پایان نامه های کارشناسی ارشد

در این وبلاگ تکه هایی از متون پایان نامه ها درج می شود برای تهیه متن کامل آن با فرمت ورد می توانید به سایت www.elmyar.net مراجعه کنید

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

نکته ی بارزی که در این زمینه وجود دارد این است که معضل کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست فقط با نگهداری آنان در محیط های امن حل نمی شود. این کودکان امروز نیازمند آموزش و در آینده نه چندان دور نیازمند داشتن شرایط محیطی مناسب برای ورود به […]

نکته ی بارزی که در این زمینه وجود دارد این است که معضل کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست فقط با نگهداری آنان در محیط های امن حل نمی شود. این کودکان امروز نیازمند آموزش و در آینده نه چندان دور نیازمند داشتن شرایط محیطی مناسب برای ورود به جامعه هستند و باید بستر مناسبی برای حضور آنان در جامعه فراهم آید و موانع ورود آنان به جامعه از میان برداشته شود و این امر هم نیازمند فرهنگ سازی است که جامعه بتواند بی دغدغه با این مسئله کنار بیاید. در غیر این صورت جامعه با مشکلات تازه ای روبرو خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 تحلیل فقهی و

 بررسی پیشینه تاریخی فرزندخواندگی

 

 

 

 

در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزندخواندگی مورد پذیرش و مرسوم بوده است خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقادی که زرتشتیان در مورد فرزندخواندگی داشتند و فرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدر و فرزندی را بر آن حاکم می دانستند نهاد فرزندخواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است چنانکه گفته شد پسر جنبه مذهبی داشته و جز سنت مذهبی محسوب می شود فرزندان پسر وظیفه ادا مراسم و تکالیف مذهبی بعد از فوت پدر را به عهده داشتند و کسانی که فرزند نداشتند فرزند خوانده تعیین می نمودند.[1]

بنا بر تعریف یاد شده، فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی پذیرندگان بود و انتساب وی به خانواده ی جدید امری کاملاً مجازی خواهد بود که بر اساس یک رابطه حقوقی می باشد.

در تعریف دیگر بیان شده است که فرزندخواندگی به فرایندی اطلاق می گردد که شخص یا اشخاصی بالغ تقبل سرپرستی کودکانی را عهده دار شوند که در حقیقت والدین حقیقی آنها نیستند اما با توجه به قانون، والدین آنها محسوب می گردند.

در کتب فرانسوی نیز حقوقدان فرانسوی معمولاً فرزندخواندگی را این چنین تعریف می نمایند: در نسب به واسطه ی فرزندخواندگی، برخلاف نسب ناشی از ولادت یک نوع نسب منحصراً قضایی است که بر یک رابطه معنوی و روانی استوار است نه یک رابطه خونی و بیولوژیک.

از بررسی پیشینه ی تاریخی فرزندخواندگی از جهت سابقه رسیده تاریخی آن می توان به زمان متعدد تقسیم کرد و در هر دوره نمونه هایی را بیان نموده و نحوه برخورد در هر دوره با کودکان بی سرپرست و قوانینی که برای آن از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی بررسی چگونه برخورد با مسئله فرزندخواندگی بپردازیم.

3-1- فرزندخواندگی قبل از اسلام:

در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزندخواندگی مورد پذیرش و مرسوم بوده است خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزندخواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است چنان که گفته شد پسر جنبه مذهبی داشته و جز سنت مذهبی محسوب می شود فرزندان پسر وظیفه ادا مراسم و تکالیف مذهبی بعد از فوت پدر را به عهده داشتند و کسانی که فرزند نداشتند و فرزند خوانده تعیین می نمودند.[2]

زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آموزش و عبور از پل مزبور فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند.

مطلب مشابه :  پایان نامه پایان کودکی از نظر حقوق ایران و بین الملل - فروش پایان نامه

در ایران سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود نخست فرزند خوانده انتخابی و آن فرزند خوانده ای بود که پدر و مادر خوانده فاقد فرزند در زمان حیات خود او را به فرزندی می پذیرفتند. دوم فرزند خوانده قهری زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایی بود که آن متوفی برادر یا پسری نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهری فرزند خوانده متوفی محسوب می گردید. سوم فرزند خوانده ای که ورثه متوفای بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب می کردند فرزند خوانده از هر نوع که بود به قائم مقامی متوفی مراسم مذهبی را انجام می داد و تمام اختیارات و قدرت متوفی به فرزند خوانده وی انتقال یافت.

قرآن به عنوان یک منبع معتبر نشان می دهد که فرزندخواندگی در میان اقوام گذشته مرسوم بوده است:

«و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی برامما تعبدون مزخرف». و به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت: من از آنچه شما می پرستید بیزارم آذر عمو یا همسر پدر حضرت ابراهیم بود که به نام پدر، خوانده شده است، چرا که حضرت ابراهیم را به فرزندخواندگی گرفته بود. در آیه 12سوره یوسف آمده است که عزیز مصر حضرت یوسف را خریداری و به همسرش سفارش کرد که مقامش را بسیار گرامی بدارد که این غلام (پسر) امید است به ما نفع بخشد یا او را به فرزندی بگزینیم. قرآن در ضمن بیان داستان تولد حضرت موسی نیز ذکر می کند که فرعون به پیشنهاد آسیه موسی را به فرزندخواندگی خود می گیرد.[3]

در ادیان الهی همچون مسیحیت و یهودیت فرزندخواندگی به چشم می خورد: «در عهد عتیق به فرزندخواندگی اشاره چندانی نشد است در احکام شرعی در مورد آن به چشم نمی خورد که بتوان از آن به سنت فرزندخواندگی در میان قوم یهود و مسیح پی برد و در زبان عبری نیز این عمل –فرزندخواندگی- از هیچ از واژه و اصطلاحی برخوردار نیست. می توان دلیل این امر را وجود راه حل های دیگر برای مسئله نازایی در میان اسرائیلیان دانست که چند همسری و ازدواج با برادر شوهر نیاز به فرزندخواندگی را کاهش می داد و اصل حفظ ملک در میان اعضای تبیله باعث می شد که به راه حل فرزندخواندگی پرداخته نشود.

مطلب مشابه :  پژوهش هایی در حوزه ی ذهن آگاهی و صبر

ریشه فرزندخواندگی در عهد جدید را نباید از قوانین روم دانست، زیرا در این قوانین هدف اصلی از گرفتن فرزند خوانده تداوم نسل والدینی بود که شخصی را به فرزندی می پذیرفتند، ولی ریشه فرزندخواندگی در عهد جدید را باید از رسوم نوایین یهودیت دانست که امتیازات خانوادگی را به فرزند خوانده انتقال می داد و هدف و نتیجه از آن تغییر جایگاه در موقعیت فرد (فرزند خوانده) بود از بندگی به پسر خواندگی به گونه ای که ما لفظ فرزندخواندگی را در جاهای مختلف می بینیم، مانند: فرزندخواندگی به عنوان رابطه ای مبتنی بر فیض، به گونه ای تلویحی در نوشته های یوحنا درخصوص «فرزند شدن» و در اعطای مجدد حقوق کامل خانوادگی به پسرگمشده ودر کاربرد و مکرر عنوان پدر برای خدا از سوی عیسی.

تبنی (فرزندخواندگی) در عصر جاهلیت نیز معمول بود. که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می کردند و آن را پسر خود می خواندند و به دنبال این نام گذاری تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت، برای وی قائل می شدند، از پدر خوانده ارث می برد و پدر خوانده نیز وارث او می شد، و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود.

3-1-1-فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام:

فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام باید بیان نمود که شریعت اسلام فرزندخواندگی را به مفهومی که اعراب دوره جاهلیت از آن اراده می کردند و فرزند خوانده (دعی) را از همه مزایای فرزند حقیقی برخوردار می نمودند، منسوخ و باطل گردانید. نفی فرزندخواندگی در دین مبین اسلام به داستان «زیدبن حارثه» از قبیله «بنی عبدود» مربوط می شود.

[1] کاتوزیان، ناصر،1379 ش، دوره مقدماتی حقوق خانواده، ص453، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، پائیز.

[2] همان، ص453.

[3] سوره قصص، آیات 9-7.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:13 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه : تاثیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر رابطه‌ همسران

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : یکی از مشخصه های اصلی عصر اطلاعات، استفاده از بزرگ راه های اطلاعاتی است که از اینترنت به عنوان مهم ترین آن ها یاد می شود. در اینترنت این امکان برای انسان ها فراهم می شود تا بتوانند با وجود حضور فیزیکی در مکان […]
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:13 توسط مدیر سایت  | 

خرید فایل پایان نامه : نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش -متن کامل

نظریه رهبری تحول آفرین[1] توسعه­های اخیر در نظریه­های رهبری، از نظریه­های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیرمتعارف فرض می­کرد و پیروان را وابسته به رهبری می­دانست، به سمت نظریه­های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می­کنند، انتقال یافته است (Kark et […]

نظریه رهبری تحول آفرین[1]

توسعه­های اخیر در نظریه­های رهبری، از نظریه­های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیرمتعارف فرض می­کرد و پیروان را وابسته به رهبری می­دانست، به سمت نظریه­های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می­کنند، انتقال یافته است (Kark et al., 2003).

ریشه پارادایم رهبری تحول آفرین به قرن شانزدهم، زمانی که تحقیقاتی در مورد پادشاه توسط ماکیاول[2] صورت پذیرفت برمی­گردد. ماکیاول ویژگی­ها و رفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه کرد؛ از نظر وی، رهبر کسی است که برای به دست آوردن اهداف متعالی، رهبری دیگران را جهت داده و حمایت می­کند. در اوایل قرن نوزدهم، وِبر[3] تعریفی مشابه ماکیاول از رهبری بیان کرد، وی رهبری را به عنوان منبع نفوذ در دیگران قلمداد کرد. ویژگی­های شخصیتی که وِبر مورد حمایت و تأکید قرار داده بود کاریزما نامیده می­شد. تعریف ریشه­ای کاریزما، آن را برابر با یک استعداد الهی با قدرتی بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفاداری می­باشد بیان می­کند. توصیف کاریزما دقیقاً به نفوذ و برانگیختن پیروان و ایجاد یک بصیرت و بینش در آنان بستگی دارد که به عنوان یکی از عناصر کلیدی رهبری تحول آفرین به شمار می­آید. دیگر نظریه­پردازان رهبری مثل هاوی و بس[4]، کاریزما را به عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول آفرین تعریف کرده­اند (آغاز،1384، ص10).

مفهوم اولیه رهبری تحول آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرآیندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه سوق می­دهند، تعریف کرد. این رهبران سعی می­کنند خصوصیات اخلاقی و ایده­آل­های متعالی مانند آزادگی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه خصوصیات پستی مانند ترس، حرص، حسادت و تنفر. در ارتباط با نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو[5]، این نظریه بر تقویت نیازهای سطح بالاتر پیروان تأکید می­ورزد. از نظر برنز، رهبری تحول آفرین توسط هرکس با هر موقعیت در سازمان قابل پیاده شدن است. در این نوع رهبری، افراد می­توانند بر همتایان و مافوق­ها مانند زیردستان اثرگذاری داشته باشند (یوکل، ترجمه از کلی و قنبری، 1382، ص496).

مطلب مشابه :  سازگاری با استرس چگونه صورت می گیرد؟

برنز توجه خود را به ماهیت روابط متعامل رهبران و پیروان جلب نمود. او مطالعه رهبری را به سمت پویایی­های تعارض و قدرت، اهداف جمعی، تغییر واقعی عمدی و اهمیت مبنای اخلاقی رهبری و پیروی کشانید و سپس دو نوع مدل رهبری را مطرح نمود: تبادلی و تحول آفرین (Magliocca & Christakis, 2001). از نظر وی نوع رایج­تر آن، رهبری تبادلی[6] می­باشد که شامل مبادله مشوق­ها و پاداش­ها توسط رهبر جهت جلب حمایت از جانب پیروان می­باشد، هدف این نوه رهبری، توافق بر سر مجموعه­ای از اعمال است که اهداف مجزا و فوری رهبر و پیروان، هر دو را برآورده سازد. اما هدف رهبری تحول آفرین فراتر از ارضاء نیازهای فوری می­باشد؛ رهبر تحول آفرین در جستجوی انگیزه­های بالقوه در پیروان است. در اینجا هدف جلب توجه پیروان به نیازهای برتر و تبدیل منافع فردی به منافع جمعی می­باشد.

بس، براساس نظریه برنز در مورد رهبری تحول آفرین، نظریه جدیدی را ارائه نمود. بس، رهبر تحول آفرین را به عنوان کسی که پیروان را توانمند می­سازد و به آنها در جهت عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه می­دهد و آنها را تشویق به پیروی از اهداف دسته جمعی به جای منافع شخصی تعریف می­نماید (Kark et al., 2003).  رهبری تحول آفرین بر طبق مدل برنارد بس بر اساس چهار عامل نفوذ آرمانی[7]، ترغیب ذهنی[8]، انگیزش الهام بخش[9]، و حمایت­های توسعه­گرا[10] تحقق می­یابد. شکل شماره­ی (2-1) عوامل رهبری تحول آفرین را به صورت شماتیک نشان می­دهد:

[1]– Transformational Leadership Theory

[2]– Machiavel

مطلب مشابه :  تعریف صبر در تعالیم اسلامی

[3]– Weber

[4]– House & Bass

[5]– Maslow

[6]– Transactional Leadership

[7]– Idealized Influence

[8]– Inspirational Motivation

[9]– Intellectual Simulation

[10]– Individual Consideration

شکل 2 - 1 عوامل رهبری تحول آفرین (حسینی 1389)

شکل 2 – 1 عوامل رهبری تحول آفرین (حسینی 1389)

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:13 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ارشد: گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی -فروش فایل

شبکه ی اجتماعی موبایل مکانی است که افراد با علائق مشترک به وسیله ی تلفن های همراه یا تبلتشان با دیگران رابطه دارند. مانند شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب، شبکه های اجتماعی موبایل در اجتماعات مجازی قرار دارند. گرایش جدید وب سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، ایجاد […]

شبکه ی اجتماعی موبایل مکانی است که افراد با علائق مشترک به وسیله ی تلفن های همراه یا تبلتشان با دیگران رابطه دارند. مانند شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب، شبکه های اجتماعی موبایل در اجتماعات مجازی قرار دارند. گرایش جدید وب سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، ایجاد اپلیکیشن های موبایل برای دسترسی فوری و آنی کاربرانشان از طریق گوشی هایشان است. هر روزه بیشتر و بیشتر مرز میان وب و موبایل محو می شود. همان طور که اپلیکیشن های تلفن های همراه از سایت های شبکه های اجتماعی موجود برای ایجاد اجتماعات بومی استفاده می کنند، شبکه های اجتماعی نیز از خصوصیات و قابلیت های تلفن های همراه و در دسترس بودن آن ها بهره می گیرند. همان طورکه وب موبایل از تکنولوژی های اختصاصی موبایل و شبکه ها به دسترسی کامل به اینترنت تکامل یافته است. تمایز به انواع زیر تغییر یافته است:

 

 1. شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب برای دسترسی به موبایل از طریق مرورگرهای موبایل و نرم افزارهای کاربردی تلفن های هوشمند گسترش یافته است.

 

 1. شبکه های اجتماعی محلی موبایل با تمرکز بر استفاده از موبایل مانند اجتماعات موبایل، سرویس های مبتنی بر مکان و واقعیت افزوده نیازمند ابزارها و تکنولوژی های موبایل هستند. سرویس های مبتنی بر مکان، طبقه ای کلی از سرویس های سطح برنامه هستند که از اطلاعات مکان برای کنترل ویژگی ها استفاده می کنند. به این ترتیب، سرویس های مبتنی بر مکان، یک سرویس اطلاعاتی هستند و استفاده های زیادی در شبکه های اجتماعی امروزی به عنوان سرویس سرگرمی دارند که با تلفن های همراه و از طریق شبکه های موبایل قابل دسترسی اند و از اطلاعات موقعیت جغرافیایی تلفن های همراه استفاده می کنند. سرویس های مبتنی بر مکان، در زمینه های متعددی استفاده می شوند؛ مانند سلامت، جست وجوی اشیای داخلی، سرگرمی، کار و زندگی شخصی و… سرویس های مبتنی بر مکان، شامل خدماتی برای شناسایی مکان، شخص یا چیزها هستند؛ مانند پیدا کردن نزدیک ترین دستگاه خودپرداز به کاربر یا مکان تقریبی دوستان. سرویس های مبتنی بر مکان شامل سرویس های ردیابی خودرو هستند. این سرویس ها شامل سیستم های اعلام وضعیت هوای شخصی سازی شده و بازی های مبتنی بر مکان هستند. این سرویس ها مثال همگرایی ارتباطات هستند. نگرانی های فراوانی درباره ی سرویس های مبتنی بر مکان وجود دارد. پژوهش اخیر دانشگاه ام ای تی نشان داد که چهار نقطه ی زمانی-مکانی، زمان ها و مکان های تقریبی، برای مشخص کردن مکان 95 درصد از یک ونیم میلیون عضو در پایگاه اطلاعاتی کافی است. واقعیت افزوده نیز یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می کند. این عناصر براساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا داده های GPS است ایجاد می شود(همان، 9-8).
مطلب مشابه :  همسر دروغگو

 

2-2-5-سایت های شبکه های اجتماعی تلفن همراه:

 

به کاربران امکان ساخت پروفایل، ارسال و دریافت پیام به وسیله ی تلفن یا رایانه و بازدید از نسخه ی موبایل سایت را می دهد. مدل های مختلفی وجود دارد که توسط سایت های شبکه های مختلف اقتباس شده اند. بسیاری از این سایت ها، تمام ویژگی ها را در یک ویژگی منحصربه فرد دارند یا ویژگی خاصی که دیگر سایت ها آن را ندارند، اما عملکرد اصلی سایت دقیقاً شبیه دیگر سرویس هاست. تمام این سایت ها را براساس مدل های تجاری زیر می توان دسته بندی کرد:

 

 1. سرویس های دوست یابی: این سایت ها مشابه همتایان آنلاین خود هستند. کاربران یک پروفایل ایجاد می کنند و با پروفایل های دیگر به صورت آنلاین ربط داده می شوند.

 

 1. سایت های شبکه سازی: این سایت ها از شبکه سازی استفاده می کنند. بسیاری این سایت ها از پورتال های موبایل سایت های شبکه ی اجتماعی موفق مانند فیسبوک استفاده می کنند. آن ها تعداد زیادی از عملکردها شامل پست های چندرسانه ای، اشتراک گذاری پیام های فوری و… را عرضه می کنند. بسیاری از این سایت ها، تماس های بین المللی ارزان و امکانات پیام کوتاه را عرضه می کنند(رمضانی کوهینه، 1394: 1).

 

2-2-4- شبکه های اجتماعی پرکاربرد:

2-2-4-1- اینستاگرم(Instagram) : اینستاگرام شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدئو است که این امکان را به کاربران خود می دهد که عکس ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توئیتر، تامبلر و فلیکر به اشتراک بگذارند. یک ویژگی متمایز اینستاگرام محدود کردن عکسها به فرم مربع شبیه به عکس دوربینهای اینستماتیک کداک یا پولاروید است. کاربران همچنین می­توانند از فیلترهای دیجیتال برای عکسهایشان استفاده کنند. حداکثر زمان برای ویدئوهای اینستاگرام ۱۵ ثانیه می باشد. اینستاگرام به وسیله کوین سیستروم و مایک کریگر خلق و در اکتبر ۲۰۱۰ راه اندازی شد. سرویس به سرعت محبوبیت کسب کرد و به بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر تا آوریل ۲۰۱۲ و ۳۰۰ میلیون کاربر تا دسامبر ۲۰۱۴ رسید(دیسمریس[1]،2013: 3). اینستاگرام از طریق اپ استور اپل، گوگل پلی و فروشگاه ویندوز فون قابل دسترسی است. پشتیبانی این اپلکیشن برای آیفون، آی پد، آی پدهای تاچ و گوشی های آندروید برقرار می باشد. همچنین اپلیکیشن شخص ثالث اینستاگرام برای بلک بری ۱۰ و گوشیهای سیمبین نوکیا در دسترس است. فیس بوک در آوریل ۲۰۱۲، اینستاگرم را به مبلغ یک میلیارد دلار (بصورت نقد و سهام) خریداری کرد در سال ۲۰۱۳ اینستاگرام ۲۳٪ رشد کرد در حالیکه فیس بوک بعنوان کمپانی مادر تنها ۳٪ رشد را تجربه کرد. گفته می شود اگر اینستاگرام همین رشد را حفظ کند، از فیسبوک بزرگتر خواهد شد. کوین سیستروم، از بنیان گذاران اینستاگرام و مدیر عامل شرکت فست می گوید: این بزرگترین موجودیت در جهان خواهد بود(مورف[2]،2012: 3).

مطلب مشابه :  درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی در روان شناسی بالینی

2-2-4-2- تلگرام (Telegram) یک پیام رسان چندسکویی است که برای نسخه های کلاینت متن باز است. کاربران تلگرام می توانند پیام ها، تصاویر، ویدئوها و اسناد (همه انواع پرونده ها پشتیبانی می شود) خودویرانگر و رمزنگاری شده تبادل کنند. تلگرام رسماً برای اندروید و آی اواس (از جمله تبلت ها و دستگاه های بدون وای-فای) در دسترس است. کاربران نرم افزار امکان تبادل پیام، عکس، ویدیو و فایل تا حجم ۱٬۵ گیگابایت را دارند و انتشارابتدایی آن برای 2013 سال است(سایت شبکه اجتماعی تلگرام).

2-2-4-3– توییتر: (Twitter)  نوعی سرویس شبکه اجتماعی و میکروبلاگینگ آنلاین است که به کاربرانش امکان می دهد پست هایی متن محور تا ۱۴۰ کاراکتر را، معروف به توییتT بفرستند و بخوانند. توییتر را جک دورسی[3]در مارس ۲۰۰۶ ابداع و در ژوئیه همان سال راه اندازی کرد.این سرویس به سرعت محبوبیتی جهانی پیدا کرد، با بیش از ۱۴۰ میلیون کاربر فعال از سال ۲۰۱۲، که روزانه بیش از ۳۴۰ میلیون توییت پست و بیش از ۶ میلیون مورد جستار می کنند. توییتر را “پیامک اینترنتی” توصیف کرده اند. شرکت توییتر واقع در سان فرانسیسکو است و سرورها و دفاتر دیگری نیز در نیویورک دارد. سایت توییتر به عنوان یکی از ده سایت پربیننده جهان معرفی شده است. ابداع توییتر به یک “جلسه طوفان فکری یک روزه” میان اعضای هیئت مدیره شرکت “پادکستینگ اودِئو” بازمی گردد. در آن جلسه، دورسی طرح ارتباط هر فرد با یک گروه کوچک با استفاده از یک سرویس پیام کوتاه را مطرح کرد. اسم رمز اصلی پروژه برای این سرویس “twttr” بود. طراحان در ابتدا “۱۰۹۸۵” را برای شماره پیامک انتخاب کردند اما مدتی بعد برای “استفاده و به خاطر سپاری آسان تر” آن را به “۴۰۴۰۴” تغییر دادند.کار بر روی این پروژه در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۰۶، زمانی که دورسی هنگام راه اندازی twttr خود نخستین پیام توییتری را در ساعت ۹:۵۰ شب فرستاد، آغاز گردید. جک دورسی می گوید: خیلی تصادفی واژه توییتر (twitter) به ذهنمان خطور کرد که انتخاب خیلی خوبی هم بود. این واژه به معنای زنجیره کوتاهی از اطلاعات نامرتبط و صدای پرنده است. و محصول ما هم دقیقاً همین است. توییتر در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی دسترسی به مراتب راحت تر و سریع تری دارد و کاربران توییتر در کوتاه ترین زمان ممکن می توانند با ارسال توییت، آن را میلیون ها کاربر دیگر در سراسر جهان به اشتراک بگذارند.

[1]– DesMarais

[2]– Murph

[3]Jack Dorsey332

دسته بندی : داغ ترین ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:13 توسط مدیر سایت  | 

پایان نامه ارشد: بررسی نقش صمیمیت میان زوجین

رشد و تکامل شخصیت زوجین از آثار مهم ازدواج و برقراری روابط مشروع عاطفی و جنسی، کمال یابی معنوی و رشد شخصیت آن هاست کافی است بدانیم که در کلمات اولیای دین به تعدد به این موضوع تصریح شده است: زن و مرد با ازدواج نیمی از دین خود را […]

رشد و تکامل شخصیت زوجین

از آثار مهم ازدواج و برقراری روابط مشروع عاطفی و جنسی، کمال یابی معنوی و رشد شخصیت آن هاست کافی است بدانیم که در کلمات اولیای دین به تعدد به این موضوع تصریح شده است:

 • زن و مرد با ازدواج نیمی از دین خود را کامل می کنند
 • زن و مرد با ازدواج ارزش اعمال عبادی خود را به چندین برابر افراد مجرد می نمایند.
 • زن و مرد با ازدواج اخلاق و عفت خود را بهتر حفظ خواهند کرد (نوری طبرسی، ۱۳۷۸).
 • زن و مرد با ازدواج از آلودگی های جنسی و عاطفی و مفاسد اخلاقی نجات پیدا می کنند

مفسر شهید آیت الله مطهری به این موضوع اشاره دارد که انسان یک نوع کمال روحی دارد که جز با ازدواج و تشکیل خانواده و روابط و رفتار جنسی مشروع کسب نمی شود. ایشان افرادی را که از ازدواج سرباز زده و رفتار جنسی خود را مهار نموده اند را دچار نوعی نقص و خامی و عدم کمال می داند.

 

2-9-5- تربیت فرزند

رسول الله (ص) در تشویق افراد به ازدواج و تشکیل خانواده بر تولید نسل صالح تأکید می کند و آن را موجب افتخار خود می دانند. نسل سالم، کارآمد، موفق، کوشا، و توانمند از روابط سالم و مشروع جنسی و عاطفی زوجین پدید می آید. ارتباط معنا دار، هدفمند و زیبای زوجین بستر مناسبی را برای تولید و تربیت فرزندانی سالم و صالح فراهم می آورد.

در حقیقت فرزند، جلوه وحدت ثمره پدر و مادر است. قرآن کریم می فرماید: «همسران شما همچون کشتزارهای شما هستند، پس در آنها بکارید هر چه را می خواهید».

صاحب تفسیر «تنسیم» ذیل این آیه می گوید: «زنان برای بقای خود و تکثیر نسل بشر کشتزار مردانند[1]«. (سوره بقره، آیه 223) این آیه در بیان مسأله زناشویی و تولید نسل برای بقای نسل انسان مرد را همانند کشاورز بذرافشان و زن را همچون کشتزاری می داند که نطفه مرد در رحم او رشد می کند. و زن با تولید فرزند مایه بقای نسل آدمی است. پس هدف از آمیزش جنسی تنها لذایذ جنسی نیست بلکه لذت جنسی مزدی نقد برای تحمل زحمات طاقت فرسای تولید فرزند و پرورش آن است. [2]

 

2-10- روابط عاطفی و جنسی و نقش آن در استحکام خانواده

: در بررسی علل مشکلات خانوادگی که گاه خانواده ها را تا فروپاشی کامل جلو می برد به عوامل متعددی برمی خوریم که در گستره ای از مسائل روانی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و جسمانی قرار دارند. در میان این عوامل مسائل عاطفی و جنسی زوجین از نقش و تأثیرگذاری ویژه ای برخوردار است به طوری که به صورت معناداری ریشه خیلی از اختلافات زوجین ریشه در عدم ارضاء و تأمین مسائل عاطفی و جنسی آنها دارد. در روابط عاطفی و جنسی، عدم توجه به نیازهای یکدیگر، به نارضائی و اختلاف منجر می شود. عدم ارضای نیازهای عاطفی و جنسی به دلایل ناتوانی، بی میلی یا سرد مزاجی به روابط زوجین لطمه وارد می کند و زن و شوهر را دچار عصبانیت و دلسردی نسبت به همسر و زندگی می سازد و به تدریج موجب بروز رفتارهای پرخاشگرانه و در نهایت افسردگی می شود. مشکل ترین وضعیت برای افرادی است که همسرشان دچار سردمزاجی، بی میلی یا نوعی اختلال جنسی است. این افراد به دلیل ممنوعیت و شرایط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی، وابستگی به فرزندان و نگرانی نسبت به آینده به ناچار شرایط را با فشار تحمل می کنند.

گاه ایرادگیری از هم، نارضایتی از زندگی قهرهای طولانی، کوبیدن یکدیگر، تهدید به جدائی، ابراز خستگی و تمارض از عوارض برآورده نشدن نیازهای جنسی زن و شوهر است. ارضای نیازهای جنسی در خارج از محدوده خانه و خانواده، نیز عامل مهمی برای اختلافات زن و شوهر است که در جامعه ما نیز دیده می شود. در آیات وحیانی قرآنی و متون روائی وارده از حضرات معصومین (علیهم السلام) بر اهمیت روابط عاطفی و جنسی در نظام خانواده تأکید شده و مضرات قصور و کوتاهی هر یک از زوجین و یا ارضاء نیازهای جنسی خارج از محدوده خانواده را بیان و نقش این رفتارها را بر تشدید اختلافات ذکر نموده اند.

عدم آمادگی مرد و بروز رفتارهای نامناسب او در این زمینه، مشغولیت عاطفی مرد به نامحرمان و عدم توجه به نیازهای مناسب زن و نیز رفتارهای خلاف شرع در گفتار و حرکات زن که بار جنسی دارد چه در حد جزئی یا بیشتر، به روابط جنسی مناسب و مطلوب زن و شوهر آسیب زده و زمینه را برای مشکلات و فروپاشی خانواده فراهم می کند. (حر عاملی، 1104)

 

 

2-11- قرآن و شیوه های درمانی

شیوه های قرآن برای پیش گیری و رفع اختلاف از حیث روابط عاطفی و جنسی:

 1. ایجاد شناخت برای انتخاب همسر است. این جمله قرآن که؛ پاک ها به پاکان تعلق دارند و ناپاک ها به ناپاکان تعلق دارند.[3] (سوره نور، آیات 26 و 25). این آیه درواقع نوعی بینش دادن به افراد در انتخاب همسر شایسته و صالحه است و اگر جوان صالحی دختر ناصالح و ناپاکی را به همسری برگزیند او به قطع در روابط عاطفی و جنسی خود شکست خواهد خورد.
 2. دومین شیوه قرآن برای استحکام نهاد خانواده و رفع مشکلات جنسی زوجین (ارائه آموزش ها و مهارت های عاطفی و جنسی از طریق ارائه آیات قرآن) است.
مطلب مشابه :  پایان نامه استراتژی بهینه بازاریابی در بازاریابی الکترونیک -بازاریابی مبتنی بر دانش

* از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان دوستی و رحمت نهاد.[4] (روم، آیه 21)

*  و اوست خدایی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او بیاسائید.[5] (اعراف، آیه 189)

*  زنان برای شما لباسی هستند وشما برای آنها لباس هستید.[6] (بقره، آیه 187)

*  اساس ارتباط و معاشرت بین زوجین بایستی براساس معروف باشد.[7] (نساء،آیه 19/طلاق، آیه6)

*  تأمین نیازهای عاطفی و جنسی همسر از نظر ارزش معادل دشوارترین تکالیف دینی مرد است. (حرعاملی، 1104)

*  نگاه زن و شوهر به همدیگر با مهربانی موجب نشاط و بهبودی روابط می گردد. (علامه مجلسی)،  (شیخ حر عاملی، 1104)، (محدث نوری، 1408).

*  بکارگیری آداب در روابط عاطفی و خانوادگی با اظهار سلام و تحیت بر خانواده[8] (سوره نور، آیه 61 / سوره ابراهیم، آیه 23)

* نشستن مرد نزد خانواده از اعتکاف و عبادت در مسجد النبی نزد خدا محبوب تر است. (صادق احسان نقش، 1374).)

 1. سومین شیوه قرآنی در درمان و ساماندهی مشکلات عاطفی و جنسی زوجین (سلامت بخشی به روابط عاطفی و جنسی زوجین) است. از مهم ترین عوامل مؤثر در روابط عاطفی رضایت بخش بین زن و شوهر، رعایت حدود روابط زن و مرد نامحرم است.

مهار تماس های چشمی بین زن و مرد نامحرم[9] (سوره نور، آیات 30 و 31). مهار روابط کلامی بین زن و مرد نامحرم[10] (سوره فاطر، آیه 33). رعایت پوشش شرعی و پوشاندن زیبائی های زن از نامحرمان[11] (سوره نور، آیه 31).

وقتی زوجین از نگاه ها و روابط کلامی معنادار که حتی بار جنسی کم هم داشته باشد اجتناب نموده و حجاب و پوشش شرعی و پوشاندن زیبائی های خود را رعایت نماید زمینه برقرار روابط عاطفی و جنسی مطلوب و لذت بخشی را فراهم آورده اند. راهکارهای قرآن در مهار تماس های چشمی، لمسی، روابط عاطفی و حفظ پوشش شرعی موجب سلامت بخشی به روابط عاطفی و جنس زوجین می گردد.

 1. چهارمین شیوه قرآن در ساماندهی و درمان روابط عاطفی و جنسی زوجین (اصلاح رفتارهای زوجین در محیط خانه و خانواده) است.

*  مذمّت شدید پرخاشگری کلامی و غیرکلامی در محیط خانه و خانواده (شیخ حر عاملی، 1104).

*  مذمّت شدید بی اعتنائی به هم و کم محلی به یکدیگر زوجین در محیط خانه و خانواده (علامه مجلسی، 1104).

*  تأکید بر مدارا و مصالحه زوجین با یکدیگر (شیخ حر عاملی، 1104).

*  پذیرش عذرخواهی همسر و گذشت از خطاهای او (شیخ حر عاملی، 1104)

*  کنار زدن سوء ظن ها و حل سریع سوء تفاهم ها (شیخ حر عاملی، 1104)

اصلاح این گونه رفتارها توسط زوجین موجب تقویت محبت ها و روابط عاطفی مطلوب و جلوگیری از سردمزاجی و بی میلی جنسی می گردد.

 

2-12- قرآن و درمان نشوز زن و مرد

گاهی زوجین شیوه های چهارگانه قرآن برای روابط مطلوب عاطفی و جنسی را نادیده گرفته و اختلاف های آن ها تشدید می شود و به مرحله نشوز می رسد. در این جا به راه حل های درمانی قرآن برای نشوز زن و مرد می پردازیم.

نشوز:  از نظر حقوقی، نشوز به معنای عدم ایفای وظائف زناشویی هر یک از زوجین است. کلمه نشوز در قرآن در مورد زن و مرد به کار رفته و در هر مورد روش مناسبی برای حل مشکل بیان شده است. (سوره نساء / آیات 34 و 128).

اگر شرایط به گونه ای شود که زن در زندگی خانوادگی به وظائف خود از قبیل همراهی در روابط عاطفی و جنسی و هماهنگی با همسر در ورود و خروج از خانه عمل نکند و در امور خانواده ناسازگاری در پیش گیرد قرآن برای حل مسئله و بازگشت زن به زندگی خانوادگی و ایفای وظائف و برقراری روابط عاطفی و جنسی شیوه ای را در سه مرحله ارائه داده است که عمل به مرحله دوم یا سوم، مشروط به عدم تأثیر مرحله قبل می باشد. البته رفتار مرد باید به گونه ای باشد که شرایط به این حد نرسد. اگر مرد از در صمیمت و صداقت با همسر وارد شود و بخواهد با او کنار بیاید، مسئله ای در زندگی پدید نخواهد آمد (انصاریان، 1390). با وجود این، شیوه ای که برای حل اختلاف بیان می شود، بسیار منطقی و معقول است و عمل دقیق به آن در بیشتر موارد مشکل را حل می کند هر چه برداشت های نامناسبی از این راه حل میان خانواده های مسلمان دیده می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه سن کبر در جرایم تعزیری -پایان کودکی از نظر حقوق ایران و بین الملل

 

 

برای حل نشوز زن، قرآن کریم به سه مرحله اشاره دارد.

 • فعظوهن (سوره نساء / آیه 34)

الف) در این مرحله مرد از طریق ارتباط کلامی که شامل موعظه و نصایح دلسوزانه و راهنمائی مشفقانه است از زن بخواهد که به وظائف خود عمل کند البته نصیحت و موعظه بایستی با محبت و لحن دلنشین و از سر خیرخواهی و دلسوزی باشد و انگیزه های تشویق برای برقراری روابط را فراهم آورد.

ب) در این مرحله مرد بایستی در مقابله رفتار و گفتار نامناسب زن، مدارا کند و عواطف خویش را مهار سازد و رفتار نامناسب زن را با خوبی پاسخ دهد در این صورت آرام دشمنی و کینه زن به دوستی همراه با صمیمت و یکدلی تبدیل خواهد شد. هر چه در پیش گرفتن چنین رفتاری مستلزم صبر، ایمان و تقوا در مرد است. (فصلت / آیه 34 و 35)

ج) در این مرحله بایستی زن را متوجه پیمان محکمی که برای بنای خانواده بسته است نمود. پیمان محکمی که بین زن و شوهر برقرار شده و تضعیف آن از لحاظ عاطفی و شناختی، نامناسب است. (نساء / آیه 21)

2- واهجروهن فی المضاجع (نساء / آیه 34)

قطع روابط کلامی و معاشرت دومین مرحله است. مرد در این مرحله یک تنبیه روانی و عاطفی برای زن با جدائی بستر یا ترک روابط عاطفی و اظهار قهر ارائه می کند تا زن را به تفکر درباره رفتار خود و ارائه و زمینه را برای اصلاح رفتار او فراهم کند البته این مرحله نباید بیش از سه روز ادامه پیدا کند.

 • – واضربوهن:

در این مرحله تنبیه بدنی یا زدن زنان است. صاحب نظران مسلمان و مفسران قرآنی چگونگی این تنبیه بدنی را محدود به شرایط و قیودی نموده اند (شیخ محمدحسین نجفی، 1266)، (رشیدرضا، 1995)

از مجموع نظرات به دست می آید که این تنبیه در حد خفیفی جایز شمرده شده است تا در واقع، نوعی ضربه عاطفی به زن وارد شود که شدتش از دوری نمودن در بستر کمی بیشتر باشد. دیدگاه قرآن نسبت به این روش را با پاسخ به سه سؤال می توان روشن کرد؟

–  در چه شرایطی این تنبیه بدنی هر چند خفیف را می توان اجرا کرد؟

–  شدت این تنبیه چگونه باید باشد؟

–  سیره عملی و دیدگاه اولیای دین و مفسران قرآنی در مورد این تنبیه چگونه بوده است؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که براساس صریح آیه ی قرآن این روش فقط بعد از موعظه و نصیحت زن و دوری از بستر قابل اجراست. در صورتی که مردان در مواجهه با مشکل رفتاری همسر، از دو شیوه اول استفاده کنند مشکل حل خواهد شد و درصد بسیار کمی از زنان به این شیوه ها پاسخ نداده و کار را به مرحله سوم می کشانند. در هر صورت مرد حق ندارد قبل از دو شیوه اول از تنبیه بدنی استفاده کند. علاوه بر این شیوه، تنبیه فقط در مورد عدم همراهی زن در روابط جنسی توصیه شده است و در هیچ مشکل خانوادگی دیگری نمی توان از آن استفاده نمود. در بعضی از روایات این تنبیه فقط در صورت ارتکاب فحشا از سوی زن تجویز شده است (ابن ماجه السنن).

[1] . نسائکم حرث لکم فاتوا جرثکم انی شئتم و قدموا، لانصتکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشرالمؤمنین

[2] . جوادی آملی، عبداله، تفسیر تنسیم، ج 11، انتشارات اسراء قم، 1385، ص 186

[3] . الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات

[4] . وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون

[5] . هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرینَ

[6] . نسائکم هن لباس تکلم و انتم لباس تهن

[7] . أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری

[8] . وَأُدْخِلَ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلاَمٌ  (کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به بهشت هایی درآورده می شوند که زیر [درختان] آن جویبارها روان است که به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به سر می برند و درودشان به آن جا سلام است.

[9] . قل للمومنات یغضض من ابصارهن

[10] . من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحاً

[11] . وانکحوا الایمی منکم والصلحین من عبادکم واما ئکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

دانلود از لینک زیر :

دسته بندی : داغ ترین ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:13 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه ارشد – نظام آراستگی و عملکرد کارکنان

انضباط [1] تاکید خاص در اجرای این اصل روی بازدهی و عمل به قوانین موجود است. انضباط در واقع محور عمده، سنگ زیربنا و چرخ دنده اصلی حرکت برنامه «پنج اس» است. در این قسمت باید برای انتقال عقاید و افکارمان به دیگران روش مناسبی انتخاب کنیم. در این بخش […]

انضباط [1]

تاکید خاص در اجرای این اصل روی بازدهی و عمل به قوانین موجود است. انضباط در واقع محور عمده، سنگ زیربنا و چرخ دنده اصلی حرکت برنامه «پنج اس» است. در این قسمت باید برای انتقال عقاید و افکارمان به دیگران روش مناسبی انتخاب کنیم. در این بخش از برنامه ساماندهی می بایست با طراحی برگه ها وچک لیست های مناسبی در قالب یک سیستم منسجم و پویا برای کنترل و انجام بازدید هایی به منظور کسب اطمینان از انجام صحیح امور استفاده کنیم. نکته مهم در این بخش این است که اجرای صحیح و کامل برنامه «پنج اس»  کارکنان می بایست از شروع کار آموزش های لازم را ببینند.

انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص. نکته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است. این کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه آغاز نمود. همچنین این تمرین ها از طریق وضع مقررات و پیروی جدی از آنها تحقق می پذیرد. به عبارت دیگر انضباط فرآیند تکرار و تمرین انجام یک کار است. مثلاً کاملاً ضروری است که رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یک عادت درست درآید. نمونه هایی از اجرای این “اس” را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

 • تمرین نظم و ترتیب (آموزش، نظارت مستمر، ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط)؛
 • تمرین وقت شناسی (آموزش استفاده بهینه از زمان، بخصوص در بخش تعمیرات در سالن ها و برقراری جلسات)؛
 • توجه به زیبایی ها و رعایت ظواهر (استفاده از لباس های کار مناسب در اداره و یا سازمان)؛
 • نگرش مدیریت به فضاهای عمومی (ایجاد فضاهای سبز و یا امکانات رفاهی در محل کار)؛
 • استفاده از تابلوهای اعلانات و یا تابلو های عمومی برای درج پیام های آموزشی «پنج اس»؛
مطلب مشابه :  ذهن آگاهی چیست؟؟

از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:

 • سرعت دستیابی افزایش می یابد؛
 • نتایج برای همه ی افراد قابل درک است؛
 • محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد؛
 • عمر وسایل و آلات کار افزایش می یابد؛
 • هزینه پیاده سازی پایین (تیموری، 1386).

[1] Shitsuke

دانلود از لینک زیر :

دسته بندی : داغ ترین ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:12 توسط مدیر سایت  | 

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه

صـنعت بـیمه بـه خاطر اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، یکی از مهمترین بخشهای فـعال در خـدمات مالی است. برای مثال، کشورهای مدرن و صنعتی که اقتصادشان بر فناوری مبتنی بوده، بیش از پیش در مـعرض خـطر (ریسک) بوده، افراد نیازمند پوشش بیمه­ای بوده و از همه […]

صـنعت بـیمه بـه خاطر اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، یکی از مهمترین بخشهای فـعال در خـدمات مالی است. برای مثال، کشورهای مدرن و صنعتی که اقتصادشان بر فناوری مبتنی بوده، بیش از پیش در مـعرض خـطر (ریسک) بوده، افراد نیازمند پوشش بیمه­ای بوده و از همه مهمتر به تامین هـزینه­های پس از بـازنشستگی نیازمند می­باشند. از این روست که شرکتهای بـیمه­ای نـقش بـسیار مهمی را به عنوان سرمایه گذار و سهامدار ایفا مـی کنند.در سـال 1382 ،کلیه شرکتهای بیمه ای فعال در دنیا در حدود 2.947 میلیارد دلار بیمه نامه فروخته اند که این میزان درآمـد در حـدود 07/8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تـشکیل مـیدهد. به عـبارت دیـگر، در حـدود 07/8 درصد از تولید ناخالص داخلی به خـرید مـحصولات بیمه ای تخصیص داده شده است. سهم کشورهای در حال توسعه در حدود 758 میلیارد دلار بوده کـه 93 درصـدآن را کشورهای حاضر در قاره آسیا تشکیل مـی دهند. انگلستان، آلمان و ایتالیا بـه تـرتیب با 25، 17 و 16 درصد از سهم بازار بـیمه در بـین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیشگامان فروش محصولات بیمه ای بوده اند. بیشترین رشد در صنعت بیمه مـربوط بـه اروپای شرقی و مرکزی در بین کشورهای اتـحادیه اروپاسـت کـه در سال 1382 با رشـدی در حـدود 5/18 درصد مجموعاً در حدود 34.488 مـیلیارد دلار بـیمه نامه صادر کرده اند. کشورهای آسیای شرقی و جنوب آن با صدور 198.997 میلیون دلار بیمه نامه رشدی در حدود 4/12 درصد داشـته اند (سـوئیس ری، 2009: 92).

اگرچه سهم بازارکشورهای آسیائی از صـنعت بـیمه در حدود 23/23 درصـد اسـت، ولی کـشور ژ

دانلود متن کامل از لینک زیر :

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه مطالعه موردی در دفاترنمایندگی بیمه ایران در شهرستان رشت

اپن به تنهایی دو- سوم بـازار آسیا را تشکیل داده و 16 درصد از سهم کل بازار دنیار را در اختیار دارد. کشور ایران هم با فروش 1.555 میلیون دلار بـیمه نامه و رشـدی در حدود 8/34 درصد نسبت به سال 1381 در رتـبه 46 دنـیا قـرار دارد. هـمچنین ایـران با ضریب نـفوذی در حـدود 15/1 در رتبه 84 دنیا قرار داشته و در نتیجه بازار بیمه در کشور ایران هنوز جای رشد قابل توجهی را (بویژه در بـخش بـیمه عـمر) دارد که این مهم در بخش بعدی بحث خـواهد شد (همان، 95)

تـاریخچه صنعت بیمه در کشور ایران به 80 سال پیش بر میگردد که دو شرکت بیمه روسی، ادارات خود را در ایران باز کرده و بعد از آن شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت ایـرانی فعال در این صنعت تاسیس شد. صنعت بیمه در این مدت دچار نوسانات متنوعی شده است. برای مثال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایـران، کـلیه شرکتهای بیمه ای تحت حمایت دولت قرار گرفته و تمامی شرکتهای موجود در آن زمان به ناچار در یکی از 4 شرکت دولتی (شرکتهای بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا) ادغام شده و عملاً هیچ شرکت خصوصی در این بـازار حـضور نداشته است. از سال 1380 دوباره دولت مجوز فعالیت شرکتهای خصوصی را صادر کرده که در کمتر از سه سال، 11 شرکت خصوصی تاسیس شده که نشان از جذاب بودن ایـن بـازار دارد و چه بسا که ممکن اسـت در سـالهای آتی شرکتهای خارجی هم در این بازار حضور یابند. به هر حال، زمزمه¬های رقابت در این صنعت بعد از چندین سال انحصار شنیده می شود که آهنگ ایـن رقـابت با گسترش فعالیت ایـن شـرکتها در سالهای آتی، قوت خواهد گرفت(صنایعی،1389: 79).

مطلب مشابه :  چگونگی ظرفیت افراد در برابر استرس

صنعت بیمه تغییرات زیادی را در سالهای متمادی تجربه کرده است کـه مـهمترین آنها مقررات زدایی در بخش خدمات مالی توام با پیشرفتهای بنیادی در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بوده است که بارزترین نتیجه آنها تشدید رقابت در این بازار است. به طور کلی دو تغییر عمده زیـر را مـی توان نام بـرد (گارون، 1998: 56).

– ظهور بازارهای سرمایه ای جدید، بویژه در بخش بیمه اتکائی

– رشد چشمگیر در شبکه های رایانه ای مانند اینترنت در بازاریابی و فروش مـحصولات بیمه ای

صنعت بیمه با چالشهای زیادی روبرو بوده است که از آن جـمله مـی توان بـه فشارهای ناشی از شوک های خارجی (مانند حملات تروریستی در سالهای اخیر) و تغییرات حاکم بر ساختار شرکتها اشاره کرد. بـا تـوجه به پرداختهای بالای شرکتهای بیمه ای برای این نوع خسارات، دیگر شرکتهای بیمه ای تـوان مـحاسبه نـرخ خطر این نوع مخاطرات نداشته و از همه مهمتر تمایل چندانی به پذیرش مخاطرات مربوط ندارند. از طـرف دیگر فرصتهای قابل توجه در بازارهای سرمایه، شرکتهای بیمه ای را مجبور به پذیرش مدل هـای جدید برای کسب و کـار خـود کرده است. همچنین مشتریان نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و قطعاً ذائقه و سلایق آنها هم در حال تغییر می¬باشد. در نهایت فرایندها اتوماسیونی شده، محصولات استاندارد شده و در نتیجه فشار برای کاهش هـزینه های تمام شده روز بروز زیاد می شود. به طور کلی این تغییرات ناشی از این موارد میباشد: جهانی سازی، تازه واردان و شرکتهای نوپا، محیطهای اقتصادی متغیر و کم ثبات، مقررات زدایی و تحمیل قوانین جدید، تغییرات در ویژگیهای جمعیت شناختی و کهولت سـنی، تـغییرات اجتماعی-فرهنگی و تغییرات عمده در فناوری ها و نحوه انجام معاملات (کرنال و دیگران، 2010: 120).

مطلب مشابه :  عوامل محیطی و درونی موثر در استرس و مشکلات ناشی از آن

علاوه بر موارد یاد شده که در سطح کلان بر کلیه کسب و کارها تاثیرگذار است، عوامل عمده در عدم رشد و توسعه صـنعت بـیمه در ایران را می توان در چهار بخش کلی دسته بندی کرد:

1) سرویس دهی نامطلوب (عدم خدمت رسانی مناسب)

2) پایین بودن سطح درآمدها در کشور

3) عدم پذیرش عمومی (و پائین بودن) فرهنگ بیمه در سطح کشور و

4) مدیریت ناکارای مـنابع در شـرکتهای بیمه¬ای کشور (برومیده و امانی، 2012: 68).

در این میان علل اول و چهارم مستقیما ناشی از ناکارایی و ضعف عملکرد شرکتهای بیمه ای بوده و علت سوم هم در واقع به طور غیر مستقیم چنین ریشه ای دارد؛ زیرا به فـرض، چـنانچه شـرکتهای بیمه ای عملکردی کارا و قوی داشـتند، مـشتریان راضـی، خود به عنوان عاملی در جهت تبلیغ و توسعه فرهنگ بیمه در کشور عمل میکردند. لذا با اعمال استراتژی های اثربخش بویژه در بخش توسعه سیستم های اطـلاعاتی، گـامهای مـوثر در افزایش کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان و جـذب آنـان و نیز مدیریت موثرتر این شرکتها میتوان برداشت (همان، 69).

2-11-تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر بیمه

ایـنترنت و تـجارت الکـترونیک به عنوان دو بال مهم، نه تنها آغازگر تغییرات عمده در کسب و کـارها شـده، بلکه زندگی روزمره انسانها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در مدت زمان بسیار کوتاهی، اینترنت به عـنوان یـک ابـزار ارتباطی قلمداد شده و تحقیقات نشان داده است که آمریکائیها در پذیرش آن پیشقدم بوده و عـلاقه زیـادی را بـرای استفاده از اینترنت در خریدهای برخط ابراز کرده اند (برنف و دیگران، 1998: 63).

همچنین شواهد و قرائن موجود، حکایت از بـه کـارگیری ایـنترنت و گسترش تجارت الکترونیک در سایر کشورها بوده و به نظر می رسد دیگرگریزی جز پذیرش آن نیست. تـحولات جهانی نشان می دهد کـه تجارت الکترونیک مهمترین زمینه فعالیت کشورهای پیشرفته در قرن اخیر شده است. کشورهای در حـال تـوسعه نـیز به سرعت به سمت دستیابی و استفاده از آن حرکت می کنند (همتی،1387 :3 )

دسته بندی : داغ ترین ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:12 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری

اصول اساسی بازاریابی داخلی در زمینه بازاریابی داخلی یکسری اصول بیان گردیده است که بیشتر به عنوان معیارهای اصلی بازاریابی داخلی مطرح هستند تا یک اصل. این اصول مواردی را دربر می گیرند که در ذیل به آنها اشاره گردیده است. هر فرآیندی که از عرضه کنندگان داخلی سرچشمه می […]

اصول اساسی بازاریابی داخلی

در زمینه بازاریابی داخلی یکسری اصول بیان گردیده است که بیشتر به عنوان معیارهای اصلی بازاریابی داخلی مطرح هستند تا یک اصل. این اصول مواردی را دربر می گیرند که در ذیل به آنها اشاره گردیده است. هر فرآیندی که از عرضه کنندگان داخلی سرچشمه می گیرد، در مراحل بعدی می بایست برای مشتریان ارزش آفرینی کند.

نیازها و انتظارات مشتریان داخلی می بایست با عرضه کنندگان داخلی (مدیریت و پرسنلی که به کارکنان خدمات ارائه می کنند) در ارتباط باشند؛ ارزیابی خدمات ارائه شده به وسیله مشتریان داخلی نیازمند ارتباط مستمر با عرضه کنندگان داخلی است.ارضا و یا عدم ارضا نیازهای مشتریان داخلی ممکن است به پاداش و تنبیه تعبیر گردد؛هدف فرایند بازاریابی داخلی بهبود مستمر و مداوم ارائه محصولات و خدمات در سطح سازمان است؛کارکنان می بایست در زمینه عملکرد سیستم و

انجام کار با مدیران مشارکت داشته باشند.تمامی این اصول بیانگر فرایند بازاریابی داخلی از سمت مشتریان داخلی به سوی مشتریان خارجی سازمان است. این جهت گیری در شکل شماره ۱ نشان داده شده است. (رفیق و احمد،2000).
2-2-3-6 عناصر بازاریابی داخلی

کلیه اقدامات بازاریابی انجام پذیرفته در هر سازمانی به منظور جذب، حفظ و ارتقای وفاداری مشتریان در سازمانها صورت مــــــی گیرد. در کنار این امر، مدیریت منابع انسانی در صدد دستیابی به تعهد مشتریان داخلی، رضایت شغلی و جلب اعتماد نسبت به مدیران است که این امر با فعالیتهای بازاریابی داخلی سازمان عجین گشته است. به طور کلی عناصر اصلی بازاریابی داخلی سازمان را از چندین جنبه مختلف می توان مورد بررسی قرار داد.

1 – امنیت شغلی: امنیت شغلی به عنوان یکی از عناصر اصلی بازاریابی داخلی مطرح است. این جنبه از بازاریابی داخلی تجهیز کارکنان را در زمینه امنیت شغلی قابل قبول دربر می گیرد. هر کاهش در زمینه بهره وری و یا سودآوری ممکن است به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان منجر گردد. به عنوان یک راه جلوگیری از ریزش کارکنان، به کارگیری مجدد آنها در سایر بخشها امکان پذیر است. بررسیها بیانگر این واقعیت هستند که باافزایش سطح امنیت شغلی کارکنان، رضایتمندی، وفاداری و اعتماد به مدیریت افزایش می یابد.

۲ – آموزشهای متنوع و گسترده: در یک اقتصاد `جهانی توسعه یافته، ایجاد و توسعه دانش یکی از عوامل مهم دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی است. عموماً آموزش کارکنان در رابطه با شناخت و حل مسائل، ایجاد تغییرات ضروری در زمینه فرایندها و روشهای انجام کار و خدمات پس از فروش محصولات است. براساس تحقیقات انجام گرفته مشخص گردیده است که سرمایه گذاری در زمینه آموزش نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت که این نتایج بهبود نگرشها، افزایش مهارتها در رابطه با ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی و وفاداری کارکنان را در بردارد.

۳ – ارائه پاداشهای سخاوتمندانه: ارائه حقوق و مزایای بالاتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملکرد و بهره وری، یکی از روشهای اعمال این کار است. براساس بررسیهای انجام شده مشخص گردیده که کارکنان شرکتهای باحقوق و مزایای بالاتر از متوسط، دارای سطوح رضایتمندی و تعهد بیشتری نسبت به سازمان هستند.

مطلب مشابه :  ذهن آگاهی چیست؟؟

۴ – تسهیم اطلاعات: به منظور ایجاد ارتباطات و تسهیم اطلاعات سازمانها می بایست بااستفاده از روشهای مختلف، جریان اطلاعات را در سازمان برقرار سازند. اهمیت این جریان اطلاعات در ایجاد سهولت در زمینه تصمیم گیری و ایجاد یک مکانیسم مناسب بازخورد، است. همچنین ارتقای سطح تواناییها را به همراه دارد.

۵ – توانمندسازی کارکنان: توانمندسازی دو جنبه را در بر می گیرد که شامل آزادی عمل و اختیار در یک طرف و انتظارات و مسئولیت در طرف دیگر است.

6 – کاهش فاصله طبقاتی در میان کارکنان: باکاهش فاصله طبقاتی کارکنان، آنها می توانند به سادگی ایده هایشان را بیان کرده و در نتیجه خلاقیت، صداقت، اعتماد و رضایت شغلی افزایش می یابد. دو روش کاهش تفاوت مقام، کاهش تفاوت سطح حقوق و دستمزد در عرض سازمان و ایجاد سمبول های سازمانی در راستای ارتباطات سازمانی برمبنای توسعه فرهنگ صداقت و اعتماد و عدالت سازمانی است. (ماندلسون، 2008).

مطالعات انجام گرفته بیانگر ارتباطات بسیار مثبت بین تمامی عناصر بازاریابی داخلی با رضایت شغلی، وفاداری به سازمان و اعتماد به مدیریت عالی است. همان طوری که در ابتدای مقاله بیان گردید براساس مطالعات «کوهرت و لوین» رابطه ای مثبت بین رضایت شغلی و کیفیت ارائه محصولات و خدمات وجود دارد که این امر خود از عناصر بازاریابی داخلی بوده که بر رضایت مشتریان خارجی تاثیر گذاشته و در نهایت وفاداری مشتریان خارجی نسبت به سازمان را در پی دارد.
2-2-3-7 گامهای بازاریابی داخلی

در به کارگیری مفاهیم بازاریابی داخلی گامهای متعددی به منظور توسعه و ارزیابی مفهوم بازاریابی داخلی انجام می پذیرد. در یک تقسیم بندی این گامها در سه بخش دسته بندی می گردند. (موریس، 2002).

گام ۱- انگیزش و رضایتمندی کارکنان: در اولین گام بازاریابی داخلی، بیشترین تمرکز بر روی انگیزش کارکنان قرار دارد. این گام بازاریابی داخلی شامل دو قسمت است که عبارتند از:

توجه به کارکنان به عنوان مشتریان داخلی؛تمرکز بر رضایتمندی کارکنان.

گام ۲ – مشتری گرایی: در این مرحله از بازاریابی داخلی درگیری کارکنان با خدمات و پاسخگوبودن آنها نسبت به مشتریان خارجی مورد توجه هستند. هدف اساسی بازاریابی داخلی ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان است. ارائه خدمات موثرتر نیازمند هماهنگی موثر بین کارکنان بلافصل با مشتریان از یک طرف و کارکنان رده های بعدی از طرف دیگر است.

گام ۳ – توسعه و گسترش مفهوم بازاریابی داخلی:  در این مرحله به کارگیری استراتـــژی های بازاریابی داخلی و مدیریت تغییر در سازمان مورد توجه است. به طور کلی در این مرحله بازاریاب داخلی به عنوان ابزار به کارگیری استراتژی ها و اداره مشتریان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. (احمد و رفیق، 2008).

باتوجه به تغییر و تحولات گسترده در زمینه های مختلف کسب و کار نیاز سازمانها به افزایش سطح کیفی محصولات و خدماتشان افزایش یافته است. بنابرایندر این راستا سازمانها نیازمند توسعه توانمندیهای سازمانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا هستند. کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی را برعهده دارند. بنابراین جذب توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی توانائیها ارزش آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و بالابردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالای کیفیت محصولات و خدمات رهنمون می سازد که در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت.

مطلب مشابه :  یادگیری خودتنظیمی از دید علمی

در راستای تحقق اهداف سازمانی از طریق مکانیسم بازاریابی داخلی سازمانها نیازمند بالابردن سطح کیفی کارکنان از طریق افزایش غنای شغلی، آموزش، پاداش، امنیت شغلی و افزایش توانمندیهای ارتباطی و مدیریتی کارکنان هستند .

بازاریابی داخلی را نوعی فلسفه مدیریت استراتژیک می­دانند که کار جذب، توسعه، انگیزه­مند کردن و حفظ کارکنان مهم و برجسته را با فراهم کردن محیط کار با کیفیت و تامین نیازهای آنان به انجام می­رساند (دنیس، 1995، 43- 51). بازاریابی  داخلی به عنوان یک فن­آوری مدیریتی در جهت حل مشکلات مربوط به بهره وری خدمات درونی، بازارگرایی، اجرای موفق برنامه­های مناسب و مشتری­گرایی می­باشد(وری و لویز[1]، 1999،926- 944). هاگ و کارتر[2] (2000) بازاریابی درونی را بخش­جدایی ناپذیر بازارگرایی تعریف کردند که مستلزم استفاده از تکنیک­های بازاریابی، درون یک سازمان جهت ایحاد و ارتباط ارزش­های شرکت می­باشد(هاگ و کارتر، 2000، 109- 124). رفیق و احمد(2000) در یکی از جامع­ترین تعاریف بازاریابی درونی به این نکته اشاره می­کنند که بازاریابی درونی تلاشی برنامه­ریزی شده با استفاده از یک رویکرد همانند بازاریابی جهت غلبه بر مقاومت­های سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن، انگیزه­مند کردن و هماهنگی بین وظیفه­ای و یکپارچه­کردن کارکنان در جهت اجرای اثر انگیزه و مشتری­محورمی­باشد(رفیق و احمد، 2000، 449- 462). گومسون بازاریابی درونی را جز حیاتی بازارگرایی دانست(گومسون، 1991، 60- 75) و کاتلر و آرمسترانگ بیان کردند که بازاریابی درونی باید از بازاریابی بیرونی پیشی گیرد(کاتلر و آرمسترانگ، 1384، 820). بنابراین بازاریابی درونی برای سازمان جهت ایجاد ارزش برای مشتریان، چه درونی و بیرونی، حیاتی است.

گرونروس بیان می­دارد که زمانی که فعالیت­ها و برنامه­ها در درون سازمان پذیرفته شود آن وقت این برنامه برای مشتریان خارجی می­تواند به خوبی اجرا و به موفقیت دست پیدا کند. شاید این ابهام به وجود آید که بازاریابی درونی همان مدیریت منابع انسانی است .مدیریت منابع انسانی و بازاریابی داخلی مفاهیم یکسانی نیستند گرچه مشترکات زیادی را دارا می­باشند. مدیریت منابع انسانی ابزارهایی را ارائه می­نماید که در بازاریابی درونی مورد استفاده قرار می­گیرد از قبیل آموزش[3]، استخدام[4] و برنامه­ریزی مسیر شغلی[5]، اما بازاریابی درونی رهنمودهایی را در جهت چگونگی استفاده از این ابزارها ارائه می­نماید(گرونرووس، 2000، 348).

وویما[6](2000) چارچوبی برای مفهوم­سازی بازاریابی داخلی را مطرح کرد که دیدگاه­های مطرح شده در بازاریابی درونی را در آن جای داد. او برای مفهوم­سازی چارچوبی را ارائه کرد که دو بعد اصلی را شامل می­شود. این دو بعد شامل بعد تعامل(مبادله­ای یا رابطه­ای) و بعد اهداف و تمرکز

سازمان(کوتاه­مدت و بلندمدت در مورد اهداف و تمرکز درونی یا بیرونی) می­شود. این چهارچوب چهار دیدگاه آمیخته­ی بازاریابی داخلی [7]، بازاریابی داخلی استراتژیک[8]، بازاریابی داخلی جمعی[9] و مدیریت رابطه­ای داخلی [10] را شامل می­شود(شکل 2-2 )(وویما، 2000، 238- 253).

[1] Varey and Lewis

[2] Hogg and Carter

[3] training

[4] hire

[5] Career path

[6] Voima

[7] Internal marketing mix

[8] Strategic internal marketing

[9] Processional internal marketing

[10] Internal relationship management

دسته بندی : داغ ترین ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:12 توسط مدیر سایت  | 

فروش فایل پایان نامه : اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان

برنامه ریزی در دوره پیش از دبستان برنامه ریزی، به منزله ی امری مهم و ضروری، در همه ی سازمان ها و نهادها موثر است؛ مخصوصا در تعلیم تربیت جایگاه خاص و تعیین کننده ای دارد. علت اهمیت آن به ماهیت تعلیم و تربیت برمی گردد. تعلیم و تربیت فرایندی […]

برنامه ریزی در دوره پیش از دبستان

برنامه ریزی، به منزله ی امری مهم و ضروری، در همه ی سازمان ها و نهادها موثر است؛ مخصوصا در تعلیم تربیت جایگاه خاص و تعیین کننده ای دارد. علت اهمیت آن به ماهیت تعلیم و تربیت برمی گردد. تعلیم و تربیت فرایندی انسانی است که برای تحول انسان انجام می گیرد و مقوله ی پیچیده ای است که باید از طریق برنامه ریزی و باعبور از مطالعات پیچیده و چندبعدی تدوین شود (ملکی، 1388).

«لاجرم مطالعات چند رشته ای و میان رشته ای، مباحثی چون برقراری پیوند تعاملی بین علم و زندگی و درک جهان هستی که حاصل درهم تنیدگی و ارتباط ظریف و متقابل امور و پدیده هاست، فراروی علم برنامه ریزی درسی قرار گرفته است، اکنون نظام آموزش و پرورش متعهد به تربیت شهروندانی باسواد است که برای حضور در جامعه، ملزم به تحصیل و توانایی بهره گیری از آن در جنبه های گوناگون زندگی هستند» (بازرگان، 1384، ص 87).

بر این اساس باید تعلیم و تربیت را فرایندی منظم و مستمر در نظر بگیریم که هدف آن هدایت و رشد همه جانبه ی شخصیت فراگیرندگان در جهت شکوفایی استعدادهایشان باشد. به منظور تحقق این هدف داشتن برنامه از ضرورت های تعلیم و تربیت کارآمد و علمی به حساب می آید (ملکی، 1388).

از طرفی امروزه اهمیت آموزش و پرورش برنامه ریزی شده ی پویا به حدی است که در جوامع پیشرفته، چگونگی آموزش را از دوران جنینی در پژوهش های برنامه ریزی قرار داده اند. بنیان های دانشی، مهارت و نگرش ها از دوره ی پیش از دبستان شکل می گیرند و اهمیت و ضرورت آنها برای خاص و عام پذیرفته شده اند. پس ضروری است هر تحول و نوآوری آموزشی را از سال های اولیه ی کودکی مورد توجه قرار داد و برنامه ریزی برای دوران کودکی و بعد از آن را برپایه و بنیان قوی بنا نهاد (بازرگان، 1384).

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی

علاوه بر آن برنامه ریزی موفق است که به حداکثر مولفه های تاثیرگذار توجه کند. «برنامه ریزی که به پرورش کل شخصیت انسان، با توجه به حداکثر استفاده از امکانات و شرایط موجود بیندیشد و چشم اندازهای آینده جامعه ی بشری، امروز و گذشته ی آن را مدنظر داشته باشد (بازرگان، 1384).

 

رویکرد کل نگر در آموزش و پرورش پیش از دبستان

رویکرد کل نگر، رویکردی ریشه دار در بنیان های تمدن جامعه ی ماست. آنچه که فصل مشترک عرفان و اشراق و رویکردهای انسان گرایانه[1] و ماورای فردی[2] جهان امروز است. رویکرد کل نگر با توجه به هدف های آموزش کودکان و توجه به ابعاد اصلی و محوری این کلیت، زمینه های ضروری در پرورش کل شخصیت کودک را بازمی شناسد و شرایط تحقق امر یادگیری را در سطوح اجرایی برنامه ریزی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. کاربرد این رویکرد، مستلزم نگاهی همه جانبه به آموزش کودک و فراهم آوردن محیطی غنی و شوق انگیز برای یادگیری اوست. رویکردی که میان آموزش از پیش طراحی شده و آزمایشگاهی از یک سو و یادگیری خودجوش کودک از سوی دیگر، پلی بسازد. این رویکرد، ابعاد آموزش را که در تفاوت های فردی و زمینه های خودانگیخته و پایدار شخصیت کودک ریشه دارد، بر آموزش از پیش طراحی شده می گشاید. روحیه ی تعصب در انتقال دانش صرف و فشار برفراگیرنده برای دستیابی به استاندارهایی که به دلایلی آنها را برای کودک ضروری می داند را درهم می شکند. این رویکرد با توجه به ابعاد شخصیتی کودک و شناخت عمیق از آنها، راه ها و فنونی برای دستیابی کودک به بنیان ها و مقدمات دانش، نگرش ها و مهارت های دنیای در حال تحول پیش بینی کرده و کودک را در هر مرحله گام به گام رهنمون می سازد. بی شک با غنی سازی علمی و نظام دار محیط کودک براساس ویژگی های او (در کل و در هر برنامه) از چیره شدن روحیه عزلت و بی تحرکی در کودکی و بی تفاوتی در سنین بالاتر در مواجهه با دنیای پیچیده و متحول جلوگیری می شود (بازرگان، 1384).

مطلب مشابه :  جنبه های مثبت و منفی فشار روانی

 

اصول برنامه ریزی در برنامه زبان آموزی

برنامه ریزی، تولید مواد، اجرا و ارزشیابی برنامه زبان آموزی دوره پیش از دبستان مانند هر برنامه آموزشی دیگر تابع مجموعه ای از اصول کلی است که با پرتوافکنی بر کل برنامه موجب انسجام اجزای آن خواهد شد. این اصول برآمده از سیاست های آموزشی و فرهنگی کشور، ارزش های حاکم بر جامعه، یافته های علومی چون زبان شناسی، روانشناسی رشد کودک، روانشناسی یادگیری، روانشناسی تربیتی و غیره می باشد (زندی، 1386).

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

[1] Humanitism

 

[2] Transpersonal

دسته بندی : داغ ترین ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:12 توسط مدیر سایت  | 

دانلود پایان نامه ارشد منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد

«ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل،…

دانلود پایان نامه ارشد منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد

«ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره1: شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره2: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیرنظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است».

برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید ؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می باشد.

بعلاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ « بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت ها و ممنوعیت های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوری های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرۀ وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

در ارتباط با کنترل تلفن افراد متهم، قانون آیین دادرسی کیفری 1290، به علت متداول نبودن استفاده از آن، به هنگام تدوین معترض شنود تلفنی متهمان نشده بود. با این حال ق.آ.د.ک 1378 در تبصره ماده 104 چنین مقرر داشته بود: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل25، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق‌سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین، اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است مگر در موارد مقرر در این ماده یا جای دیگری که قانون‌‌گذار مقرر داشته است.

با توجه به تنوع و شیوه‌های ارتباط مخابراتی اعم از تلفن، موبایل و اینترنت، قانون‌گذار به درستی برخلاف قانون سابق به جای کنترل تلفن افراد، به کنترل ارتباطات مخابراتی اشاره کرده است که به نوعی دایره شمول ماده 1 نیز گسترش داده است.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

با توجه به ماده باید گفت منظور از «افراد»، افراد متهم است و نه همه افراد. از طرفی باید نظر داد که استثنا در اصل ممنوعیت استراق‌سمع ارتباطات مخابراتی افراد، به این موارد محدود است: 1- مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور 2- برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دارای ثلث دیه کامل یا بیش از آن است و جرایم تعزیری درجه یک تا چهار لازم تشخیص داده شود.

در موارد استثنای مذکور در نکته 4- کنترل تلفن افراد حتماً باید با موافقت رئیس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقاً مشخص شود.

لازم به ذکر است که با توجه به جایگاه افراد موضوع ماده 307 این قانون (مثل نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهوری و…) قانون‌گذار، کنترل ارتباطات مخابراتی آنها را منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه دانسته است و این اختیار تأیید، به هیچ وجه قابل تفویض به سایرین مانند رؤسای کل دادگستری نمی‌باشد.

قانون‌گذار در تبصره 2 این ماده به مقرره‌ای جدید در خصوص محکومان اشاره کرده است. با توجه به این تبصره، کنترل اطلاعات تلفنی اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخیص یکی از این دو مقام: 1-دادگاه بد.وی که رأی زیرنظر آن اجرا می‌شود (همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی)، 2- قاضی اجرای احکام [1]

 

[1]- خالقی، علی، آیین دادرسی، تهران، انتشارات، شهر دانش، 1392،صص287-290

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 مهر 1397ساعت 21:11 توسط مدیر سایت  |