پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

پایان نامه تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان¬های قائم فولادی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشکده مهندسی عمران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 

عنوان پایان نامه :

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان­های قائم فولادی

 

 

شهریور ماه 1391

چکیده :

خاک به عنوان مهم­ترین مصالح ساختمانی و اصلی­ترین تکیه­گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است، اما به سبب ضعف مقاومت برشی و عدم توان باربری لازم در برابر نیروهای وارده، پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری و بهبود خواص آن بوده­اند. تکنیک­های متعددی جهت افزایش توان باربری خاک­ها وجود دارد. سال­های اخیر محققین تحقیقات گسترده­ای در مورد استفاده از المان­های افقی و غیرافقی به عنوان تسلیح خاک به کار گرفتند. در نتایج به دست آمده از تحقیق­های صورت گرفته مشخص شد که علاوه بر المان­های افقی، استفاده از المان­های تقویتی غیرافقی نیز در بهبود ظرفیت باربری خاک، برای پی­های سطحی کاربردی و سودمند می­باشد. در این پژوهش، تکنیک استفاده از المان­های قائم فولادی در بهبود خصوصیات مقاومتی خاک ماسه­ای سست، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور مجموعه تحلیل­هایی براساس روش عددی با استفاده از یک نرم­افزار المان محدود، بر روی مدل پی واقع بر روی خاک ماسه­ای مسلح شده با المان­های قائم فولادی با کمک مدل­سازی الاستوپلاستیک انجام شد. از طرف دیگر جهت تدقیق نتایج تحلیل عددی، آزمون­های بارگذاری در مقیاس آزمایشگاهی بر روی پی واقع بر خاک ماسه­ای مسلح صورت گرفت. هم­چنین جهت اعتبار­سنجی، نتایج تحلیل نرم­افزاری با نتایج به دست آمده از فرمول­های تئوری و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. ملاحظه گردید تطابق خوب و قابل قبولی بین نتایج برقرار است. پس از کالیبره و اطمینان از صحت عملکرد نرم­افزار، آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای قطر(D)، طول(L) و فاصله مرکز به مرکز المان­های فولادی (S)، میزان فاصله المان­های کوبیده شده از بر پی (R) انجام و تأثیر پارامترهای مذکور بر ظرفیت باربری و نشست زیر پی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ملاحظه گردید که افزایش پارامترهای طول، قطر، کاهش فاصله بین المان­ها و تغییر میزان فاصله المان ها از بر پی، تا حد مشخصی موجب بهبود قابل ملاحظه در ظرفیت باربری و کاهش نشست می­گردد و از یک حدی به بعد با تشکیل بلوک متراکم در زیر پی، میزان تأثیر تغییرات این پارامترها کاهش        می یابد. از این جهت در چنین شرایطی، استفاده از المان­های با طول و قطر بیشتر و کاهش فاصله بین المان­ها، از جهت ریالی برای طرح غیر اقتصادی می­باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر بهینه برای هر یک از پارامترهای مذکور ارائه گردید.

کلمات کلیدی: اصلاح خاک، مسلح کننده، ظرفیت باربری، المان های قائم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقدمه  
1-1 کلیات…..…………….………………………………………….…………………………….….1
1-2 بیان مسئله ………………………………….………………………..….…………………………2
1-3  هدف از پژوهش …………………………………………………….…………………………2
1-4  چگونگی دستیابی به اهداف پژوهش………………………..……….…………………………3
1-5  ساختار پایان نامه …………………………………………….……….…………………………4
فصل دوم : کلیات و مروری بر ادبیات فنی 
2-1 مقدمه….………………………………………………………………………………………………7
2-2 فلسفه بهسازی ……..………………….………………………………………………….………7
2-2- 1 تعریف بهسازی ……..……………………..….….……………………………8
2-2- 2 دامنه کاربرد …………………….…………….…………..………………………9
2-2- 3 روش های بهسازی ……………………………………………………….………10
2-3 شمع و کاربرد آن در بهسازی خاک ………………………………………………………………13
2-3-1 موارد استفاده از شمع …………………………..…………………………………13
2-3-2 انواع شمع از لحاظ مکانیسم عمل .………………………………………..……15
2-3-3 اثرات بهسازی تراکمی ….………………………………………………………16
2-4مروری بر مطالعات گذشتگان …………………………………………..……….……………..19
2-4-1 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان های تقویتی افقی20
2-4-2 مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از المان های تقویتی غیر افقی24
فصل سوم : مدل سازی نرم افزاری و آزمایشگاهی 
  3-1 مقدمه …………….……………………….……………………..…………………………………34
3-2 تعریف مدل رفتار…………….….…………………………………………………………………35
3-3 مشخصات یک مدل رفتاری مطلوب …….………………………………………………………35
3-4- روش اجزاء محدود …..…..….…………………………………………………………………36
3-4-1 تاریخچه روش اجزاء محدود…………………………………………….…………37
3-4-2 روش مدل نمودن فضای بینهایت توسط المان محدود…………………….….….38
3-4-3   معرفی نرم افزار Geostudio-Sigma و هدف از انتخاب آن ……….…..……40
3-4-4-1   معرفی برنامۀ SIGMA/W …………………………….….………42
3-4-4-2 کاربرد برنامۀ SIGMA/W ……….………………….……….……42
3-4-4-3 امکانات و قابلیت های برنامۀ SIGMA/W .……..………………43
3-4-4   روند ساخت مدل ….………………………………………………………………54
3-4-4-1     انتخاب سیستم واحد …….…………………………….……………54
عنوان                                                                                                    صفحه
3-4-4-2     انتخاب المانهای مورد استفاده ….….…………………..……..……56
3-4-4-3     خواص مواد ……………………………………………..……………56
3-4-4-4     مدل سازی هندسی …..………………………………..…….………57
3-4-4-5   مش بندی …….……………………………….…………….…………58
3-4-4-6     اعمال شرایط مرزی و بارگذاری.….………………..………..……58
3-4-5   تحلیل مدل اجزاء محدود …….……………………………………….……………59
3-5 جزئیات مدل سازی در نرم افزار SIGMA/W ..…………………………………………………60
3-5-1 انتخاب المان …………………………………………………………………………60
3-5-2 مدل سازی هندسی و مش بندی …….………………………………………………61
3-5-3 پارامترهای هندسی ……………………………………….……….…………………62
3-5-4   پارامترهای مقاومتی …………………………………………….…………..………63
3-5-5 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری .………………………………..….…….………64
3-5-6 نوع تحلیل ..….…………………………………………………….………..………64

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:43 توسط مدیر سایت  | 

پایان‌نامه شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

رشته عمران، مهندسی آب

(M.Sc.)

 

عنوان

شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز


 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..3

1-3 اهداف و سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………4

1-4 ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم- مبانی و مروری بر منابع………………………………………………………………………………………..6

2-1 کلیات و تعاریف …………………………………………………………………………………………………………7

2-2 انواع مدل های هیدرولوژیکی شبیه سازی…………………………………………………………………………9

2-2-1 مدل های پایه فیزیکی (جعبه سفید)…………………………………………………………………………..10

2-2-2 مدل های مفهومی (جعبه خاکستری)………………………………………………………………………….10

2-2-3 مدل های تجربی (جعبه سیاه)……………………………………………………………………………………11

2-3 مروری بر روشهای بهینه سازی فراگیر (GO)………………………………………………………………….11

2-3-1 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………………………….12

2-3-2 مقایسه الگوریتم PSO با سایر روش های محاسبات تکاملی…………………………………………..12

2-4 مروری بر منابع…………………………………………………………………………………………………………..15

2-4-1 مروری بر مدل های مفهومی بارش- رواناب……………………………………………………………….15

2-4-2 مروری بر مطالعات صورت گرفته جهت بهینه سازی مدل های هیدرولوژیکی ………………….16

2-5 خلاصه و جمع بندی فصل ………………………………………………………………………………………….18

فصل سوم- منطقه تحقیق، تئوری و روش تحقیق …………………………………………………………………..19

3-1 معرفی منطقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………20

3-1-1 حوضه آبریز سد کرج……………………………………………………………………………………………..20

3-1-2 آب رودخانه کرج…………………………………………………………………………………………………..24

3-1-3 داده­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………..26

3-2 معرفی مدل ARNO…………………………………………………………………………………………………..27

3-2-1 ارتباط مفاهیم اساسی مدل ARNO……………………………………………………………………………28

3-2-2 مدول توازن رطوبت خاک (soil moisture balance)…………………………………………………..30

3-2-3 مدول تبخیر و تعرق پتانسیل……………………………………………………………………………………..36

3-2-4 مدول آبهای زیرزمینی…………………………………………………………………………………………….39

3-2-5 مدول روندیابی سهموی…………………………………………………………………………………………..40

3-2-5-1 روندیابی جریان رودخانه از بالادست…………………………………………………………………….40

3-2-5-2 روندیابی جریان لایه ای………………………………………………………………………………………41

3-2-6 مدول ذوب برف (snowmelt module)…………………………………………………………………….43

3-2-7 ملزومات کالیبراسیون مدل ARNO…………………………………………………………………………..43

3-3 معرفی روش بهینه سازی PSO……………………………………………………………………………………..45

3-3-1 مفاهیم و منطق حاکم بر روش بهینه سازی PSO………………………………………………………….49

3-3-2 چارچوب تحلیلی الگوریتم بهینه سازی PSO………………………………………………………………52

3-3-3 شناخت پارامترهای کنترل کننده PSO………………………………………………………………………..56

3-3-4 ورودی های الگوریتمPSO………………………………………………………………………………………59

3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………61

3-4-1 توسعه برنامه کامپیوتری بر مبنای الگوریتم PSO………………………………………………………….62

3-5 خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………..65

 

فصل چهارم- اعمال روش تحقیق بر منطقه مورد مطالعه، بحث و بررسی نتایج…………………………….67

 

4-1 پردازش داده ها (Data processing)…………………………………………………………………………….68

4-1-1 منحنی هیپسومتری (Hypsometric curve)…………………………………..…….………………………68

4-1-2 پیشنهاد یک رابطه رگرسیونی بین دما و ارتفاع……………………………………………………………..70

4-1-3 محاسبه دمای میانگین حوضه بر اساس منحنی هیپسومتری.……………………………………………77

4-1-4 تولید سری زمانی تبخیر و تعرق پتانسیل حوضه…………………………………………………………..80

4-2 توسعه مدل برف…………………………………………………………………………………………………………96

4-2-1 نتایج حاصل از مدل برف……………………………………………………………………………………….108

4-3 کالیبراسیون مدل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO………………………………………………..110

4-3-1 انتخاب پارامترهای مناسب برای الگوریتم PSO…………………………………………………………110

4-3-2 انتخاب تعداد particle ها و تعداد مراحل تکرار.………………………………………………………111

4-3-3 تولید بهترین هیدروگراف خروجی شبیه سازی………………………………………………………….111

4-3-4 اعتبار سنجی مدل………………………………………………………………………………………………….114

4-4 بحث درباره پارامترهای مدل ARNO…………………………………………………………………………..115

4-4-1 پارامترهای مورد استفاده در کالیبراسیون……………………………………………………………………115

4-4-2 مقادیر برآورد شده پارامترها و بحث درباره آنها…………………………………………………………116

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:39 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه مطالعه رفتار پی¬های مستقر بر بستر ماسه¬ای تقویت شده با ژئوسل

فصل اول

مقدمه

 

 

 

1-1- زمینه تحقیق:

در سال­های اخیر استفاده از ژئوسنتتیک­ها در پروژه­های مختلف عمرانی بسیار رایج گردیده است. با توجه به مزایای فراوان فنی و اقتصادی و همچنین سهولت و سرعت زیاد در اجرا نسبت به سایر­ روش­های تسلیح خاک، این موضوع مورد توجه مهندسین و مشاوران ژئوتکنیک قرار گرفته است. شکل قرار­گیری ژئوسنتتیک­ها بر مزایای مذکور بسیار تاثیر­گذار می­باشد. تحقیقات بسیاری برای فهم تاثیرات سودمند شکل مسلح کننده در خاک صورت گرفته که در فصل بعدی به آنها اشاره می­شود.

1-2- ضرورت تحقیق:

استفاده از ژئوسنتتیک­ها برای بهبود عملکرد پی­های سطحی در دو دهه اخیر بوسیله مهندسین مطالعه شده است. درمواردی که خاک­های حاشیه­ای ضعیف است تسلیح خاک بوسیله ژئوسنتتیک­ها یک راه­حل موثر اثبات شده است و در برخی موارد ژئوسنتتیک­ها امکان ساخت پی سطحی بجای پی­های عمیق گرانتر را فراهم می­آورد. در میان ژئوسنتتیک­های موجود در بازار ژئوگرید، ژئوتکستایل و ژئوسل بیشترین استفاده در تسلیح خاک را دارا می­باشند. تاثیرات سودمند ژئوسنتتیک­ها وابستگی بسیاری به شکل استفاده از آن­ها در تسلیح خاک دارد و در اشکال مختلف بکارگیری، ­مقادیر متفاوتی از افزایش مقاومت خاک را ارائه می­دهند. این تفاوت در بهبود مقاومت، در نتیجه مکانیزم­های متفاوت شکست در خاک مسلح شده با اشکال گوناگون صورت می­گیرد. در این تحقیق به کمک روش عددی به مطالعه رفتار پی­های مستقر بر بستر ماسه­ای تقویت شده با ژئوسل با استفاده از نتایج مطالعات آزمایشگاهی می­پردازیم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:39 توسط مدیر سایت  | 

پایان‌نامه مدلسازی حل مناقشات در بهره¬برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی

دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

پایان­نامه کارشناسی ارشد (مهندسی عمران – مهندسی آب)

مدلسازی حل مناقشات در بهره­برداری تلفیقی آب­های سطحی و زیرزمینی

بهمن 1391


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات.

1-1- مقدمه.. 2

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3- اهداف و دامنه­ی تحقیق……….. 3

1-4- روش­شناسی (متدلوژی) نیل به اهداف تحقیق.. 3

1-5- مشارکت علمی (نوآوری تحقیق).. 4

1-6- ساختارتحقیق…………….. 4

فصل دوم: بررسی سوابق مطالعاتی

2-1- مقدمه.. 6

2-2- مطالعات انجام گرفته در زمینه­ی حل اختلاف.. 6

2-2-1- حل اختلاف در بهره­برداری از آب­های سطحی.. 6

2-2-2- حل اختلاف در بهره­برداری از آب­های زیرزمینی.. 11

2-2-3- حل اختلاف در بهره­برداری تلفیقی از آب­های سطحی و زیرزمینی   12

2-3- جمع­بندی.. 13

فصل سوم: مواد و روش­های به کار رفته در تحقیق.

3-1- مقدمه.. 15

3-2- مدل­های بهینه­سازی.. 15

3-2-1- مدل­های بهینه­سازی تک­هدفه.. 15

3-2-2- مدل­های بهینه­سازی چندهدفه.. 17

3-3- مدل­های حل اختلاف.. 18

3-4- مدل شبیه­سازی سیستم.. 21

3-4-1- روش ماتریس پاسخ واحد.. 21

3-5- جمع­بندی.. 26

 

فصل چهارم: ساختار مدل­های شبیه­سازی سیستم و بهینه­سازی حل اختلاف

4-1- مقدمه.. 28

4-2- محاسبه­ی ماتریس پاسخ آبخوان.. 30

4-3- شبیه­سازی شرایط موجود.. 32

4-4- مدل بهینه­سازی.. 39

4-5- مقایسه­ی مقادیر کمبود در دو حالت شبیه­سازی- بهینه­سازی و بهینه­سازی   43

4-6- مدل حل اختلاف.. 44

4-6-1- معرفی توابع مطلوبیت.. 44

4-6-2- فرمول­بندی مدل حل اختلاف Nash. 47

4-6-3- فرمول­بندی مدل CR(I). 53

4-6-4- فرمول­بندی مدل CR(II). 56

4-6-5- مقادیر مطلوبیت­های تأمین نیاز حاصل از مدل­های حل اختلاف   59

4-6-6- مقایسه­ی نتایج مدل­های مختلف حل اختلاف.. 59

4-7- تخصیص آب با استفاده از رویکرد همکارانه.. 61

4-8- جمع­بندی.. 65

فصل پنجم: مطالعه­ی موردی

5-1- مقدمه.. 67

5-2- داده­های پایه.. 68

5-3- مدل بهینه­سازی سیستم.. 72

5-3-1- معرفی توابع مطلوبیت…….. 72

5-3-2- وزن نسبی شرکت­کنندگان.. 73

5-4- متدولوژی و ابزار حل مدل.. 74

5-4-1- نتایج حاصل.. 75

5-4-1-1- نتایج سال آبی 51-1350.. 75

5-4-1-2- نتایج سال آبی 67-1366.. 83

5-4-1-3- نتایج سال آبی 78-1377.. 89

5-4-2- مقایسه­ی نتایج مدل حل اختلاف Nash و مدل CR(II)….. 95

5-4-3- مسئله­ی تخصیص آب با رویکرد همکارانه در مورد سال آبی 51-1350   96

5-5- جمع­بندی.. 97

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

6-1- مقدمه.. 100

6-2- نتایج حاصل.. 100

6-3- پیشنهادات برای مطالعات آتی.. 102

فصل هفتم: مراجع

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:35 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده فنی و مهندسی ، گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران (M.Sc)

گرایش سازه

عنوان :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

 استاد راهنما:

دکتر یونس باقری

زمستان 93

 

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..صفحه2

1-2-   بیان مساله………………………………………………………………………………………………………صفحه2

1-3-   شدت زلزله……………………………………………………………………………………………………صفحه3

1-4-   بررسی اثرات زلزله در سطح شهر………………………………………………………………………صفحه3

1-5-   وضعیت بحرانهای طبیعی در دنیا………………………………………………………………………..صفحه3

1-6-   امواج زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4

1-7-   اقسام زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه4

1-8-   مقیاس ریشتر………………………………………………………………………………………………….صفحه5

1-9-   مقیاس شدت یا مرکالی……………………………………………………………………………………صفحه5

1-10- سنسور تشخیص زلزله……………………………………………………………………………………..صفحه8

1-11- کنترل کننده PID …………………………………………………………………………………………صفحه10

1-12- روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………….صفحه11

 

 

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مروری بر ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………صفحه12

2-2- سیستمهای فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه13

2-3- تاریخچه مختصری از سیستم فازی……………………………………………………………………..صفحه13

2-4- چرا سیستم فازی……………………………………………………………………………………………..صفحه15

2-5- مشکلات عمده سیستم فازی TSK………………………………………………………………………صفحه17

2-6- سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند………………………………………………..صفحه17

2-7- ماشین شستشوی فازی……………………………………………………………………………………..صفحه18

2-8- تثبیت کننده تصویر دیجیتال………………………………………………………………………………صفحه18

2-9- کنترل فازی کوره سیمان…………………………………………………………………………………..صفحه19

2-10- کنترل فازی قطار زیرزمینی……………………………………………………………………………..صفحه20

2-11- زمینه های تحقیق عمده در تئوری فازی…………………………………………………………….صفحه20

2-12- مهمترین خصوصیات منطق فازی……………………………………………………………………..صفحه21

2-13- منطق فازی و مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………….صفحه21

2-14- تضمین امنیت منابع………………………………………………………………………………………..صفحه22

2-15- روش‌های کد کردن……………………………………………………………………………………….صفحه23

2-16- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………..صفحه23

2-17-  درباره علم ژنتیک…………………………………………………………………………………………صفحه24

2-18- تکامل طبیعی ……………………………………………………………………………………………….صفحه24

2-19- رابطه تکامل طبیعی با روش‌های هوش مصنوعی…………………………………………………صفحه26

2-20-  الگوریتم……………………………………………………………………………………………………..صفحه28

2-21-  الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه…………………………………………………………………….صفحه28

2-21-1- جستجوی لیست………………………………………………………………………………………..صفحه28

2-21-2- الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه……………………………………………………………………صفحه29

2-22- هیوریستیک…………………………………………………………………………………………………..صفحه31

2-23- انواع الگوریتم‌های هیوریستیک………………………………………………………………………..صفحه32

2-24- پیاده سازی  الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………صفحه33

2-25- مکانیزم الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………….صفحه35

2-26- عملگرهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………..صفحه37

2-26-1- کدگذاری…………………………………………………………………………………………………صفحه37

2-26-2- ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….صفحه38

2-26-3- ترکیب…………………………………………………………………………………………………….صفحه38

2-26-4- جهش………………………………………………………………………………………………………صفحه38

2-26-5-  رمزگشایی……………………………………………………………………………………………….صفحه38

2-26-6- کدینگ باینری…………………………………………………………………………………………..صفحه39

2-26-7- کدینگ جایگشتی………………………………………………………………………………………صفحه40

2-26-8- کد گذاری مقدار……………………………………………………………………………………….صفحه41

2-26-9- کدینگ درخت………………………………………………………………………………………….صفحه41

2-27- نمایش رشته‌ها………………………………………………………………………………………………صفحه42

2-28-  انواع روش‌های تشکیل رشته………………………………………………………………………….صفحه44

2-29-  باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغیرها……………………………………………………………صفحه44

2-30- تعداد بیت‌های متناظر با هر متغیر………………………………………………………………………صفحه45

2-31- جمعیت ………………………………………………………………………………………………………صفحه46

2-32- ایجادجمعیت اولیه…………………………………………………………………………………………صفحه46

2-33- اندازه جمعیت……………………………………………………………………………………………….صفحه47

2-34- محاسبه برازندگی (تابع ارزش) ……………………………………………………………………….صفحه47

2-35-  انواع روش‌های انتخاب…………………………………………………………………………………صفحه48

2-36- انتخاب چرخ رولت……………………………………………………………………………………….صفحه49

2-37- انتخاب حالت پایدار………………………………………………………………………………………صفحه50

2-38- انتخاب نخبه گرایی………………………………………………………………………………………..صفحه51

2-39- انتخاب رقابتی………………………………………………………………………………………………صفحه51

2-40- انتخاب قطع سر…………………………………………………………………………………………….صفحه51

2-41- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده………………………………………………………………..صفحه52

2-42- انتخاب مسابقه تصادفی…………………………………………………………………………………..صفحه52

2-43- انواع روش‌های ترکیب…………………………………………………………………………………..صفحه52

2-44- جابه‌جایی دودوئی…………………………………………………………………………………………صفحه53

2-45- جابه‌جایی حقیقی…………………………………………………………………………………………..صفحه55

2-46-  ترکیب تک‌نقطه‌ای………………………………………………………………………………………..صفحه55

2-47- ترکیب دو نقطه‌ای ………………………………………………………………………………………..صفحه55

2-48- ترکیب n نقطه‌ای…………………………………………………………………………………………..صفحه56

2-49- ترکیب یکنواخت…………………………………………………………………………………………..صفحه56

2-50- ترتیب …………………………………………………………………………………………………………صفحه57

2-51- چرخه………………………………………………………………………………………………………….صفحه58

2-52- بخش_نگاشته……………………………………………………………………………………………….صفحه59

2-53- احتمال ترکیب………………………………………………………………………………………………صفحه60

2-54- تحلیل مکانیزم جابجایی………………………………………………………………………………….صفحه60

2-55- جهش………………………………………………………………………………………………………….صفحه61

2-56-  جهش باینری……………………………………………………………………………………………….صفحه62

2-57- جهش حقیقی………………………………………………………………………………………………..صفحه63

2-57-1- وارونه سازی بیت………………………………………………………………………………………صفحه63

2-57-2-  وارون سازی……………………………………………………………………………………………صفحه64

2-57-3- تغییر مقدار……………………………………………………………………………………………….صفحه64

2-58- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………صفحه65

2-59- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی………………………………………………………………………………صفحه65

2-59-1- الگوریتم ژنتیکی سری………………………………………………………………………………..صفحه66

2-59-2- الگوریتم ژنتیکی موازی………………………………………………………………………………صفحه67

2-60- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک………………………………………………………………………..صفحه67

2-61- محدودیت‌ها ………………………………………………………………………………………………..صفحه69

2-62- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها …………………………………………………………………….صفحه70

2-62-1-  استراتژی رَدّی………………………………………………………………………………………….صفحه70

2-62-2-  استراتژی اصلاحی……………………………………………………………………………………صفحه70

2-62-3- استراتژی جریمه‌ای …………………………………………………………………………………..صفحه70

2-63- بهبود الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………….صفحه71

2-64- مدل دینامیکی سازه………………………………………………………………………………………..صفحه72

2-65- معادلات دیفرانسیل پیوسته سیستم…………………………………………………………………….صفحه72

2-66- نمونه برداری زلزله و سیگنال حاصل از سنسور………………………………………………….صفحه73

2-67- نمونه برداری سیگنال زلزله……………………………………………………………………………..صفحه74

2-68- نرخ نمونه برداری………………………………………………………………………………………….صفحه75

2-69- تبدیل C2DT و معادلات گسسته سیستم……………………………………………………………صفحه76

2-70- مدل زلزله…………………………………………………………………………………………………….صفحه76

2-71- مدلسازی زلزله……………………………………………………………………………………………..صفحه77

2-72- مدل رفتار سازه بدون کنترل در مقابل زلزله……………………………………………………….صفحه78

2-73- جمع بندی فصل …………………………………………………………………………………………..صفحه82

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

3-1- کنترل سازه ……………………………………………………………………………………………………صفحه83

3-2- کنترل حلقه باز ………………………………………………………………………………………………صفحه83

3-3- حلقه بسته………………………………………………………………………………………………………صفحه84

3-4- مقایسه سیستمهای کنترل حلقه بسته و حلقه باز…………………………………………………….صفحه84

3-5- کنترل سنتی…………………………………………………………………………………………………….صفحه85

3-6- انواع روش های کنترل ……………………………………………………………………………………صفحه85

3-7- تبدیل لاپلاس…………………………………………………………………………………………………صفحه86

3-8- تابع تبدیل سیستم……………………………………………………………………………………………صفحه88

3-9-  حساسیت سیستم های کنترل نسبت به تغییرات پارامترها……………………………………….صفحه90

3-9-1- اغتشاش و نویز در سیستم کنترل حلقه بسته …………………………………………………….صفحه90

3-10- خطای حالت دائمی……………………………………………………………………………………….صفحه91

3-11- معایب سیستم حلقه بسته…………………………………………………………………………………صفحه92

3-12- مشخصه های عملکرد سیستم کنترل………………………………………………………………….صفحه92

3-13- جبران سازی…………………………………………………………………………………………………صفحه94

3-14- مثال هایی از کنترل در سیستم های بیولوژیکی……………………………………………………صفحه95

3-15- جمع بندی فصل……………………………………………………………………………………………صفحه99

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- هدف فصل…………………………………………………………………………………………………..صفحه100

4-2- کنترل‌کننده غیرخطی LQR……………………………………………………………………………..صفحه100

4-3- پیاده سازی LQR………………………………………………………………………………………….صفحه101

4-4- نتایج شبیه‌سازی LQR……………………………………………………………………………………صفحه101

4-5- کنترل فازی…………………………………………………………………………………………………..صفحه103

4-6- پاسخ حلقه بسته با استفاده از کنترلر فازی………………………………………………………….صفحه105

4-7- کنترل نظارتی ………………………………………………………………………………………………صفحه106

4-8- چارت الگوریتم به همراه شبه کد آن…………………………………………………………………صفحه106

4-9- تابع هدف…………………………………………………………………………………………………….صفحه108

4-10- کنترل نظارتی سازه با الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………….صفحه109

4-11- پاسخ ها…………………………………………………………………………………………………….صفحه111

4-12- ضریب نظارت…………………………………………………………………………………………….صفحه112

4-13- بررسی زمان اجرای فازی در مقابل LQR ……………………………………………………….صفحه112

4-14- جکهای کنترلی……………………………………………………………………………………………صفحه112

4-15- جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………….صفحه114

 

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج عملی ………………………………………………………………………………………………….صفحه115

5-2- بیشینه جابحایی و شتاب…………………………………………………………………………………صفحه118

5-3- نتایج عددی………………………………………………………………………………………………….صفحه119

5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..صفحه120

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………صفحه120

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه121

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1-1)  آمار زلزله های بزرگ در جهان  ………………………………………………………………صفحه 4

جدول 1-2) مقایسه ی اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی  ………………………صفحه 6

جدول 1-3) مهم ترین زلزله های نیم قرن اخیر در ایران  ……………………………………………….صفحه 7

جدول 2-1) نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی  ………………………………………………………….صفحه 43

جدول2-2) مشخصات سازه  …………………………………………………………………………………..صفحه 77

جدول 5-1) نتایج پارامترهای سیستم برای همه طبقات  ……………………………………………..صفحه 119

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

فهرست شکل ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:35 توسط مدیر سایت  | 

پایان‌نامه مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی عمران   M.Sc

گرایش : مهندسی آب

موضوع:

مکانیابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس


 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده.. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 2

1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. 3

1-1-1- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهان.. 3

1-1-2- اکوسیستمهای ساحلی.. 4

1-1-3- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمی.. 4

1-1-4- انواع منابع و کاربردهای مناطق ساحلی.. 4

1-2-ضرورت حفاظت از مناطق ساحلی.. 6

1-2-1-حفاظت سواحل.. 7

1-2-2-انواع طرحهای حفاظت از سواحل.. 7

1-3- تشریح مناطق ساحلی استان گیلان و منطقه بندی آن.. 8

1-3-1- تحلیل موقعیت استان.. 8

1-3-2-سواحل دریای خزر در استان گیلان.. 11

1-3-3-ویژگیهای اقلیمی استان گیلان (دما-رطوبت-باد). 16

1-3-4-منطقه بندی پیشنهادی جهت بکارگیری در مدل تاپسیس… 21

1-3-5-معرفی اقلیمی مناطق ساحلی استان گیلان.. 22

1-3-5-1-منطقه اول ( آستارا). 22

1-3-5-2-منطقه دوم: تالش(طوالش). 33

1-3-5-3-رضوانشهر. 34

1-3-5-4-بندرانزلی.. 34

1-3-5-5-رشت… 46

1-4-معرفی انواع و تشریح عملکرد موجشکنها.. 67

1-4- موج شکنهای صندوقه ای پوشیده شده با بلوک بتنی مستهلک کننده موج.. 73

1-4-4-طریقه دیگرتقسیم بندی موج شکنها براساس نوع سازه ای.. 73

1-5-معرفی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 75

1-6-تشریح معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 76

1-7-معرفی و تشریح مدل تاپسیس.. 126

فصل دوم :مروری بر تحقیقات انجام شده

مروری بر تحقیقات انجام شده.. 129

مروری بر تحقیقات انجام شده.. 130

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق :.. 134

3-1-وزندهی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 135

3-2-مقداردهی معیارهای موثردر جانمایی موج شکن در مناطق ساحلی استان گیلان.. 136

3-3-بکارگیری معیارهای جانمایی موج شکن در مدل تاپسیس.. 149

فصل چهارم : نتایج

نتایج:.. 163

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری:.. 164

منابع و مآخذ:.. 166

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول( 1-1): سهم واحدهای طبیعی تشکیل دهنده استان گیلان.. 9

جدول(1- 1): منطقه بندی مناطق ساحلی دریای خزر در استان گیلان   22

جدول( 1-2 ): جانمایی موج شکن ها.. 75

جدول(1-3): وضعیت مورفودینامیکی ساختارهای رسوبی بستر سواحل جنوبی دریای خزر.. 85

جدول (1-4) وضعیت عوارض مورفودینامیکی در ناحیه بخش خشک ساحل. 86

جدول شماره (1-5): فراوانی زمانی سیستمهای اثر گذار بر سواحل جنوبی دریای خزر.. 104

جدول شماره (1-6): منشأ و فراوانی سامانه های مؤثر بر ترازهای توفانی سواحل جنوبی دریای خزر.. 105

جدول شماره (1-7): ویژگی های عمده تراز توفانی، فراوانی سامان ههای مؤثر و ویژگی های مسیرحرکتی در هریک از خوشه ها.. 108

جدول (1-8) : سرعت جریانات دریایی m/m در خزر جنوبی سرعت میانگین و حداکثر جریان آب و جهت آن در شمال انزلی.. 119

جدول 3-1-مقادیروزنی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. 135

جدول( 3-2): مقدار معیار شیب بستر (ماهیت منفی).. 136

جدول(3-3): مقداری معیار طوفانی بودن دریا (ماهیت منفی).. 136

جدول (3-4): مقدار معیار ارتفاع موج دریا (ماهیت منفی).. 137

جدول (3-5): مقداری معیار جریانهای دریایی (ماهیت منفی).. 137

جدول( 3-6): مقدار معیار شدت باد (ماهیت منفی).. 138

جدول(3- 7): مقدار معیار شرایط پی و جنس خاک بستر دریا (ماهیت مثبت)   138

جدول (3-8): مقدار معیار میزان رسوبات ساحلی (ماهیت منفی).. 139

جدول (3-9) :مقداری معیار دسترسی به مصالح ساختمانی (ماهیت مثبت)   139

جدول( 3-10): مقدار معیار کاربری موج شکن (ماهیت مثبت).. 140

جدول (3-11) : مقدار معیار عوامل اقتصادی و سیاسی (ماهیت مثبت)   140

جدول (3-12): مقدار معیار اثرات زیست محیطی و اکوتوریسم (ماهیت منفی).. 141

جدول( 3-13):مقدار معیار محدوده بندر وتعداد و ابعادو سهولت تردد کشتیها (ماهیت مثبت).. 141

جدول (3-14) : معیار توسعه آتی بندر (ماهیت مثبت).. 142

جدول(3-15): مقدار معیار هزینه تعمیر و نگهداری (ماهیت منفی)   142

جدول(3-15): مقدار معیاراستفاده تفریحی از بنادر و موج شکنها (ماهیت مثبت).. 143

جدول(3-17): مقدار معیار احتمال لایروبی آتی محوطه بندری (ماهیت منفی).. 143

جدول(3-18) : مقدار معیار وجود بندرگاههای مجاور (ماهیت منفی)   144

جدول( 3-19) : مقدار معیار میزان بالاامدگی دریاsetupوپیشروی موج در ساحلrunup (ماهیت منفی).. 144

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:32 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهـر

 

 

دانشکده­ی فنی و مهندسی- گروه عمران

 

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  « M.Sc»

گرایش: راه و ترابری

عنوان:

متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

استاد راهنما:

دکتـرحمید شیرمحمدی

استاد مشاور:

دکتـراسفندیار مردانی

 

زمستان  1393

چکیده

آنالیز ترافیک یک جزء ضروری و پیچیده­ سیستم های حمل­و­نقل است. برای انجام این تحلیل‌ها، ابزارهای آنالیز مختلفی وجود دارد که هر کدام  بر اساس یک نیاز خاص طراحی شده‌اند. این ابزارها به طور کلی در محدودیت­ها، قابلیت‌ها، متدلوژی، نیازهای ورودی و خروجی متفاوت هستند. هدف از متدلوژی انتخاب ابزارهای آنالیز ترافیک، کمک به مهندسان ترافیک، طراحان، و متخصصان عملیات ترافیکی در انتخاب نوع صحیح ابزار آنالیز ترافیک برای تسریع عملیات است. هدف دیگر، کمک به ایجاد ثبات‌ و یکنواختی تحلیل­ها در سراسر بخش‌های حمل‌ونقل دولتی و آژانس‌های حمل‌ونقل فدرالی/ منطقه­ای / محلی می­باشد. انتخاب ابزارهای مناسب آنالیز ترافیک برای یک پروژه­، نیاز به قضاوت، بینش و دانش دارد که تنها از سال‌ها تجربه و برنامه­های کاربردی بدست می­آید.

در حال حاضر یک سیستم خبره وجود دارد که کار را به طور قابل ملاحظه­ای ساده­تر می­کند. با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد ویژگی‌های کلیدی پروژه، سیستم خبره نوع ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک را برای رسیدن به پاسخهای روشن ،کامل و سازگار که برای تصمیمات سرمایه گذاری حمل­و­نقل در جامعه ضروری است را پیشنهاد می دهد.

 

کلمات کلیدی: حمل و نقل، متدلوژی، تجزیه و تحلیل، ترافیک، سیستم خبره

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صورت جلسه دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ج

تقدیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………د

سپاسگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….و

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ز

فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ط

فهرست جدول ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ی

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 کلیات 2

1-2  بیان مساله اساسی تحقیق 2

1-3  سوال تحقیق 3

1-4  فرضیه‌ها 3

1-5  اهداف مشخص تحقیق 3

1-6 اهداف کاربردی 4

1-7  روش تحقیق 4

1-8  متغیرهای مورد بررسی 4

1-9  ساختار پایاننامه 5

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7

2-1 مقدمه 8

2-2 مدل‌های شبیه‌سازی 8

2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی 9

2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک 11

2-4-1 نرم‌افزار  VISSIMو  VISUM 11

2-4-2 نرم‌افزار  TRANSCAD 12

2-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC  12

2-4-4 نرم افزار شبیه ساز 12

2-4-5 نرم افزار NETSIM  13

2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM 13

2-4-7 نرم افزار  GETRAM 15

2-4-8 نرم افزار  SYNCHRO 15

2-4-9 نرم افزار  AIMSUN NG 16

2-4-10 معایب علم شبیه سازی 26

فصل سوم: مواد و روش‌ها 27

3-1  مقدمه 27

3-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک 29

3-3 طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک 32

3-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی 32

3-3-2 مدل تقاضای سفر 33

3-3-3  ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) 34

3-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک 34

3-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک 35

3-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی 36

3-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی 36

3-4 مقایسه HCM و شبیه سازی 37

3-4 -1 بررسی اجمالی روش HCM 38

3-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های  HCM 38

3-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی 39

3-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) 40

3-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM 41

3-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک 42

3-5-1 زمینه تحلیلی 44

3-5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها 47

3-6 روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک 70

3-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب 70

فصل چهار: بحث و نتایج 80

4-1 مقدمه 81

4-2  مشخصات محدوده طرح 82

4-3  پاسخگویی به مسافر 86

4-4  اندازه گیری عملکردها 86

4-5  استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح 87

4-6  الزامات اجرای طرح (برنامه ها) 89

4-7  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی 91

4-8  هزینه سرمایه گذاری ابزارها 92

4-9  ویژگیهای سیستم 95

4-10  مرکز کنترل 96

4-11  ثبت وقایع 98

4-12  مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه 99

4-13  ارزیابی پروژه 100

4-14   زمینه و اهداف پروژه 100

4-15  مرحله پیاده سازی 102

4-15-1  تعریف کردن چارچوب  پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه 103

4-15-2  اختصاص دادن اوزان  به زیرمجموعه معیارها 103

4-17  بحث و بررسی نتایج 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 117

5-1 مقدمه 118

5-2 نتیجه گیری 118

5-3 پیشنهادات 119

مراجع 120

 

فهرست شکل ها

 

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:30 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست¬محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش مهندسی رودخانه

 

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه­ای

(مطالعه موردی: آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه­های قمرود)

 

 

دی ماه، سال 1392


چکیده

کمبود منابع آبی و کیفیت نامناسب آب شرب شهر قم با توجه به پیش­بینی گرمتر شدن اقلیم و افزایش بیرویه جمعیت و همچنین عدم وجود منبع آبی قابل اتکا در محدوده این استان، ضرورت انجام طرح انتقال آب مورد نیاز شهر قم از سرشاخه­های غربی دز به قمرود را آشکار می­سازد. در این تحقیق، با جمع­آوری داده­ها و اطلاعات و انجام مطالعات کتابخانه­ای و میدانی، وضعیت موجود محیط­زیست منطقه بررسی و به منظور بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی در فازهای اجرایی و بهره­برداری از پروژه بر محیط­زیست محدوده مطالعات، کلیه فعالیت­ها در هر دو فاز شناسایی و ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) این طرح صورت پذیرفته است. جهت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) این طرح از روش ماتریس ایرانی استفاده شده و ماتریس ارزیابی اثرات طرح تشکیل و اثرات و پیامدهای عمده مثبت و منفی تجزیه وتحلیل شده و با ترسیم نمودار، درصد فراوانی آن­ها بررسی می­شود. نتایج مطالعه نشان می­دهد که پروژه بدون نیاز به راهکارهای اصلاحی و طرح­های بهسازی تایید می­گردد.

کلمات کلیدی

ارزیابی اثرات زیست­محیطی، ماتریس ایرانی، انتقال آب بین حوزه­ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی……………………………………………………………………………………………..14

1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی………………………………………………………………………………………………15

1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب……………………………………………………………………………………………………..17

فصل دوم: سوابق مطالعاتی

2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان………………………………………………………………………………….20

2-2- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران…………………………………………………………………………………..22

2-3- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان……………………………………………………………………………23

2-3-1- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی…………………………………………………………………………………..23

2-3-2- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی…………………………………………………………………………………..26

2-4- سوابق مطالعاتی طرح­های انتقال آب و ارزیابی زیست­محیطی آن­ها در ایران و جهان……………………………….27

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- اهداف، نیازها و ضرورت­های طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………30

3-2- قوانین، مقررات و آیین­نامه­های زیست­محیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………31

3-2-1- قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………..31

3-2-2- آیین نامه­ها………………………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-3- معیارهای یونسکو در مورد طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای………………………………………………………….32

3-3- موقیت مکانی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………33

3-4- مشخصه­های مکانی و فنی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………34

3-5- ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به قم…………………………………..39

3-6- انتخاب روش ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………..40

3-6-1- ماتریس ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………..42

3-7- تعیین محدوده­های مطالعاتی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………………………………45

3-8- وضعیت موجود محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………50

3-9- وضعیت موجود محیط­زیست بیولوژیکی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………….52

3-10- وضعیت موجود محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………….52

3-10-1- ویژگی­های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………53

۳-10-2- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری…………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

4-1- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………..58

4-1-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………58

4-1-2- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………………….59

4-2- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی………………………………..61

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:28 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا

 

گروه عمران

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران(M.Sc)

 

گرایش : سازه

 

عنوان : محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون

 

استاد راهنما :

دکتر مهدی شاهرخی

 

استاد مشاور :

مسعود شفیعی

بهمن1392

چکیده

 

در این تحقیق کاهش سختی خمشی تکیه گاه‌های سیستم حاصل از ترکیب تیر با فرمول بندی تیر اولر برنولی و سیستم یک درجه آزادی جرم و فنر بصورت تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستم جرم و فنر دارای مشخصات فیزیکی معلوم و محل قرار گیری معلوم است . ابتدامسئله ارتعاش آزاد برای تیر بدون در نظر گرفتن جرم وفنر مورد بررسی قرار گرفته و شکل مدهای ارتعاش به دست آمدند و برای حل کل سیستم از روش‌های کلاسیک تئوری ارتعاشات استفاده شده است.باتوجه به معادلات نهایی حاصل(که در آن فرکانس طبیعی وسختی تکیه گاه‌ها وجود دارند) با داشتن فرکانس‌ها و با پیگیری حل معکوس مسئله پارامتر سختی خمشی تکیه گاه محاسبه می‌شود.حل نهایی بدست آمده با استفاده از روش اجزإ محدود صحت سنجی شده است.مقایسه نتایج روش پیشنهادی و روش اجزإ محدودتطابق بسیار مناسبی را نشان می‌دهند.پس از حل به روش اجزاء محدود با استفاده از فرکانس‌های بدست آمده از روش اجزإ محدود حل معکوس پیگیری شده است.

 

 

کلید واژه‌ها : ارتعاش آزاد ، کاهش سختی تکیه‌گاه، سیستم دو درجه آزادی ، تیر اولربرنولی، حل معکوس.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

فصل 1-  مقدمه 1

1-1- پیشگفتار 2

1-2- تاریخچه مطالعات 4

فصل 2- حل مستقیم 7

2-1- معادلات ارتعاش تیر اویلر- برنولی 8

2-1-1- بحث و بررسی درستی روابط ارایه شده 13

2-1-2- آزمون همگرایی در مدلهای عددی 13

2-2- معادلات ارتعاش برای سازه دو درجه ازادی 22

2-2-1- روش سه قطری در زیر سازه های سری]40و3[ 23

2-2-2- تعیین جرم و سختی تیر 29

2-2-3-      بررسی درستی روابط ارایه شده سیستم دو درجه آزادی 30

فصل 3- حل معکوس سازه 43

3-1- پیشگفتار 44

3-2- روش حل 44

فصل 4- نتیجه‌گیری و راهکارهای قابل انجام در ادامه تحقیقات 48

4-1- پیشنهادات برای ادامه‌ی تحقیقات در حوزه‌ی شناسایی مشخصات سیستم‌ها 49

 

 

فهرست شکلها

 

 

شکل ‏2‑1 تیر ساده با دو فنر پیچشی در دو انتها 10

شکل ‏2‑2 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع  ( )،  ( )،     ( ) ،  ( ) 16

شکل ‏2‑3 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع  ( )،  ( )،     ( ) ،  ( ) 19

شکل ‏2‑4 شکل مودهای 1و2 برای نسبتهای مختلف طول به ارتفاع  ( )،  ( )،     ( ) ،  ( ) 22

شکل ‏2‑5سازه کلی متشکل از دو سیستم یک درجه آزادی 23

شکل ‏2‑6 سازه هم ارز بصورت دو جرم و فنر متصل بصورت سری 24

شکل ‏2‑7 زیر سازه های سری 25

شکل ‏2‑8سیستم دو درجه آزادی الف : تیر با جرم و سختی و  در مورد دلخواه ب : سیستم جرم و فنر با جرم و سختی و 28

 

 

فهرست جداول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:27 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

 

 

 

نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توام
کربناسیون و نفوذ یون کلراید

 

 

 

مردادماه 1392


فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فصل اول 1

1- مقدمه 1

1-1- مقدمه و اهمیت موضوع 1

1-2- ضرورت انجام تحقیق 1

1-3- اهداف پایان نامه 3

1-4- چارچوب پایان نامه 3

فصل دوم 5

2- مروری بر ادبیات فنی 5

2-1- مقدمه 5

2-1-1-……………………………………………………………. ساختار بتن 7

2-1-2-………………………………………… ساختار فاز سنگدانه 7

2-1-3-………………………. ساختار سیمان خمیر هیدراته 7

2-1-4-…………….. مواد جامد در خمیر هیدراته شده 8

2-1-5- فضاهای خالی در خمیر سیمان هیدراته شده 9

2-1-6-……………………….. فضاهای بین لایه ای در C–S–H 9

2-1-7-…………………………………………………….. فضاهای مویینه 10

2-1-8-……………………………………………………….. حباب های هوا 10

2-1-9-…………………………………………………….. آب بین لایه ای 11

2-1-10-……………………………………………………………………. مقاومت 11

2-2- نفوذ یون کلراید 13

2-2-1- مکانیزمهای انتقال یون کلرید و عوامل مؤثر بر آن 14

2-3- کربناسیون 17

2-3-1-… فرآیند شیمیایی- فیزیکی کربناتاسیون 18

2-3-2- عوامل موثربر فرآیند کربناتاسیون بتن 18

2-3-3- تاثیر عوامل خارجی (شرایط محیطی) بر کربناتاسیون بتن 26

2-3-4- تاثیرشرایط اجرایی بر کربناتاسیون بتن 29

2-3-5-…………….. تاثیر کربناتاسیون بر خواص بتن 31

2-4- تاثیر کربناتاسیون بر یون کلرید 33

2-4-1- تاثیر کربناتاسیون بر مقیدسازی یون کلرید 33

2-4-2- پدیده توام کربناسیون و نفوذ یون کلراید 34

2-4-3-………………………………………………………… بررسی پدیده 34

2-4-4- انواع مدل های تاثیر توامان کربناسیون و نفوذ یون کلراید 38

2-4-4-4-……………………………………… مدل song و همکاران 40

2-4-5- رفتار کربناسیون و نفوذ کلراید به طور همزمان 41

فصل سوم 43

3- مصالح، روش های ساخت و آزمایش ها 43

3-1- مقدمه 43

3-2- دوده سیلیس 43

3-2-1-…………………………………. مواردمصرف دوده سیلیس 44

3-2-2-…………….. اثر واکنش پوزولانی دوده سیلیس 44

3-2-3-……………….. میزان حرارت زایی دوده سیلیس 44

3-3- مشخصات مصالح مصرفی 45

3-3-1-………………………………………………………………………. سیمان 45

3-3-2-…………………………………………………………………. سنگدانه 45

3-3-3-……………………………………………………………………………… آب 46

3-3-4-………………………………………………… فوق روان کننده 46

3-4- ساخت و عملآوری آزمونههای بتنی 47

3-4-1-………………….. طرح اختلاط نمونه آزمایشگاهی 47

3-4-2-………………………………………………………………. ساخت بتن 51

3-5- آزمایش های فیزیکی 55

3-5-1-……………….. آزمایشهای تعیین نفوذ کلراید 55

3-5-2- آزمایشهای خواص مکانیکی و نفوذ‌پذیری بتن 56

3-6- آزمایشهای صورت گرفته در آزمایشگاه 56

3-6-1- آزمایش تسریعشده نفوذ یون کلرید در بتن(RCPT) 56

3-6-2- آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی به روش ونر 59

3-6-3-…………………………………………………….. مقاومت فشاری 61

3-4-6-…………………………………. آزمایش جذب آب موئینه 62

3-6-5-………………………………. تعیین عمق کربناتاسیون 62

3-6-6-……………….. تعیین میزان نفوذ یون کلراید 63

فصل چهارم 65

4- توسعه دستگاه 65

4-1- مقدمه 65

4-2- لوازم استفاده شده در ساخت دستگاه 66

4-3- هدف ساخت دستگاه 66

4-4- اجزاء دستگاه 68

4-4-1-……………………………………………… شمای کلی دستگاه 68

4-4-2-…………………………………………… طراحی مدار فرمان 76

4-4-3-……………………………………… رگولاتور و فشار شکن 77

4-4-4- پیچ های کنترل کننده سطح آب توسط فلوتر 78

4-4-5-……………………………… صافی – پمپ آب – یکطرفه 79

4-4-6-…………… غلظت سنج، رطوبت سنج و دما سنج 81

4-4-7-…………………………………………… دستگاه رطوبت گیر 83

4-5- نحوه کار با دستگاه 83

فصل پنجم 95

5- نتایج آزمایشها و تجزیه و تحلیل آن ها 95

5-1- مقدمه 95

5-2- مقاومت فشاری نمونهها 95

5-3- آزمایش تسریعشده نفوذ یون کلرید در بتن (RCPT) 96

5-4- آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی به روش ونر 97

5-5- آزمایش جذب آب موئینه 98

5-5-1-………………………………. تعیین عمق کربناتاسیون 99

5-6- تعیین میزان نفوذ یون کلراید 100

5-7- مقایسه نتایج آزمایشها 101

5-7-1- بررسی اثر کربناسیون و نفوذ یون کلراید در مقاومت فشاری بتن 101

5-7-2-…………………………………………… بررسی جذب موئینه 106

5-7-3-………………………………. بررسی مقاومت الکتریکی 108

5-7-4- بررسی آزمایش تسریع شده نفوذ یون کلراید 110

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 22 تير 1395ساعت 11:25 توسط مدیر سایت  |