمونه طراحی قاب فولادی 15 طبقه و سه دهانه 65

5-4   نمونه‌ی طراحی قاب 24 طبقه و سه دهانه 69

5-5     بررسی پارامترهای الگوریتم 76

5-5-1    بهینه‌یابی متغیر b 76

5-5-2       بهینه‌یابی ضریب سازگاری،CF 77

5-5-3       بهینه‌یابی پارامتر rev 80

6  نتیجه گیری و پیشنهادات 83

7  منابع و مراجع 86

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1: جواب‌های بهینه‌ی خرپای سه‌بعدی 72 عضوی به‌دست آمده توسط محققان مختلف [2] 38

جدول ‏5‑1:گروه بندی اعضای قاب 3 طبقه و دو دهانه 59

جدول ‏5‑2:پارامتر‌های ورودی الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده برای طراحی قاب 3 طبقه و دو دهانه 59

جدول ‏5‑3:نتایج طراحی برای قاب 3 طبقه و دو دهانه 60

جدول ‏5‑4: گروه بندی اعضای قاب ده طبقه و یک دهانه 63

جدول ‏5‑5: پارامتر‌های ورودی الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده برای طراحی قاب ده طبقه و یک دهانه 63

جدول ‏5‑6: نتایج طراحی برای قاب ده طبقه و یک دهانه 64

جدول ‏5‑7: گروه بندی اعضای قاب 15 طبقه و سه دهانه 66

جدول ‏5‑8: پارامتر‌های ورودی الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده برای طراحی قاب 15 طبقه و سه دهانه 66

جدول ‏5‑9: جواب‌های بهینه‌ی قاب دو ‌بعدی 3 دهانه 15 طبقه توسط الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری 68

جدول ‏5‑10: گروه بندی اعضای قاب 24 طبقه و سه دهانه 72

جدول ‏5‑11: پارامتر‌های ورودی الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده برای طراحی قاب 24 طبقه و سه دهانه 72

جدول ‏5‑12 : نتایج طراحی برای قاب 24 طبقه و سه دهانه 74

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 10:58 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : عمران – عمران

گرایش : مدیریت ساخت

شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی) و ارائه راهکارهای کاهش آن

سال تحصیلی 1394-1393

 

 

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- ضرورت انجام تحقیق 3

1-4- فرضیات تحقیق 3

1-5- اهداف تحقیق 4

1-6- روش تحقیق 5

1-7- خلاصه فصل 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

2-1- مقدمه 7

2-2- روش های متداول و سنتی اجرای پروژه در کشور 8

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC 9

2-4- ویژگی های بارز قراردادهای EPC 11

2-5- اجرای پروژه های متناسب با روش EPC 12

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC 14

2-6-1- مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما 14

2-6-2- مزایای انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار 15

2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید کارفرما 16

2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از دید پیمانکار 16

2-7- شیوه های مختلف سازمان پروژه های EPC 16

2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC 17

2-9- تحلیل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC 21

2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC 24

2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه 24

2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات 24

2-10-3- تاخیرات و جایگاه آن در مدیریت پروژه 24

2-10-4 -علل پرداختن به موضوع شناسایی وآنالیز تاخیرات 27

2-10-5- هزینه های ناشی از تاخیر پروژه 29

2-10-6- مزیت های آنالیز تاخیرات پروژه ها 29

2-11- تحقیقات صورت گرفته بر روی علل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 30

2-12- خلاصه فصل 54

فصل سوم :   روش انجام تحقیق

3-1- مقدمه 59

3-2- روش انجام تحقیق 59

3-3- ویژگی های تحقیق پیمایشی 60

3-4- روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر 61

3-5- ابزار اندازه گیری در تحقیق پیمایشی و نحوه طراحی پرسشنامه در تحقیق حاضر 61

3-6- اجزای اصلی پرسش نامه 63

3-7- جامعه آماری و فرآیند پیمایش میدانی 64

3-8- نحوه گردآوری داده ها 65

3-9- تحلیل پرسشنامه اولیه، ارائه نتایج و تدوین پرسشنامه ثانویه 65

3-10- خلاصه فصل 73

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- مقدمه 75

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 75

4-2- 1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سنوات خدمت 75

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 76

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصیلات 76

4-3- آمار توصیفی عوامل های پژوهش 77

4-4- آزمون پایایی داده ها 78

4-5- میزان احتمال وقوع و اثر وقوع هر یک از عوامل (One Sample T test) 79

4-6- نمودار احتمال وقوع هر یک از عوامل 82

4-7- بررسی اثر انواع عوامل براهداف پروژه 84

4-8- اولویت بندی عوامل ایجاد تاخیر بر اساس احتمال وقوع 85

4-9- نتایج عددی تحلیل عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های EPC 87

4-10- اولویت بندی عوامل بر اساس سطوح اهمیت 89

4-11- تحلیل نموداری میانگین عوامل 91

4-11- رتبه بندی سطوح اهمیت انواع عوامل با استفاده از روش AHP-Topsis 92

فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه 97

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری 97

5-3- پیشنهادات ارائه شده بر اساس تحقیق حاضر 100

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 10:55 توسط مدیر سایت  |